Страница 4 из 21 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 312

Тема: Просьба - поучавствовать в редактировании

 1. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  тэхелим сэфер шелеши
  мизмор аин гимель
  Псалом 72
  73:1 מזמור לאסף אך טוב לישׂראל
  אלהים לברי לבב
  ‏73:2 ואני כמעט נטוי רגלי
  כאין שׁפכה אשׁרי
  ‏73:3 כי קנאתי בהוללים
  שׁלום רשׁעים אראה
  ‏73:4 כי אין חרצבות למותם
  ובריא אולם
  ‏73:5 בעמל אנושׁ אינמו
  ועם אדם לא
  ינגעו
  ‏73:6 לכן ענקתמו גאוה
  יעטף שׁית
  חמס למו
  ‏73:7 יצא מחלב עינמו עברו
  משׂכיות לבב
  ‏73:8 ימיקו וידברו ברע
  עשׁק ממרום
  ידברו
  ‏73:9 שׁתו בשׁמים פיהם
  ולשׁונם תהלך בארץ
  ‏73:10 לכן ישׁיב עמו הלם
  ומי מלא ימצו למו
  ‏73:11 ואמרו איכה ידע אל
  וישׁ דעה בעליון
  ‏73:12 הנה אלה רשׁעים
  ושׁלוי עולם השׂגו חיל
  ‏73:13 אך ריק זכיתי לבבי
  וארחץ בנקיון
  כפי
  ‏73:14 ואהי נגוע כל היום
  ותוכחתי לבקרים
  ‏73:15 אם אמרתי אספרה
  כמו הנה דור
  בניך בגדתי
  ‏73:16 ואחשׁבה לדעת זאת
  עמל היא בעיני
  ‏73:17 עד אבוא אל מקדשׁי
  אל אבינה לאחריתם
  ‏73:18 אך בחלקות תשׁית
  למו הפלתם למשׁואות
  ‏73:19 איך היו לשׁמה כרגע
  ספו תמו מן בלהות
  ‏73:20 כחלום מהקיץ
  אדני בעיר צלמם
  תבזה
  ‏73:21 כי יתחמץ לבבי
  וכליותי אשׁתונן
  ‏73:22 ואני בער ולא אדע
  בהמות הייתי עמך
  ‏73:23 ואני תמיד עמך
  אחזת ביד ימיני
  ‏73:24 בעצתך תנחני ואחר
  כבוד תקחני
  ‏73:25 מי לי בשׁמים ועמך
  לא חפצתי בארץ
  ‏73:26 כלה שׁארי ולבבי
  צור לבבי וחלקי
  אלהים לעולם
  ‏73:27 כי הנה רחקיך יאבדו
  הצמתה כל זונה ממך
  ‏73:28 ואני קרבת אלהים
  לי טוב שׁתי באדני
  יהוה מחסי
  לספר כל מלאכותיך
  мизмор леАсаф ах тов леИсраэль
  Элохим леварэ левав
  ваани кимъат натаю рагляи
  кеаин шупехгу ашураи
  ки кенэти бахолелим
  шилём рэшаим эръэ
  ки эйн харцубот лемотам
  уваръи улям
  баамаль эношь эйнэмо
  веим адам лё
  енугау
  лахэн анокатмо гаава
  яатоф шит
  хамас лямо
  яца мехэлев эйнэмо аверу
  маскеёт левав
  ямику ведаберу вера
  ошэк мемаром
  едаберу
  шату вашамаим пихэм
  улешонам тихалях баарэц
  лахэн яшув амо халём
  уме мале емацу лямо
  веамеру эйха едаа Эль
  веэшь дэа веЭльён
  хенэ эле рэшаим
  вешальве олям исхгу хаиль
  ах рик зикити левави
  веэрхац беникаён
  капаи
  ваэхи нагуа коль хайом
  ветохахти лябэкарим
  им амарти асапера
  кемо хенэ дор
  банэха багадэти
  ваахашэва лядаат зот
  амаль ху веэйнаи
  ад аво Эль микдэшо
  эль авина леахаритам
  ах бахалякот ташит
  лямо хипальтам лемашуот
  эйх хаю лешамах керага
  сафу таму мин баляхот
  кахалём мехакиц
  Адонай баир цальмам
  тивзэ
  ки итхамец левави
  вехильётаи эштонан
  ваани ваар велё эда
  бехемот хаити эмах
  ваани тамид эмах
  ахазта беяд емени
  баацэтэха танхэни веахар
  кавод тикахэни
  ми ли вашамаим веэмеха
  лё хафацти ваарэц
  каля шээри улевави
  цур левави вехельки
  Элохим леолям
  ки хенэ рэхикех ёаведу
  хицмата коль зонэ мимэка
  ваани кирват Элохим
  ли тов шати баАдонай
  ЯХГВЕ
  (Элохим) махси
  лесапер коль мальохотэха
  1 Псалом 04210 Асафа 0623. Как благ 02896 Бог 0430 к
  Израилю 03478, к чистым 01249 сердцем 03824!
  2 А я - едва 04592 не пошатнулись 05186 05186 ноги 07272
  мои, едва не поскользнулись 08210 стопы 0838 мои, -
  3 я позавидовал 07065 безумным 01984, видя 07200
  благоденствие 07965 нечестивых 07563,
  4 ибо им нет страданий 02784 до смерти 04194 их, и
  крепки 01277 силы 0193 их;
  5 на работе 05999 человеческой 0582 нет их, и с
  прочими людьми 0120 не подвергаются 05060 0
  ударам 05060 0.
  6 Оттого гордость 01346, как 06059 0 ожерелье 06059 0,
  обложила 06059 0 их, и дерзость 02555, как наряд 07897,
  одевает 05848 их;
  7 выкатились 03318 от жира 02459 глаза 05869 их,
  бродят 05674 помыслы 04906 в сердце 03824;
  8 над всем издеваются 04167, злобно 07451
  разглашают 01696 клевету 06233, говорят 01696
  свысока 04791;
  9 поднимают 08371 к небесам 08064 уста 06310 свои, и
  язык 03956 их расхаживает 01980 по земле 0776.
  10 Потому туда же обращается 07725 07725 народ 05971
  Его, и пьют 04680 воду 04325 полною 04392 чашею,
  11 и говорят 0559: "как узнает 03045 Бог 0410? и есть 03426
  ли ведение 01844 у Вышнего 05945?"
  12 И вот, эти нечестивые 07563 благоденствуют 07961 в
  веке 05769 сем, умножают 07685 богатство 02428.
  13 [И я сказал:] так не напрасно 07385 ли я очищал 02135
  сердце 03824 мое и омывал 07364 в невинности 05356
  руки 03709 мои,
  14 и подвергал 05060 0 себя ранам 05060 0 всякий
  день 03117 и обличениям 08433 всякое утро 01242?
  15 Но если бы я сказал 0559: "буду 05608 0
  рассуждать 05608 0 так 03644", - то я виновен 0898 0
  был 0898 0 бы пред родом 01755 сынов 01121 Твоих.
  16 И думал 02803 я, как бы уразуметь 03045 это, но это
  трудно 05999 было в глазах 05869 моих,
  17 доколе не вошел 0935 я во святилище 04720 Божие 0410
  и не уразумел 0995 конца 0319 их.
  18 Так! на скользких 02513 путях поставил 07896 Ты их и
  низвергаешь 05307 их в пропасти 04876.
  19 Как нечаянно 07281 пришли они в разорение 08047,
  исчезли 05486, погибли 08552 от ужасов 01091!
  20 Как сновидение 02472 по пробуждении 06974, так Ты,
  Господи 0136, пробудив 05782 их, уничтожишь 0959
  мечты 06754 их.
  21 Когда кипело 02556 сердце 03824 мое, и терзалась 08150
  внутренность 03629 моя,
  22 тогда я был невежда 01198 и не разумел 03045; как
  скот 0929 был я пред Тобою.
  23 Но я всегда 08548 с Тобою: Ты держишь 0270 меня за
  правую 03225 руку 03027;
  24 Ты руководишь 05148 меня советом 06098 Твоим и
  потом 0310 примешь 03947 меня в славу 03519.
  25 Кто мне на небе 08064? и с Тобою ничего не хочу 02654
  на земле 0776.
  26 Изнемогает 03615 плоть 07607 моя и сердце 03824 мое:
  Бог 0430 твердыня 06697 сердца 03824 моего и часть 02506
  моя вовек 05769.
  27 Ибо вот, удаляющие 07369 себя от Тебя гибнут 06; Ты
  истребляешь 06789 всякого отступающего 02181 от Тебя.
  28 А мне благо 02896 приближаться 07132 к Богу 0430!
  На Господа 0136 Бога 03069 я возложил 07896
  упование 04268 мое, чтобы возвещать 05608 все дела 04399
  Твои [во вратах дщери Сионовой].
  мизмор
  аин далед
  Псалом 73
  74:1 משׂכיל לאסף למה אלהים
  זנחת לנצח יעשׁן אפך
  בצאן מרעיתך
  ‏74:2 זכר עדתך קנית קדם
  גאלת שׁבט נחלתך
  הר ציון זה
  שׁכנת בו
  ‏74:3 הרימה פעמיך למשׁאות
  נצח כל הרע אויב
  בקדשׁ
  ‏74:4 שׁאגו צרריך בקרב
  מועדך שׂמו אותתם
  אתות
  ‏74:5 יודע כמביא למעלה
  בסבך עץ
  קרדמות
  ‏74:6 ועת פתוחיה יחד
  בכשׁיל וכילפת
  יהלמון
  ‏74:7 שׁלחו באשׁ מקדשׁך
  לארץ חללו משׁכן שׁמך
  ‏74:8 אמרו בלבם נינם יחד
  שׂרפו כל מועדי
  אל בארץ
  ‏74:9 אותתינו לא ראינו אין
  עוד נביא ולא אתנו
  ידע עד מה
  ‏74:10 עד מתי אלהים יחרף
  צר ינאץ אויב
  שׁמך לנצח
  ‏74:11 למה תשׁיב ידך
  וימינך מקרב
  חוקך כלה
  ‏74:12 ואלהים מלכי מקדם
  פעל ישׁועות בקרב
  הארץ
  ‏74:13 אתה פוררת בעזך ים שׁברת
  ראשׁי תנינים על המים
  ‏74:14 אתה רצצת ראשׁי
  לויתן תתננו מאכל
  לעם לציים
  ‏74:15 אתה בקעת מעין ונחל
  אתה הובשׁת נהרות איתן
  ‏74:16 לך יום אף לך לילה
  אתה הכינות מאור ושׁמשׁ
  ‏74:17 אתה הצבת כל גבולות
  ארץ קיץ וחרף אתה יצרתם
  ‏74:18 זכר זאת אויב חרף
  יהוה ועם נבל
  נאצו שׁמך
  ‏74:19 אל תתן לחית נפשׁ
  תורך חית ענייך אל
  תשׁכח לנצח
  ‏74:20 הבט לברית כי מלאו
  מחשׁכי ארץ
  נאות חמס
  ‏74:21 אל ישׁב דך נכלם
  עני ואביון יהללו
  שׁמך
  ‏74:22 קומה אלהים ריבה
  ריבך זכר חרפתך מני
  נבל כל היום
  ‏74:23 אל תשׁכח קול צרריך
  שׁאון קמיך עלה
  תמיד
  маскиль леАсаф ляма Элохим
  занахта лянэцах еэшан аппеха
  бецон марьитэха
  зэхор адатха канита кедэм
  гаальта шэвет нахалятэха
  хар Циён зэ
  шаханта во
  харима фаамэха лемашуот
  нэцах коль хера оев
  бакодэшь
  шааву цэрорэха бекерэв
  моадэха саму ототам
  отот
  ивада кемеви лямаля
  бисвах эц
  кардумот
  веата питутэха яхад
  бехашиль вехеляпот
  еалёмун
  шэльху ваэшь микдашэха
  ляарэц хэлелю мешкан шэмеха
  амру велибам нинъам яхад
  сорэфу холь моэдэ
  эль баарэц
  отэтэну лё раину эйн
  од нави велё итану
  ёдэя ад ма
  ад матаи Элохим ехарэф
  цар енаэц оев
  шэмха лянэцах
  ляма ташив ядэха
  виминэха микэрев
  хекиха хале
  веЭлохим Мальки мекедэм
  поэль ешуот бекэрев
  хаарэц
  ата форарта веозэха ям шибарта
  рашэ таненим аль хамаим
  ата рицацта рашэ
  ливьятан титтэнэну маахаль
  леам лециим
  ата ваката мааян ванахаль
  ата ховашта нахорот эйтан
  леха йом аф леха ляйла
  ата хахинота маор вашамешь
  ата хицавта коль гивулёт
  арэц каиц вахорэв ата ецартам
  зэхор зот оев хэреф
  ЯхГве веам наваль
  неацу шэмеха
  аль титэн лехаят нэфешь
  торэха хаят аниеха аль
  тишках лянэцах
  хабет ляберит ки малеу
  махашаке эрец
  неот хамас
  аль яшов дах нихлям
  ани веэвьён ехалелю
  шэмеха
  кума Элохим рива
  ривэха зэхор хирпатха мини
  наваль коль хайом
  аль тишках коль цорэрэха
  шэон комеха оле
  тамид
  1 Учение 04905 Асафа 0623. Для чего, Боже 0430,
  отринул 02186 нас навсегда 05331? возгорелся 06225
  гнев 0639 Твой на овец 06629 пажити 04830 Твоей?
  2 Вспомни 02142 сонм 05712 Твой, который Ты
  стяжал 07069 издревле 06924, искупил 01350 в жезл 07626
  достояния 05159 Твоего, - эту гору 02022 Сион 06726, на
  которой Ты веселился 07931.
  3 Подвигни 07311 стопы 06471 Твои к вековым 05331
  развалинам 04876: все разрушил 07489 враг 0341 во
  святилище 06944.
  4 Рыкают 07580 враги 06887 Твои среди 07130
  собраний 04150 Твоих; поставили 07760 знаки 0226 свои
  вместо знамений 0226 наших;
  5 показывали 03045 себя подобными поднимающему 0935
  вверх 04605 секиру 07134 на сплетшиеся 05442 0
  ветви 05442 0 дерева 06086;
  6 и ныне все резьбы 06603 в 03162 0 нем в один 03162 0
  раз 03162 0 разрушили 01986 секирами 03781 и
  бердышами 03597;
  7 предали 07971 огню 0784 святилище 04720 Твое; совсем
  осквернили 02490 жилище 04908 имени 08034 Твоего;
  8 сказали 0559 в сердце 03820 своем: "разорим 03238 их
  совсем 03162", - и сожгли 08313 все места 04150 0
  собраний 04150 0 Божиих 0410 на земле 0776.
  9 Знамений 0226 наших мы не видим 07200, нет уже
  пророка 05030, и нет с нами, кто знал 03045 бы,
  доколе 05704 это будет.
  10 Доколе, Боже 0430, будет 02778 0 поносить 02778 0
  враг 06862? вечно 05331 ли будет 05006 0 хулить 05006 0
  противник 0341 имя 08034 Твое?
  11 Для чего отклоняешь 07725 руку 03027 Твою и
  десницу 03225 Твою? Из среды 07130 недра 02436 02436
  Твоего порази 03615 их.
  12 Боже 0430, Царь 04428 мой от века 06924,
  устрояющий 06466 спасение 03444 посреди 07130
  земли 0776!
  13 Ты расторг 06565 силою 05797 Твоею море 03220, Ты
  сокрушил 07665 головы 07218 змиев 08577 в воде 04325;
  14 Ты сокрушил 07533 голову 07218 левиафана 03882,
  отдал 05414 его в пищу 03978 людям 05971 пустыни 06728,
  [Ефиопским];
  15 Ты иссек 01234 источник 04599 и поток 05158, Ты
  иссушил 03001 сильные 0386 реки 05104.
  16 Твой день 03117 и Твоя ночь 03915: Ты уготовал 03559
  светила 03974 и солнце 08121;
  17 Ты установил 05324 все пределы 01367 земли 0776,
  лето 07019 и зиму 02779 Ты учредил 03335.
  18 Вспомни 02142 же: враг 0341 поносит 02778
  Господа 03068, и люди 05971 безумные 05036 хулят 05006
  имя 08034 Твое.
  19 Не предай 05414 зверям 02416 душу 05315
  горлицы 08449 Твоей; собрания 02416 убогих 06041 Твоих
  не забудь 07911 навсегда 05331.
  20 Призри 05027 на завет 01285 Твой; ибо
  наполнились 04390 все мрачные 04285 места земли 0776
  жилищами 04999 насилия 02555.
  21 Да не возвратится 07725 угнетенный 01790
  посрамленным 03637; нищий 06041 и убогий 034 да
  восхвалят 01984 имя 08034 Твое.
  22 Восстань 06965, Боже 0430, защити 07378 дело 07379
  Твое, вспомни 02142 вседневное 03117 поношение 02781
  Твое от безумного 05036;
  23 не забудь 07911 крика 06963 врагов 06887 Твоих;
  шум 07588 восстающих 06965 против Тебя
  непрестанно 08548 поднимается 05927.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 2. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  мизмор
  аин хгэ
  Псалом 74
  75:1 למנצח אל תשׁחת
  מזמור לאסף שׁיר
  ‏75:2 הודינו לך אלהים הודינו
  וקרוב שׁמך ספרו
  נפלאותיך
  ‏75:3 כי אקח מועד אני
  מישׁרים אשׁפט
  ‏75:4 נמגים ארץ וכל ישׁביה
  אנכי תכנתי עמודיה סלה
  ‏75:5 אמרתי להוללים אל
  תהלו ולרשׁעים אל
  תרימו קרן
  ‏75:6 אל תרימו למרום קרנכם
  תדברו בצואר עתק
  ‏75:7 כי לא ממוצא וממערב
  ולא ממדבר הרים
  ‏75:8 כי אלהים שׁפט זה
  ישׁפיל וזה ירים
  ‏75:9 כי כוס ביד יהוה ויין
  חמר מלא מסך ויגר מזה
  אך שׁמריה ימצו ישׁתו
  כל רשׁעי
  ארץ
  ‏75:10 ואני אגיד לעלם
  אזמרה לאלהי יעקב
  ‏75:11 וכל קרני רשׁעים אגדע
  תרוממנה קרנות צדיק
  лямнацэях аль ташхэт
  мизмор леАсаф шир
  ходину леха Элохим ходину
  векаров шэмеха сиперу
  нифлёотэха
  ки эках моэд ани
  мешарим эшпот
  нэмогим эрец вехоль ёшэвехга
  анохи тиканти амудэхга сэля
  амарти ляхолелим аль
  тахолю велярешаим аль
  ториму карэн
  аль тариму лямаром карнэхэм
  тэдаберу вецавар атак
  ки лё мимоца умимоарав
  велё мимедбар харим
  ки Элохим Шофэт зэ
  яшпиль везэ ярим
  ки хос бияд ЯхГве веяин
  хамар мале месех ваягер мизэ
  ах шэмарэхга емицу ишту
  коль ришэ
  арэц
  ваани агид леолям
  азамера леЭлохэ Иаков
  вехоль карнэ рэшаим агадэя
  тэромамна карнот цадик
  1 Начальнику 05329 хора. Не 0516 0 погуби 0516 0.
  Псалом 04210 Асафа 0623. Песнь 07892.
  2 Славим 03034 Тебя, Боже 0430, славим 03034, ибо
  близко 07138 имя 08034 Твое; возвещают 05608
  чудеса 06381 Твои.
  3 "Когда изберу 03947 время 04150, Я произведу 08199 0
  суд 08199 0 по правде 04339.
  4 Колеблется 04127 земля 0776 и все живущие 03427 на
  ней: Я утвержу 08505 столпы 05982 ее".
  5 Говорю 0559 безумствующим 01984:
  "не безумствуйте 01984", и нечестивым 07563:
  "не поднимайте 07311 рога 07161,
  6 не поднимайте 07311 высоко 04791 рога 07161 вашего,
  [не] говорите 01696 [на Бога] жестоковыйно 06277 06677",
  7 ибо не от востока 04161 и не от запада 04628 и не от
  пустыни 04057 возвышение 07311 02022,
  8 но Бог 0430 есть судия 08199: одного унижает 08213, а
  другого возносит 07311;
  9 ибо чаша 03563 в руке 03027 Господа 03068, вино 03196
  кипит 02560 в ней, полное 04392 смешения 04538, и Он
  наливает 05064 из нее. Даже дрожжи 08105 ее
  будут выжимать 04680 и пить 08354 все нечестивые 07563
  земли 0776.
  10 А я буду 05046 0 возвещать 05046 0 вечно 05769,
  буду 02167 0 воспевать 02167 0 Бога 0430 Иаковлева 03290,
  11 все роги 07161 нечестивых 07563 сломлю 01438, и
  вознесутся 07311 роги 07161 праведника 06662.
  мизмор
  аин вав
  Псалом 75
  76:1 למנצח בנגינת מזמור
  לאסף שׁיר
  ‏76:2 נודע ביהודה אלהים
  בישׂראל גדול שׁמו
  ‏76:3 ויהי בשׁלם סכו
  ומעונתו בציון
  ‏76:4 שׁמה שׁבר רשׁפי קשׁת
  מגן וחרב ומלחמה סלה
  ‏76:5 נאור אתה אדיר
  מהררי טרף
  ‏76:6 אשׁתוללו אבירי לב נמו
  שׁנתם ולא מצאו כל
  אנשׁי חיל ידיהם
  ‏76:7 מגערתך אלהי יעקב
  נרדם ורכב וסוס
  ‏76:8 אתה נורא אתה ומי
  יעמד לפניך מאז אפך
  ‏76:9 משׁמים השׁמעת דין
  ארץ יראה ושׁקטה
  ‏76:10 בקום למשׁפט אלהים
  להושׁיע כל ענוי ארץ סלה
  ‏76:11 כי חמת אדם
  תודך שׁארית
  חמת תחגר
  ‏76:12 נדרו ושׁלמו ליהוה
  אלהיכם כל סביביו
  יובילו שׁי
  למורא
  ‏76:13 יבצר רוח נגידים
  נורא למלכי ארץ
  лямнацэях бенгинот мизмор
  леАсаф шир
  нода беЙогуда Элохим
  беИсраэль гадоль шэмо
  ваехи веШалем суко
  умъонато веЦиён
  шама шибар рэшфе кашэт
  маген вахэрев умельхама сэля
  наор ата адир
  мехарэрэ тарэф
  эштолелю аберэ лев наму
  шэнатам велё мацэу коль
  аншэ хаиль едэхэм
  мигараатэха Элохэй Иаков
  нирдам варэхэв васус
  ата нора ата уме
  яамод лефанэха меаз апеха
  мешамаим хишмата дин
  эрец ярэа вешаката
  бекум лямишпат Элохим
  лехошия коль анве эрец сэля
  ки хамат адам
  тодэка шээрит
  хамот тахгор
  нидару вешалему леЯхГве
  Элохихэм коль сэвивав
  ёвилю шаи
  лямора
  ивцор руах негидим
  нора лемальхэ арэц
  1 Начальнику 05329 хора. На струнных 05058 орудиях.
  Псалом 04210 Асафа 0623. Песнь 07892.
  2 Ведом 03045 в Иудее 03063 Бог 0430; у Израиля 03478
  велико 01419 имя 08034 Его.
  3 И было в Салиме 08004 жилище 05520 Его и
  пребывание 04585 Его на Сионе 06726.
  4 Там сокрушил 07665 Он стрелы 07565 лука 07198,
  щит 04043 и меч 02719 и брань 04421.
  5 Ты славен 0215, могущественнее 0117 гор 02042
  хищнических 02964.
  6 Крепкие 047 сердцем 03820 стали 07997 0
  добычею 07997 0, уснули 05123 сном 08142 своим, и не
  нашли 04672 все мужи 0582 силы 02428 рук 03027 своих.
  7 От прещения 01606 Твоего, Боже 0430 Иакова 03290,
  вздремали 07290 и колесница 07393 и конь 05483.
  8 Ты страшен 03372, и кто устоит 05975 пред 03942 0
  лицем 03942 0 Твоим во время гнева 0639 Твоего?
  9 С небес 08064 Ты возвестил 08085 суд 01779; земля 0776
  убоялась 03372 и утихла 08252,
  10 когда восстал 06965 Бог 0430 на суд 04941, чтобы
  спасти 03467 всех угнетенных 06035 земли 0776.
  11 И гнев 02534 человеческий 0120 обратится во
  славу 03034 Тебе: остаток 07611 гнева 02534 Ты
  укротишь 02296.
  12 Делайте 05087 0 и воздавайте 07999 обеты 05087 0
  Господу 03068, Богу 0430 вашему; все, которые
  вокруг 05439 Него, да принесут 02986 дары 07862
  Страшному 04172:
  13 Он укрощает 01219 дух 07307 князей 05057, Он
  страшен 03372 для царей 04428 земных 0776.
  мизмор
  аин заин
  Псаломо 76
  77:1 למנצח על ידיתון
  לאסף מזמור
  ‏77:2 קולי אל אלהים ואצעקה
  קולי אל אלהים
  והאזין אלי
  ‏77:3 ביום צרתי אדני דרשׁתי
  ידי לילה נגרה ולא
  תפוג מאנה
  הנחם נפשׁי
  ‏77:4 אזכרה אלהים ואהמיה
  אשׂיחה ותתעטף רוחי סלה
  ‏77:5 אחזת שׁמרות עיני
  נפעמתי ולא אדבר
  ‏77:6 חשׁבתי ימים מקדם
  שׁנות עולמים
  ‏77:7 אזכרה נגינתי בלילה
  עם לבבי אשׂיחה
  ויחפשׂ רוחי
  ‏77:8 הלעולמים יזנח אדני
  ולא יסיף לרצות עוד
  ‏77:9 האפס לנצח חסדו
  גמר אמר לדר
  ודר
  ‏77:10 השׁכח חנות אל אם
  קפץ באף רחמיו
  סלה
  ‏77:11 ואמר חלותי היא
  שׁנות ימין עליון
  ‏77:12 אזכיר מעללי יה כי
  אזכרה מקדם
  פלאך
  ‏77:13 והגיתי בכל פעלך
  ובעלילותיך אשׂיחה
  ‏77:14 אלהים בקדשׁ דרכך
  מי אל גדול כאלהים
  ‏77:15 אתה האל עשׂה פלא
  הודעת בעמים
  עזך
  ‏77:16 גאלת בזרוע עמך בני
  יעקב ויוסף סלה
  ‏77:17 ראוך מים אלהים
  ראוך מים יחילו אף
  ירגזו תהמות
  ‏77:18 זרמו מים עבות קול
  נתנו שׁחקים אף
  חצציך יתהלכו
  ‏77:19 קול רעמך בגלגל
  האירו ברקים תבל
  רגזה ותרעשׁ הארץ
  ‏77:20 בים דרכך ושׁביליך
  במים רבים ועקבותיך
  לא נדעו
  ‏77:21 נחית כצאן עמך
  ביד משׁה ואהרן
  лямнацэях аль Йдетун
  леАсафа мизмор
  коли эль Элохим веецака
  коли эль Элохим
  вехаазин эляи
  бейом царати Адонай дарашти
  яди ляйла негера велё
  тафуг меана
  хенахэм нафши
  эзкера Элохим вехеэмая
  асиха ветитатэф рохи сэля
  ахазта шэмурот эйнаи
  нифамти велё адабер
  хишавти ямим микедэм
  шэнот олямим
  эзкера нагенати валяйла
  им левави асиха
  ваихапес рохи
  халеолямим язнах Адонай
  велё ёсиф лерцот од
  хеафес лянэца хасдо
  гамар омер ледор
  вадор
  охашахах ханот Эль им
  кафац беаф рахамав
  сэля
  ваомар халёти хи
  шэнот ямим Эльён
  эзкор меалеле Ях ки
  эзкира мекедэм
  пильэха
  вехагити вехоль паолеха
  уваолилётэха асиха
  Элохим бакодэшь даркеха
  ми Эль гадоль киЭлохим
  ата хаЭль осэ фэле
  ходата ваамим
  озэха
  гаальта везроа амеха бенэ
  Яаков веЙосэф сэля
  раух маим Элохим
  раух маим яхилю аф
  ергизу тэхомот
  зорэму маим авот коль
  натэну шэхаким аф
  хацацэха итхаляху
  коль раамха багальгаль
  хеиру вераким тэвель
  рагеза ватерашь хаарэц
  баям даркеха ушвилеха
  бемаим рабим веикевотэха
  лё нодахгу
  нахита кацон амеха
  беяд Мошэ веАхарон
  1 Начальнику 05329 хора Идифумова 03038.
  Псалом 04210 Асафа 0623.
  2 Глас 06963 мой к Богу 0430, и я буду 06817 0
  взывать 06817 0; глас 06963 мой к Богу 0430, и Он
  услышит 0238 меня.
  3 В день 03117 скорби 06869 моей ищу 01875 Господа 0136;
  рука 03027 моя простерта 05064 ночью 03915 и не
  опускается 06313; душа 05315 моя отказывается 03985 от
  утешения 05162.
  4 Вспоминаю 02142 о Боге 0430 и трепещу 01993;
  помышляю 07878, и изнемогает 05848 дух 07307 мой.
  5 Ты не даешь 0270 мне сомкнуть 08109 очей 05869 моих; я
  потрясен 06470 и не могу говорить 01696.
  6 Размышляю 02803 о днях 03117 древних 06924, о
  летах 08141 веков 05769 минувших;
  7 припоминаю 02142 песни 05058 мои в ночи 03915,
  беседую 07878 с сердцем 03824 моим, и дух 07307 мой
  испытывает 02664:
  8 неужели навсегда 05769 отринул 02186 Господь 0136, и
  не будет 03254 0 более 03254 0 благоволить 07521?
  9 неужели навсегда 05331 престала 0656 милость 02617 Его,
  и пресеклось 01584 слово 0562 Его в
  род 01755 01755 и род?
  10 неужели Бог 0410 забыл 07911 миловать 02589?
  Неужели во гневе 0639 затворил 07092 щедроты 07356
  Свои?
  11 И сказал 0559 я: "вот мое горе 02470 - изменение 08141
  десницы 03225 Всевышнего 05945".
  12 Буду вспоминать 02142 02142 о делах 04611
  Господа 03050; буду 02142 0 вспоминать 02142 0 о
  чудесах 06382 Твоих древних 06924;
  13 буду 01897 0 вникать 01897 0 во все дела 06467 Твои,
  размышлять 07878 о великих Твоих деяниях 05949.
  14 Боже 0430! свят 06944 путь 01870 Твой.
  Кто Бог 0410 так великий 01419, как Бог 0430 [наш]!
  15 Ты - Бог 0410, творящий 06213 чудеса 06382;
  Ты явил 03045 могущество 05797 Свое среди
  народов 05971;
  16 Ты избавил 01350 мышцею 02220 народ 05971 Твой,
  сынов 01121 Иакова 03290 и Иосифа 03130.
  17 Видели 07200 Тебя, Боже 0430, воды 04325,
  видели 07200 Тебя воды 04325 и убоялись 02342, и
  вострепетали 07264 бездны 08415.
  18 Облака 05645 изливали 02229 воды 04325, тучи 07834
  издавали 05414 гром 06963, и стрелы 02687 Твои
  летали 01980.
  19 Глас 06963 грома 07482 Твоего в круге 01534 небесном;
  молнии 01300 освещали 0215 вселенную 08398; земля 0776
  содрогалась 07264 и тряслась 07493.
  20 Путь 01870 Твой в море 03220, и стезя 07635 Твоя в
  водах 04325 великих 07227, и следы 06119 Твои
  неведомы 03808 03045.
  21 Как стадо 06629, вел 05148 Ты народ 05971 Твой
  рукою 03027 Моисея 04872 и Аарона 0175.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 3. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  мизмор
  аин хэт
  Псалом 77
  78:1 משׂכיל לאסף
  האזינה עמי תורתי
  הטו אזנכם לאמרי פי
  ‏78:2 אפתחה במשׁל פי
  אביעה חידות מני קדם
  ‏78:3 אשׁר שׁמענו ונדעם
  ואבותינו ספרו לנו
  ‏78:4 לא נכחד מבניהם
  לדור אחרון מספרים
  תהלות יהוה ועזוזו
  ונפלאותיו אשׁר עשׂה
  ‏78:5 ויקם עדות ביעקב
  ותורה שׂם בישׂראל אשׁר
  צוה את אבותינו
  להודיעם לבניהם
  ‏78:6 למען ידעו דור אחרון
  בנים יולדו יקמו
  ויספרו לבניהם
  ‏78:7 וישׂימו באלהים
  כסלם ולא ישׁכחו מעללי
  אל ומצותיו ינצרו
  ‏78:8 ולא יהיו כאבותם דור
  סורר ומרה דור לא הכין
  לבו ולא נאמנה
  את אל רוחו
  ‏78:9 בני אפרים
  נושׁקי רומי קשׁת
  הפכו ביום קרב
  ‏78:10 לא שׁמרו ברית אלהים
  ובתורתו מאנו ללכת
  ‏78:11 וישׁכחו עלילותיו
  ונפלאותיו אשׁר הראם
  ‏78:12 נגד אבותם עשׂה פלא
  בארץ מצרים
  שׂדה צען
  ‏78:13 בקע ים ויעבירם
  ויצב מים כמו נד
  ‏78:14 וינחם בענן יומם
  וכל הלילה באור אשׁ
  ‏78:15 יבקע צרים במדבר
  וישׁק כתהמות רבה
  ‏78:16 ויוצא נוזלים מסלע
  ויורד כנהרות מים
  ‏78:17 ויוסיפו עוד לחטא לו
  למרות עליון בציה
  ‏78:18 וינסו אל בלבבם
  לשׁאל אכל לנפשׁם
  ‏78:19 וידברו באלהים
  אמרו היוכל אל
  לערך שׁלחן במדבר
  ‏78:20 הן הכה צור
  ויזובו מים ונחלים
  ישׁטפו הגם לחם יוכל
  תת אם יכין שׁאר לעמו
  ‏78:21 לכן שׁמע יהוה ויתעבר
  ואשׁ נשׂקה ביעקב
  וגם אף עלה בישׂראל
  ‏78:22 כי לא האמינו באלהים
  ולא בטחו בישׁועתו
  ‏78:23 ויצו שׁחקים ממעל
  ודלתי שׁמים פתח
  ‏78:24 וימטר עליהם מן לאכל
  ודגן שׁמים נתן למו
  ‏78:25 לחם אבירים אכל אישׁ
  צידה שׁלח להם לשׂבע
  ‏78:26 יסע קדים בשׁמים
  וינהג בעזו תימן
  ‏78:27 וימטר עליהם כעפר שׁאר
  וכחול ימים עוף כנף
  ‏78:28 ויפל בקרב מחנהו
  סביב למשׁכנתיו
  ‏78:29 ויאכלו וישׂבעו מאד
  ותאותם יבא להם
  ‏78:30 לא זרו מתאותם עוד
  אכלם בפיהם
  ‏78:31 ואף אלהים עלה בהם
  ויהרג במשׁמניהם
  ובחורי ישׂראל הכריע
  ‏78:32 בכל זאת חטאו עוד ולא
  האמינו בנפלאותיו
  ‏78:33 ויכל בהבל ימיהם
  ושׁנותם בבהלה
  ‏78:34 אם הרגם
  ודרשׁוהו
  ושׁבו ושׁחרו אל
  ‏78:35 ויזכרו כי אלהים צורם
  ואל עליון גאלם
  ‏78:36 ויפתוהו בפיהם
  ובלשׁונם יכזבו לו
  ‏78:37 ולבם לא נכון עמו ולא
  נאמנו בבריתו
  ‏78:38 והוא רחום יכפר עון
  ולא ישׁחית והרבה להשׁיב
  אפו ולא יעיר כל חמתו
  ‏78:39 ויזכר כי בשׂר המה
  רוח הולך ולא ישׁוב
  ‏78:40 כמה ימרוהו במדבר
  יעציבוהו בישׁימון
  ‏78:41 וישׁובו וינסו אל
  וקדושׁ ישׂראל התוו
  ‏78:42 לא זכרו את ידו יום
  אשׁר פדם מני צר
  ‏78:43 אשׁר שׂם במצרים
  אתותיו ומופתיו בשׂדה צען
  ‏78:44 ויהפך לדם יאריהם
  ונזליהם בל ישׁתיון
  ‏78:45 ישׁלח בהם ערב ויאכלם
  וצפרדע ותשׁחיתם
  ‏78:46 ויתן לחסיל יבולם
  ויגיעם לארבה
  ‏78:47 יהרג בברד גפנם
  ושׁקמותם בחנמל
  ‏78:48 ויסגר לברד בעירם
  ומקניהם לרשׁפים
  ‏78:49 ישׁלח בם חרון אפו
  עברה וזעם וצרה
  משׁלחת מלאכי רעים
  ‏78:50 יפלס נתיב לאפו
  לא חשׂך ממות נפשׁם
  וחיתם לדבר הסגיר
  ‏78:51 ויך כל בכור במצרים
  ראשׁית אונים באהלי חם
  ‏78:52 ויסע כצאן עמו וינהגם
  כעדר במדבר
  ‏78:53 וינחם לבטח ולא פחדו
  ואת אויביהם כסה הים
  ‏78:54 ויביאם אל גבול קדשׁו
  הר זה קנתה ימינו
  ‏78:55 ויגרשׁ מפניהם גוים
  ויפילם בחבל נחלה
  וישׁכן באהליהם
  שׁבטי ישׂראל
  ‏78:56 וינסו וימרו את אלהים
  עליון ועדותיו לא שׁמרו
  ‏78:57 ויסגו ויבגדו כאבותם
  נהפכו כקשׁת
  רמיה
  ‏78:58 ויכעיסוהו בבמותם
  ובפסיליהם
  יקניאוהו
  ‏78:59 שׁמע אלהים ויתעבר
  וימאס מאד
  בישׂראל
  маскиль леАсаф
  хаазина ами торати
  хату ознихэм леэмрэ фи
  эфтэха вемашаль пи
  абиах хеэдот мини кедэм
  ашэр шамаану ванидаэм
  ваоватэйну сиперу ляну
  лё нихахэд мибинихэм
  ледор ахарон месаперим
  тэхилёт ЯхГве веэзузо
  венефлюотав ашэр аса
  ваякем эдут веЯаков
  ветора сам беИсраэль ашэр
  цива эт авотэйну
  леходиам левнейхэм
  лемаан едэу дор ахарон
  баним еваледу якуму
  веисаперу левнейхэм
  веясиму веЭлохим
  кислям велё ешкеху маалеле
  Эль умицвотав йенцору
  велё ихью каоватам дор
  сорэру морэ дор лё хехин
  либо велё нээмна
  эт эль рухо
  бенэ Эфраим
  ношэке роме кашэт
  хафехгу бейом керав
  лё шамеру берит Элохим
  увтарато меану лялехэт
  ваишкеху алилётав
  венифлётав ашэр хэръам
  нэгед авотам аса фэле
  беэрец Мицраим
  сэдэ Цоан
  бака ям ваяаверэм
  ваяцэв маим кемо нэд
  ваянхэм беанан йомам
  вехоль халяйла беор эш
  евака цурим бамедбар
  ваяшк кетэхомот раба
  ваёци нозэлим мисаля
  ваёрэд канэхарот маим
  ваёсифу од ляхато лё
  лямрот Эльён бация
  ваенасу Эль бильвавам
  лишъоль охэль ленафшам
  ваёдаберу беЭлохим
  амеру хаюхаль Эль
  ляарох шульхан бамидбар
  хен хика цур
  ваеазуву маим унехалим
  ештофу хагам лехэм юхаль
  тэт им яхин шээр леамо
  лахэн шама ЯхГве ваитабар
  веэшь нисэка виЯаков
  вегам аф аля веИсраэль
  ки лё хээмину беЭлохим
  велё ватэху бешуато
  ваицав шехаким мемааль
  ведальте шамаим патах
  ваемтэр алейхэм ман леэхоль
  удэган шамаим натан ляму
  лехэм аберим ахаль ищь
  цеда шалях лахэм лясова
  яса кадим башамаим
  ваинахэг беозу тэман
  ваемтэр алейхэм кеафар шээр
  ухэхоль ямим оф канаф
  ваяпэль бекэрев маханэхгу
  савив лемешкенотав
  ваёхэлю ваисвеху меод
  ветааватам яви лахэм
  лё зару митааватам од
  охлям бифихэм
  веаф Элохим аля бахэм
  веяхарог бемишманэйхэм
  увахурэ Исраэль хихрэя
  бехоль зот хатэу од велё
  хээмину бенифлёотав
  ваехаль бахэвель емехэм
  ушэнотам бабехаля
  им харагам
  удэрашухгу
  вешаву вешахару Эль
  ваизкеру ки Элохим цурам
  веЭль Эльён гоалям
  ваифатухгу бефихэм
  увельшонам ехазэву лё
  велибам лё нахон имо велё
  нээмну беврито
  вехгу рахум ехапер авон
  велё яшхит вехерба лехашив
  апо велё яир коль хамато
  ваизкор ки васар хэма
  руах холех велё яшув
  кама ямрухгу бамидбар
  яацивухгу бишимон
  ваяшуву ваинасу Эль
  уКедошь Исраэль хитву
  лё захеру эт ядо йом
  ашэр падам мини цар
  ашэр сам беМицраим
  ототав умофетав бисдэ Цоан
  ваяхафох ледам еорейхэм
  венезлёхэм баль ештаюн
  ешалях бахэм аров ваёхэлем
  уцэфардэя ваташхитэм
  ваитэн лехасиль евулям
  вигиам ляарбэ
  яхарог бабарад гафнам
  вешикмотам баханамаль
  ваясгер лябарад беирам
  умикнахэм лярэшафим
  яшалях бам харон апо
  эвраа вазаам вецара
  мишляхат мальахэ раим
  ефалес натив леапо
  лё хасах мемавет нафшам
  вахаятам лядэвер хисгир
  ваях коль бехор беМицраим
  решит оним беахоле Хам
  ваяса кацон амо ваинахагэм
  каэдер бамидбар
  ваинхэм лявэтах велё фахаду
  веэт оевейхэм киса хаям
  ваивеэм эль гевуль кодчо
  хар зэ канита ямино
  ваигарэшь мипенэйхэм гоим
  ваяпилем бехэвель нахаля
  ваяшкен беохолехэйм
  шифтэ Исраэль
  ваенасу ваемеру эт Элохим
  Эльён веодотав лё шамару
  ваисэгу ваивгеду каоватам
  нэхпеху кекешэт
  рэмия
  ваяхэсухгу вевамотам
  увифсилехэм
  якниухгу
  шама Элохим ваитабар
  ваимас меод
  беИсраэль
  1 Учение 04905 Асафа 0623. Внимай 0238, народ 05971
  мой, закону 08451 моему, приклоните 05186 ухо 0241
  ваше к словам 0561 уст 06310 моих.
  2 Открою 06605 уста 06310 мои в притче 04912 и
  произнесу 05042 гадания 02420 из древности 06924.
  3 Что слышали 08085 мы и узнали 03045, и отцы 01
  наши рассказали 05608 нам,
  4 не скроем 03582 от детей 01121 их, возвещая 05608
  роду 01755 грядущему 0314 славу 08416 Господа 03068,
  и силу 05807 Его, и чудеса 06381 Его, которые Он
  сотворил 06213.
  5 Он постановил 06965 устав 05715 в Иакове 03290 и
  положил 07760 закон 08451 в Израиле 03478, который
  заповедал 06680 отцам 01 нашим возвещать 03045
  детям 01121 их,
  6 чтобы знал 03045 грядущий 0314 род 01755, дети 01121,
  которые родятся 03205 06965, и чтобы они в свое время
  возвещали 05608 своим детям 01121, -
  7 возлагать 07760 надежду 03689 свою на Бога 0430 и не
  забывать 07911 дел 04611 Божиих 0410, и хранить 05341
  заповеди 04687 Его,
  8 и не быть подобными отцам 01 их, роду 01755
  упорному 05637 и мятежному 04784,
  неустроенному 03808 03559 сердцем 03820 и
  неверному 03808 0539 Богу 0410 духом 07307 своим.
  9 Сыны 01121 Ефремовы 0669, вооруженные 05401,
  стреляющие 07411 из луков 07198, обратились 02015 0
  назад 02015 0 в день 03117 брани 07128:
  10 они не сохранили 08104 завета 01285 Божия 0430 и
  отреклись 03985 ходить 03212 в законе 08451 Его;
  11 забыли 07911 дела 05949 Его и чудеса 06381, которые
  Он явил 07200 им.
  12 Он пред 05048 глазами отцов 01 их сотворил 06213
  чудеса 06382 в земле 0776 Египетской 04714, на поле 07704
  Цоан 06814:
  13 разделил 01234 море 03220, и провел 05674 их чрез него,
  и поставил 05324 воды 04325 стеною 05067;
  14 и днем 03119 вел 05148 их облаком 06051, а во всю
  ночь 03915 светом 0216 огня 0784;
  15 рассек 01234 камень 06697 в пустыне 04057 и напоил 08248
  их, как из великой 07227 бездны 08415;
  16 из скалы 05553 извел 03318 потоки 05140, и воды 04325
  потекли 03381, как реки 05104.
  17 Но они продолжали 03254 грешить 02398 пред Ним и
  раздражать 04784 Всевышнего 05945 в пустыне 06723:
  18 искушали 05254 Бога 0410 в сердце 03824 своем,
  требуя 07592 пищи 0400 по душе 05315 своей,
  19 и говорили 01696 против Бога 0430 и сказали 0559:
  "может 03201 ли Бог 0410 приготовить 06186 трапезу 07979
  в пустыне 04057?"
  20 Вот, Он ударил 05221 в камень 06697, и потекли 02100
  воды 04325, и полились 07857 ручьи 05158.
  "Может 03201 ли Он дать 05414 и хлеб 03899, может 03201
  ли приготовлять 03559 мясо 07607 народу 05971 Своему?"
  21 Господь 03068 услышал 08085 и воспламенился 05674 0
  гневом 05674 0, и огонь 0784 возгорелся 05400 на
  Иакова 03290, и гнев 0639 подвигнулся 05927 на Израиля
  22 за то, что не веровали 0539 в Бога 0430 и не уповали 0982
  на спасение 03444 Его.
  23 Он повелел 06680 облакам 07834 свыше 04605 и
  отверз 06605 двери 01817 неба 08064,
  24 и одождил 04305 на них манну 04478 в пищу 0398, и
  хлеб 01715 небесный 08064 дал 05414 им.
  25 Хлеб 03899 ангельский 047 ел 0398 человек 0376;
  послал 07971 Он им пищу 06720 до сытости 07648.
  26 Он возбудил 05265 на небе 08064 восточный 06921 0
  ветер 06921 0 и навел 05090 южный 08486 силою 05797 Своею
  27 и, как пыль 06083, одождил 04305 на них мясо 07607 и,
  как песок 02344 морской 03220, птиц 05775 пернатых 03671:
  28 поверг 05307 их среди 07130 стана 04264 их, около 05439
  жилищ 04908 их, -
  29 и они ели 0398 и пресытились 03966 07646; и
  желаемое 08378 ими дал 0935 им.
  30 Но еще не прошла 02114 прихоть 08378 их, еще пища 0400
  была в устах 06310 их,
  31 гнев 0639 Божий 0430 пришел 05927 на них, убил 02026
  тучных 04924 их и юношей 0970 Израилевых 03478
  низложил 03766.
  32 При всем этом они продолжали грешить 02398 и не
  верили 0539 чудесам 06381 Его.
  33 И погубил 03615 дни 03117 их в суете 01892 и лета 08141
  их в смятении 0928.
  34 Когда Он убивал 02026 их, они искали 01875 Его и
  обращались 07725, и с раннего 07836 0 утра 07836 0
  прибегали 07836 0 к Богу 0410,
  35 и вспоминали 02142, что Бог 0430 - их прибежище 06697, и
  Бог 0410 Всевышний 05945 - Избавитель 01350 их,
  36 и льстили 06601 Ему устами 06310 своими и языком 03956
  своим лгали 03576 пред Ним;
  37 сердце 03820 же их было неправо 03808 03559 пред Ним,
  и они не были верны 0539 завету 01285 Его.
  38 Но Он, Милостивый 07349, прощал 03722 грех 05771 и
  не истреблял 07843 их, многократно 07235 отвращал 07725
  гнев 0639 Свой и не возбуждал 05782 всей ярости 02534 Своей:
  39 Он помнил 02142, что они плоть 01320, дыхание 07307,
  которое уходит 01980 и не возвращается 07725.
  40 Сколько раз они раздражали 04784 Его в пустыне 04057 и
  прогневляли 06087 Его в стране необитаемой 03452!
  41 и снова 07725 искушали 05254 Бога 0410 и
  оскорбляли 08428 Святого 06918 Израилева 03478,
  42 не помнили 02142 руки 03027 Его, дня 03117, когда Он
  избавил 06299 их от угнетения 06862,
  43 когда сотворил 07760 в Египте 04714 знамения 0226 Свои и
  чудеса 04159 Свои на поле 07704 Цоан 06814;
  44 и превратил 02015 реки 02975 их и потоки 05140 их в
  кровь 01818, чтобы они не могли пить 08354;
  45 послал 07971 на них насекомых 06157, чтобы жалили 0398
  их, и жаб 06854, чтобы губили 07843 их;
  46 земные 02981 0 произрастения 02981 0 их отдал 05414
  гусенице 02625 и труд 03018 их - саранче 0697;
  47 виноград 01612 их побил 02026 градом 01259 и
  сикоморы 08256 их - льдом 02602;
  48 скот 01165 их предал 05462 граду 01259 и стада 04735 их -
  молниям 07565;
  49 послал 07971 на них пламень 02740 гнева 0639 Своего, и
  негодование 05678, и ярость 02195 и бедствие 06869,
  посольство 04917 злых 07451 ангелов 04397;
  50 уравнял 06424 стезю 05410 гневу 0639 Своему, не
  охранял 02820 души 05315 их от смерти 04194, и скот 02416
  их предал 05462 моровой 01698 0 язве 01698 0;
  51 поразил 05221 всякого первенца 01060 в Египте 04714,
  начатки A07225 сил 0202 в шатрах 0168 Хамовых 02526;
  52 и повел 05265 народ 05971 Свой, как овец 06629, и
  вел 05090 их, как стадо 05739, пустынею 04057;
  53 вел 05148 их безопасно 0983, и они не страшились 06342,
  а врагов 0341 их покрыло 03680 море 03220;
  54 и привел 0935 их в область 01366 святую 06944 Свою,
  на гору 02022 сию, которую стяжала 07069 десница 03225 Его;
  55 прогнал 01644 от лица 06440 их народы 01471 и землю их
  разделил 05307 02256 в наследие 05159 им, и колена 07626
  Израилевы 03478 поселил 07931 в
  шатрах 0168 их.
  56 Но они еще искушали 05254 и огорчали 04784 Бога 0430
  Всевышнего 05945, и уставов 05713 Его не сохраняли 08104;
  57 отступали 05472 и изменяли 0898, как отцы 01 их,
  обращались 02015 0 назад 02015 0, как неверный 07423
  лук 07198;
  58 огорчали 03707 Его высотами 01116 своими и
  истуканами 06456 своими возбуждали 07065 0
  ревность 07065 0 Его.
  59 Услышал 08085 Бог 0430 и воспламенился 05674 0
  гневом 05674 0 и сильно 03966 вознегодовал 03988
  на Израиля 03478;
  продолж. сл.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 4. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  мизмор
  аин хэт
  Псалом 77
  78:60 ויטשׁ משׁכן
  שׁלו אהל
  שׁכן באדם
  ‏78:61 ויתן לשׁבי עזו
  ותפארתו ביד צר
  ‏78:62 ויסגר לחרב עמו
  ובנחלתו התעבר
  ‏78:63 בחוריו אכלה אשׁ
  ובתולתיו לא הוללו
  ‏78:64 כהניו בחרב נפלו
  ואלמנתיו לא תבכינה
  ‏78:65 ויקץ כישׁן אדני
  כגבור מתרונן מיין
  ‏78:66 ויך צריו אחור
  חרפת עולם נתן למו
  ‏78:67 וימאס באהל יוסף
  ובשׁבט אפרים לא בחר
  ‏78:68 ויבחר את שׁבט יהודה
  את הר ציון אשׁר אהב
  ‏78:69 ויבן כמו רמים מקדשׁו
  כארץ יסדה לעולם
  ‏78:70 ויבחר בדוד עבדו
  ויקחהו ממכלאת צאן
  ‏78:71 מאחר עלות הביאו
  לרעות ביעקב עמו
  ובישׂראל נחלתו
  ‏78:72 וירעם כתם לבבו
  ובתבונות כפיו ינחם
  ваитош мишкан
  шилё охэль
  шикен баадам
  ваитэн ляшэви озо
  ветифарто беяд цар
  ваясгер ляхэрев амо
  увнахалято хитабар
  бахурав ахэля эш
  увтолятав лё хулялю
  коханав бахэрев нафалю
  веальменотав лё тивкена
  веякац кеяшэн Адонай
  кигебор митронэн мияин
  ваях царав ахор
  херпат олям натан лямо
  ваимъас беохэль Йосэф
  увшэвет Эфраим лё вахар
  ваевхар эт шэвет Йгуда
  эт хар Циён ашэр ахев
  ваивен кемо рамим мекдашо
  кеэрец есада леолям
  ваевхар беДавид авдо
  ваикахехгу мимихлеот цон
  меахар элеот хэвио
  лиръот биЯаков амо
  увИсраэль нахалято
  ваяръэм кетом леваво
  увитвунот капав янхэм
  60 отринул 05203 жилище 04908 в Силоме 07887,
  скинию 0168, в которой обитал 07931 Он между
  человеками 0120;
  61 и отдал 05414 в плен 07628 крепость 05797 Свою и
  славу 08597 Свою в руки 03027 врага 06862,
  62 и предал 05462 мечу 02719 народ 05971 Свой и
  прогневался 05674 на наследие 05159 Свое.
  63 Юношей 0970 его поедал 0398 огонь 0784, и девицам 01330
  его не пели 01984 0 брачных 01984 0 песен 01984 0;
  64 священники 03548 его падали 05307 от меча 02719,
  и вдовы 0490 его не плакали 01058.
  65 Но, как бы от сна 03463, воспрянул 03364 Господь 0136,
  как бы исполин 01368, побежденный 07442 вином 03196,
  66 и поразил 05221 врагов 06862 его в тыл 0268,
  вечному 05769 сраму 02781 предал 05414 их;
  67 и отверг 03988 шатер 0168 Иосифов 03130 и колена 07626
  Ефремова 0669 не избрал 0977,
  68 а избрал 0977 колено 07626 Иудино 03063, гору 02022
  Сион 06726, которую возлюбил 0157.
  69 И устроил 01129, как небо 07311, святилище 04720 Свое
  и, как землю 0776, утвердил 03245 его навек 05769,
  70 и избрал 0977 Давида 01732, раба 05650 Своего, и
  взял 03947 его от дворов 04356 овчих
  71 и от доящих 05763 привел 0935 его пасти 07462
  народ 05971 Свой, Иакова 03290, и наследие 05159 Свое,
  Израиля 03478.
  72 И он пас 07462 их в чистоте 08537 сердца 03824 своего
  и руками 03709 мудрыми 08394 водил 05148 их.
  мизмор
  аин тэт
  Псалом 78
  79:1 מזמור לאסף אלהים
  באו גוים בנחלתך טמאו
  את היכל קדשׁך שׂמו
  את ירושׁלם לעיים
  ‏79:2 נתנו את נבלת עבדיך
  מאכל לעוף השׁמים בשׂר
  חסידיך לחיתו ארץ
  ‏79:3 שׁפכו דמם כמים
  סביבות ירושׁלם
  ואין קובר
  ‏79:4 היינו חרפה לשׁכנינו
  לעג וקלס
  לסביבותינו
  ‏79:5 עד מה יהוה תאנף
  לנצח תבער כמו
  אשׁ קנאתך
  ‏79:6 שׁפך חמתך אל הגוים אשׁר
  לא ידעוך ועל ממלכות
  אשׁר בשׁמך לא קראו
  ‏79:7 כי אכל את יעקב
  ואת נוהו השׁמו
  ‏79:8 אל תזכר לנו עונת
  ראשׁנים מהר יקדמונו
  רחמיך כי דלונו מאד
  ‏79:9 עזרנו אלהי ישׁענו
  על דבר כבוד שׁמך
  והצילנו וכפר על
  חטאתינו למען שׁמך
  ‏79:10 למה יאמרו הגוים איה
  אלהיהם יודע בגיים
  לעינינו נקמת דם
  עבדיך
  השׁפוך
  ‏79:11 תבוא לפניך אנקת
  אסיר כגדל זרועך הותר
  בני תמותה
  ‏79:12 והשׁב לשׁכנינו
  שׁבעתים אל חיקם
  חרפתם אשׁר חרפוך אדני
  ‏79:13 ואנחנו עמך וצאן
  מרעיתך נודה לך לעולם
  לדר ודר נספר
  תהלתך
  мизмор леАсаф Элохим
  бау гоим бенахалятэха тэмеу
  эт хейхаль кодчеха саму
  эт Иерушалаим лееим
  натэну эт нивлят авадэха
  маахаль леоф хашамаим бисар
  хасидэха лехаито арэц
  шафеху дамам камаим
  сэвивот Иерушалаим
  веэйн ковер
  хаину хэрпа лешхиэйну
  ляаг вакелес
  лисвивотэйну
  ад ма ЯхГве тээнаф
  лянэцах тивъар кемо
  эш кенъатэха
  шэфох хамэтэха аль хагоим ашэр
  лё едауха веаль мамляхот
  ашэр бешэмха лё карахгу
  ки ахаль эт Яаков
  веэт навехгу хешаму
  аль тизкор ляну аванот
  рэшоним мехэр екадэмуну
  рэхамеха ки далёну меод
  озрэну Элохэ ишэну
  аль дэвар кевод шэмеха
  вехацилену вехапер аль
  хатотэйну лемаан шэмеха
  ляма йомеру хагоим ае
  Элохэйхэм ивада багоим
  леэнэну никмат дам
  авадэха
  хашафух
  таво лефанэха энкат
  асир кегодэль зэруаха хотэр
  бенэ тэмута
  вехашэв лишхинэну
  шивъатаим эль хэйкам
  хирпатам ашэр хэрефуха Адонай
  веанахну амеха вецон
  маръитэха нодэ леха леолям
  ледор вадор нисапэр
  тэхилятэха
  1 Псалом 04210 Асафа 0623. Боже 0430! язычники 01471
  пришли 0935 в наследие 05159 Твое, осквернили 02930
  святый 06944 храм 01964 Твой, Иерусалим 03389
  превратили 07760 в развалины 05856;
  2 трупы 05038 рабов 05650 Твоих отдали 05414 на
  съедение 03978 птицам 05775 небесным 08064, тела 01320
  святых 02623 Твоих - зверям 02416 земным 0776;
  3 пролили 08210 кровь 01818 их, как воду 04325,
  вокруг 05439 Иерусалима 03389, и некому было
  похоронить 06912 их.
  4 Мы сделались посмешищем 02781 у соседей 07934 наших,
  поруганием 03933 и посрамлением 07047 у
  окружающих 05439 нас.
  5 Доколе, Господи 03068, будешь 0599 0 гневаться 0599 0
  непрестанно 05331, будет 01197 0 пылать 01197 0
  ревность 07068 Твоя, как огонь 0784?
  6 Пролей 08210 гнев 02534 Твой на народы 01471, которые
  не знают 03045 Тебя, и на царства 04467, которые
  имени 08034 Твоего не призывают 07121,
  7 ибо они пожрали 0398 Иакова 03290 и жилище 05116 его
  опустошили 08074.
  8 Не помяни 02142 нам грехов 05771 наших предков 07223;
  скоро 04118 да предварят 06923 нас щедроты 07356 Твои,
  ибо мы весьма 03966 истощены 01809.
  9 Помоги 05826 нам, Боже 0430, Спаситель 03468 наш,
  ради 01697 славы 03519 имени 08034 Твоего; избавь 05337
  нас и прости 03722 нам грехи 02403 наши ради имени 08034
  Твоего.
  10 Для чего язычникам 01471 говорить 0559: "где Бог 0430
  их?" Да сделается 03045 0 известным 03045 0 между
  язычниками 01471 пред глазами 05869 нашими
  отмщение 05360 за пролитую 08210 кровь 01818
  рабов 05650 Твоих.
  11 Да придет 0935 пред лице 03942 Твое стенание 0603
  узника 0615; могуществом 01433 мышцы 02220 Твоей
  сохрани 03498 обреченных 01121 на смерть 08546.
  12 Семикратно 07659 возврати 07725 соседям 07934 нашим
  в недро 02436 их поношение 02781, которым они Тебя,
  Господи 0136, поносили 02778.
  13 А мы, народ 05971 Твой и Твоей пажити 04830
  овцы 06629, вечно 05769 будем 03034 0 славить 03034 0
  Тебя и в род 01755 01755 и род возвещать 05608
  хвалу 08416 Тебе.
  мизмор
  пэ
  Псалом 79
  80:1 למנצח אל שׁשׁנים
  עדות לאסף מזמור
  ‏80:2 רעה ישׂראל האזינה
  נהג כצאן יוסף ישׁב
  הכרובים הופיעה
  ‏80:3 לפני אפרים ובנימן
  ומנשׁה עוררה את גבורתך
  ולכה לישׁעתה לנו
  ‏80:4 אלהים השׁיבנו והאר
  פניך ונושׁעה
  ‏80:5 יהוה אלהים צבאות
  עד מתי עשׁנת
  בתפלת עמך
  ‏80:6 האכלתם לחם דמעה
  ותשׁקמו בדמעות
  שׁלישׁ
  ‏80:7 תשׂימנו מדון לשׁכנינו
  ואיבינו ילעגו למו
  ‏80:8 אלהים צבאות השׁיבנו
  והאר פניך ונושׁעה
  ‏80:9 גפן ממצרים תסיע
  תגרשׁ גוים
  ותטעה
  ‏80:10 פנית לפניה ותשׁרשׁ
  שׁרשׁיה ותמלא ארץ
  ‏80:11 כסו הרים צלה וענפיה
  ארזי אל
  ‏80:12 תשׁלח קצירה עד
  ים ואל נהר יונקותיה
  ‏80:13 למה פרצת גדריה
  וארוה כל עברי דרך
  ‏80:14 יכרסמנה חזיר מיער
  וזיז שׂדי ירענה
  ‏80:15 אלהים צבאות שׁוב
  נא הבט משׁמים וראה
  ופקד גפן זאת
  ‏80:16 וכנה אשׁר נטעה
  ימינך ועל בן
  אמצתה לך
  ‏80:17 שׂרפה באשׁ כסוחה
  מגערת פניך יאבדו
  ‏80:18 תהי ידך על אישׁ
  ימינך על בן אדם
  אמצת לך
  ‏80:19 ולא נסוג ממך
  תחינו ובשׁמך נקרא
  ‏80:20 יהוה אלהים צבאות
  השׁיבנו האר פניך
  ונושׁעה
  лямнацэях аль Шошаним-
  Эдут леАсаф мезмор
  роэ Исраэль хаазина
  нохэг кацон Йосеф ёшэв
  хакерувим хофия
  лифнэ Эфраим уВеньямин
  уМенашэ орэра эт гевуратэха
  улеха лешуата ляну
  Элохим хашивену вехаэр
  панэха венивашэхга
  ЯхГве Элохим Циваот
  ад матаи ашанта
  битфилят амеха
  хеэхальтам лехэм диъма
  ваташкемо бидмаот
  шалиш
  тисимену мадон лишхинэну
  веоевену ильягу лямо
  Элохим Циваот хашивену
  вехаэр панэха вениввашэхга
  гефэн миМицраим тасия
  тигарэш гоим
  ватитаэхга
  пенита лефанэха ваташрэшь
  шарашэхга ватэмале арэц
  касу харим циля ваанафехга
  арзэ Эль
  тэшалях кецирэха ад
  ям веэль нахар ёнкотэха
  ляма парацта гидэреха
  веарухга коль оврэ дарэх
  ехарсимэна хазир мияар
  везиз садаи иръэна
  Элохим Циваот шув
  на хабет мешамаим уръэ
  уфкод гефен зот
  вехана ашэр натэа
  яминэха веаль бен
  имацта лях
  сэруфа ваэшь кесуха
  мигараат панэха ёведу
  тэхи едэха аль ищь
  яминэха аль бен адам
  имацта лях
  велё насог мимека
  тэхаену увшэмха никра
  ЯхГве Элохим Циваот
  хашивену хаэр панэха
  венивашэхга
  1 Начальнику 05329 хора. На музыкальном орудии
  Шошанним-Эдуф 07802. Псалом 04210 Асафа 0623.
  2 Пастырь 07462 Израиля 03478! внемли 0238;
  водящий 05090, как овец 06629, Иосифа 03130,
  восседающий 03427 на Херувимах 03742, яви 03313 Себя.
  3 Пред 03942 Ефремом 0669 и Вениамином 01144 и
  Манассиею 04519 воздвигни 05782 силу 01369 Твою, и
  приди 03212 спасти 03444 нас.
  4 Боже 0430! восстанови 07725 нас; да воссияет 0215
  лице 06440 Твое, и спасемся 03467!
  5 Господи 03068, Боже 0430 сил 06635! доколе
  будешь 06225 0 гневен 06225 0 к молитвам 08605
  народа 05971 Твоего?
  6 Ты напитал 0398 их хлебом 03899 слезным 01832, и
  напоил 08248 их слезами 01832 в большой 07991 0
  мере 07991 0,
  7 положил 07760 нас в пререкание 04066 соседям 07934
  нашим, и враги 0341 наши издеваются 03932 над нами.
  8 Боже 0430 сил 06635! восстанови 07725 нас; да
  воссияет 0215 лице 06440 Твое, и спасемся 03467!
  9 Из Египта 04714 перенес 05265 Ты виноградную 01612 0
  лозу 01612 0, выгнал 01644 народы 01471 и посадил 05193
  ее;
  10 очистил 06437 для нее место, и утвердил 08327
  корни 08328 ее, и она наполнила 04390 землю 0776.
  11 Горы 02022 покрылись 03680 тенью 06738 ее, и
  ветви 06057 ее как кедры 0730 Божии 0410;
  12 она пустила 07971 ветви 07105 свои до моря 03220 и
  отрасли 03127 свои до реки 05104.
  13 Для чего разрушил 06555 Ты ограды 01447 ее, так что
  обрывают 0717 ее все, проходящие 05674 по пути 01870?
  14 Лесной 03293 вепрь 02386 подрывает 03765 ее, и
  полевой 07704 зверь 02123 объедает 07462 ее.
  15 Боже 0430 сил 06635! обратись 07725 же, призри 05027
  с неба 08064, и воззри 07200, и посети 06485
  виноград 01612 сей;
  16 охрани 03657 03661 то, что насадила 05193
  десница 03225 Твоя, и отрасли 01121, которые Ты
  укрепил 0553 Себе.
  17 Он пожжен 08313 огнем 0784, обсечен 03683; от
  прещения 01606 лица 06440 Твоего погибнут 06.
  18 Да будет рука 03027 Твоя над мужем 0376 десницы 03225
  Твоей, над сыном 01121 человеческим 0120, которого Ты
  укрепил 0553 Себе,
  19 и мы не отступим 05472 от Тебя; оживи 02421 нас, и мы
  будем 07121 0 призывать 07121 0 имя 08034 Твое.
  20 Господи 03068, Боже 0430 сил 06635! восстанови 07725
  нас; да воссияет 0215 лице 06440 Твое,
  и спасемся 03467!

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 5. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  мизмор
  пэ алеф
  Псалом 80
  81:1 למנצח על הגתית
  לאסף
  ‏81:2 הרנינו לאלהים
  עוזנו הריעו לאלהי
  יעקב
  ‏81:3 שׂאו זמרה ותנו תף
  כנור נעים עם נבל
  ‏81:4 תקעו בחדשׁ שׁופר
  בכסה ליום
  חגנו
  ‏81:5 כי חק לישׂראל הוא
  משׁפט לאלהי יעקב
  ‏81:6 עדות ביהוסף שׂמו
  בצאתו על ארץ
  מצרים שׂפת לא
  ידעתי אשׁמע
  ‏81:7 הסירותי מסבל שׁכמו
  כפיו מדוד תעברנה
  ‏81:8 בצרה קראת ואחלצך
  אענך בסתר רעם אבחנך
  על מי מריבה
  סלה
  ‏81:9 שׁמע עמי ואעידה
  בך ישׂראל אם
  תשׁמע לי
  ‏81:10 לא יהיה בך אל זר
  ולא תשׁתחוה לאל נכר
  ‏81:11 אנכי יהוה אלהיך
  המעלך מארץ מצרים
  הרחב פיך ואמלאהו
  ‏81:12 ולא שׁמע עמי לקולי
  וישׂראל לא אבה לי
  ‏81:13 ואשׁלחהו בשׁרירות
  לבם ילכו במועצותיהם
  ‏81:14 לו עמי שׁמע לי ישׂראל
  בדרכי יהלכו
  ‏81:15 כמעט אויביהם אכניע
  ועל צריהם אשׁיב
  ידי
  ‏81:16 משׂנאי יהוה יכחשׁו
  לו ויהי עתם
  לעולם
  ‏81:17 ויאכילהו מחלב חטה
  ומצור דבשׁ אשׂביעך
  лямнацэях аль хагетит
  леАсаф
  харнину леЭлохим
  озэну харихгу леЭлохэ
  Яаков
  сэу зимра ветану тоф
  кенор наим им навэль
  тикъу ваходэшь шофар
  бакесэ лейом
  хагену
  ки хок леИсраэль ху
  мишпат леЭлохэ Яаков
  эдуд беЙосеф само
  бецато аль эрец
  Мицраим сэфат лё
  ядати эшма
  хасироти мисэвель шихмо
  капав медуд тааворна
  бацара карата вахаалецэка
  ээнха бесэтэр раам эвхонха
  аль ме Мерива
  сэля
  шэма ами веаида
  бах Исраэль им
  тишма ли
  лё ихье веха эль зар
  велё тиштахаве леэль нехар
  анохи ЯхГве Элоэха
  хамаальха меэрец Мицраим
  хархэв пиха ваамалеэхуг
  велё шама ами леколи
  веИсраэль лё ава ли
  ваашаликэхгу бишрерут
  либам елеху бемоацэтэхэйм
  лю ами шомэа ли Исраэль
  бидраха ехалеху
  кемаат оевейхэм ахния
  веаль царийхэм ашив
  ядэ
  месаанэ ЯхГве ехахашу
  лё вехи итам
  леолям
  ваяахэлеху мехилев хита
  умицур дэваш асвиэка
  1 Начальнику 05329 хора. На Гефском 01665 орудии.
  Псалом 04210 Асафа 0623.
  2 Радостно 07442 0 пойте 07442 0 Богу 0430,
  твердыне 05797 нашей; восклицайте 07321 Богу 0430
  Иакова 03290;
  3 возьмите 05375 псалом 02172, дайте 05414 тимпан 08596,
  сладкозвучные 05273 гусли 03658 с псалтирью 05035;
  4 трубите 08628 в новомесячие 02320 трубою 07782, в
  определенное 03677 0 время 03677 0, в день 03117
  праздника 02282 нашего;
  5 ибо это закон 02706 для Израиля 03478, устав 04941 от
  Бога 0430 Иаковлева 03290.
  6 Он установил 07760 это во свидетельство 05715 для
  Иосифа 03084, когда он вышел 03318 из земли 0776
  Египетской 04714, где услышал 08085 звуки языка 08193,
  которого не знал 03045:
  7 "Я снял 05493 с рамен 07926 его тяжести 05447, и
  руки 03709 его освободились 05674 от корзин 01731.
  8 В бедствии 06869 ты призвал 07121 Меня, и Я
  избавил 02502 тебя; из среды 05643 грома 07482 Я
  услышал 06030 тебя, при водах 04325 Меривы 04809
  испытал 0974 тебя.
  9 Слушай 08085, народ 05971 Мой, и Я буду
  свидетельствовать 05749 тебе: Израиль 03478! о, если бы
  ты послушал 08085 Меня!
  10 Да не будет у тебя иного 02114 бога 0410, и не
  поклоняйся 07812 богу 0410 чужеземному 05236.
  11 Я Господь 03068, Бог 0430 твой, изведший 05927 тебя
  из земли 0776 Египетской 04714; открой 07337 уста 06310
  твои, и Я наполню 04390 их".
  12 Но народ 05971 Мой не слушал 08085 гласа 06963 Моего,
  и Израиль 03478 не покорялся 014 Мне;
  13 потому Я оставил 07971 их упорству 08307 сердца 03820
  их, пусть ходят 03212 по своим помыслам 04156.
  14 О 03863, если бы народ 05971 Мой слушал 08085 Меня и
  Израиль 03478 ходил 01980 Моими путями 01870!
  15 Я скоро 04592 смирил 03665 бы врагов 0341 их и
  обратил 07725 бы руку 03027 Мою на притеснителей 06862
  их:
  16 ненавидящие 08130 Господа 03068
  раболепствовали 03584 бы им, а их благоденствие 06256
  продолжалось бы навсегда 05769;
  17 Я питал 0398 бы их туком 02459 пшеницы 02406 и
  насыщал 07646 бы их медом 01706 из скалы 06697.
  мизмор
  аин бет
  Псалом 81
  82:1 מזמור לאסף אלהים
  נצב בעדת אל בקרב
  אלהים ישׁפט
  ‏82:2 עד מתי תשׁפטו עול
  ופני רשׁעים
  תשׂאו סלה
  ‏82:3 שׁפטו דל ויתום עני
  ורשׁ הצדיקו

  ‏82:4 פלטו דל ואביון מיד
  רשׁעים הצילו
  ‏82:5 לא ידעו ולא יבינו
  בחשׁכה יתהלכו ימוטו
  כל מוסדי ארץ
  ‏82:6 אני אמרתי אלהים
  אתם ובני עליון כלכם
  ‏82:7 אכן כאדם תמותון
  וכאחד השׂרים תפלו
  ‏82:8 קומה אלהים שׁפטה הארץ
  כי אתה תנחל בכל הגוים
  мизмор леАсаф Элохим
  нецав баадат эль бекерев
  элохим ешпот
  ад матаи тишпету авель
  уфнэ рэшаим
  тисэу сэля
  шифту даль веятом ани
  вараш хацдику

  палету даль веэвьён мияд
  рэшаим хацилю
  лё ядэу велё явину
  бахашиха итхаляху емоту
  коль мосэдэ арэц
  Ани амарти элохим
  атэм увнэ Эльён кулехэм
  ахэн кеадам тэмутун
  ухээхад хасарим тэполю
  кума Элохим шафета хаарец
  ки ата тэнхаль бехоль хагоим
  1 Псалом 04210 Асафа 0623. Бог 0430 стал 05324 в
  сонме 05712 богов 0410; среди 07130 богов 0430
  произнес 08199 0 суд 08199 0:
  2 доколе будете 08199 0 вы судить 08199 0
  неправедно 05766 и оказывать 05375 лицеприятие 06440
  нечестивым 07563?
  3 Давайте 08199 0 суд 08199 0 бедному 01800 и
  сироте 03490; угнетенному 06041 и нищему 07326
  оказывайте 06663 0 справедливость 06663 0;
  4 избавляйте 06403 бедного 01800 и нищего 034;
  исторгайте 05337 его из руки 03027 нечестивых 07563.
  5 Не знают 03045, не разумеют 0995, во тьме 02825
  ходят 01980; все основания 04144 земли 0776
  колеблются 04131.
  6 Я сказал 0559: вы - боги 0430, и сыны 01121
  Всевышнего 05945 - все вы;
  7 но вы умрете 04191, как человеки 0120, и падете 05307,
  как всякий 0259 из князей 08269.
  8 Восстань 06965, Боже 0430, суди 08199 землю 0776,
  ибо Ты наследуешь 05157 все народы 01471.
  мизмор
  аин гимель
  Псалом 82
  83:1 שׁיר מזמור לאסף
  ‏83:2 אלהים אל דמי לך אל
  תחרשׁ ואל תשׁקט אל
  ‏83:3 כי הנה אויביך יהמיון
  ומשׂנאיך נשׂאו ראשׁ
  ‏83:4 על עמך יערימו סוד
  ויתיעצו על
  צפוניך
  ‏83:5 אמרו לכו ונכחידם
  מגוי ולא יזכר שׁם
  ישׂראל עוד
  ‏83:6 כי נועצו לב יחדו
  עליך ברית יכרתו
  ‏83:7 אהלי אדום וישׁמעאלים
  מואב והגרים
  ‏83:8 גבל ועמון ועמלק
  פלשׁת עם ישׁבי צור
  ‏83:9 גם אשׁור נלוה עמם
  היו זרוע לבני לוט סלה
  ‏83:10 עשׂה להם כמדין
  כסיסרא כיבין
  בנחל קישׁון
  ‏83:11 נשׁמדו בעין דאר
  היו דמן לאדמה
  ‏83:12 שׁיתמו נדיבמו כערב
  וכזאב וכזבח וכצלמנע
  כל נסיכמו
  ‏83:13 אשׁר אמרו נירשׁה
  לנו את נאות אלהים
  ‏83:14 אלהי שׁיתמו כגלגל
  כקשׁ לפני רוח
  ‏83:15 כאשׁ תבער יער
  וכלהבה תלהט הרים
  ‏83:16 כן תרדפם בסערך
  ובסופתך תבהלם
  ‏83:17 מלא פניהם קלון
  ויבקשׁו שׁמך יהוה
  ‏83:18 יבשׁו ויבהלו עדי עד
  ויחפרו ויאבדו
  ‏83:19 וידעו כי אתה שׁמך יהוה
  לבדך עליון על כל הארץ
  шир мезмор леАсаф
  Элохим аль доме лях аль
  тэхирашь веаль тишкот Эль
  ки хенэ оевеха ехамаюн
  умсанъэха насэу рошь
  аль амеха яариму сод
  веитяацу аль
  цэфунэха
  амеру леху венахедэм
  мигой велё изахэр шэм
  Исраэль од
  ки ноацу лев яхдав
  алеха берит ехроту
  ахоле Эдом веИшмеэлим
  Моав веХагрим
  Геваль веАмон веАмалек
  Пелешет им ёшве Цор
  гам Ашур нильва эмам
  хаю зэроа ливнэ Лёт сэля
  асэ лахэм киМидьян
  кеСисра кеЯвин
  венахаль Кешон
  нишьмеду веЭйн-Дор
  хаю домен ляадама
  шитэмо нидевемо кеОрэв
  вехиЗээв ухЗэвах ухЦальмуна
  коль нэсихэмо
  ашэр амеру нирша
  ляну эт нэот Элохим
  Элёхай шитэмо хагальгаль
  кекашь лифнэ руах
  кеэшь тивъар яар
  ухлехава тэляхэт харим
  кен тирдэфем бесаарэха
  увсуфотха тэваалем
  мале фенехэм калён
  вивакешу шэмха ЯхГве
  евошу веибахалю адэ ад
  веяхперу веёведу
  веядэу ки ата шэмха ЯхГве
  левадэха Эльён аль коль хаарэц
  1 Песнь 07892. Псалом 04210 Асафа 0623.
  2 Боже 0430! Не премолчи 01824, не безмолвствуй 02790 и
  не оставайся 08252 0 в 08252 0 покое 08252 0, Боже 0410,
  3 ибо вот, враги 0341 Твои шумят 01993, и
  ненавидящие 08130 Тебя подняли 05375 голову 07218;
  4 против народа 05971 Твоего составили 06191 0
  коварный 06191 0 умысел 05475 и совещаются 03289
  против хранимых 06845 Тобою;
  5 сказали 0559: "пойдем 03212 и истребим 03582 их из
  народов 01471, чтобы не вспоминалось 02142 более
  имя 08034 Израиля 03478."
  6 Сговорились 03289 единодушно 03162 03820,
  заключили 03772 против Тебя союз 01285:
  7 селения 0168 Едомовы 0123 и Измаильтяне 03459,
  Моав 04124 и Агаряне 01905,
  8 Гевал 01381 и Аммон 05983 и Амалик 06002,
  Филистимляне 06429 с жителями 03427 Тира 06865.
  9 И Ассур 0804 пристал 03867 к ним: они стали
  мышцею 02220 для сынов 01121 Лотовых 03876.
  10 Сделай 06213 им то же, что Мадиаму 04080, что
  Сисаре 05516, что Иавину 02985 у потока 05158
  Киссона 07028,
  11 которые истреблены 08045 в Аендоре 05874, сделались
  навозом 01828 для земли 0127.
  12 Поступи 07896 с ними, с князьями 05081 их, как с
  Оривом 06159 и Зивом 02062 и со всеми вождями 05257 их,
  как с Зевеем 02078 и Салманом 06759,
  13 которые говорили 0559: "возьмем 03423 0 себе во 03423 0
  владение 03423 0 селения 04999 Божии 0430".
  14 Боже 0430 мой! Да будут 07896 они, как пыль в
  вихре 01534, как солома 07179 перед 03942 ветром 07307.
  15 Как огонь 0784 сжигает 01197 лес 03293, и как
  пламя 03852 опаляет 03857 горы 02022,
  16 так погони 07291 их бурею 05591 Твоею и вихрем 05492
  Твоим приведи 0926 0 их в 0926 0 смятение 0926 0;
  17 исполни 04390 лица 06440 их бесчестием 07036, чтобы
  они взыскали 01245 имя 08034 Твое, Господи 03068!
  18 Да постыдятся 0954 и смятутся 0926 на веки 05703, да
  посрамятся 02659 и погибнут 06,
  19 и да познают 03045, что Ты, Которого одного имя 08034
  Господь 03068, Всевышний 05945 над всею землею 0776.
  мизмор
  аин далед
  Псалом 83
  84:1 למנצח על הגתית
  לבני קרח מזמו
  ‏84:2 מה ידידות משׁכנותיך
  יהוה צבאות
  ‏84:3 נכספה וגם כלתה נפשׁי
  לחצרות יהוה לבי
  ובשׂרי ירננו
  אל אל חי
  ‏84:4 גם צפור מצאה בית ודרור
  קן לה אשׁר שׁתה
  אפרחיה את מזבחותיך
  יהוה צבאות מלכי ואלהי
  ‏84:5 אשׁרי יושׁבי ביתך
  עוד יהללוך סלה
  ‏84:6 אשׁרי אדם עוז לו בך
  מסלות בלבבם
  ‏84:7 עברי בעמק הבכא מעין
  ישׁיתוהו גם ברכות
  יעטה מורה
  ‏84:8 ילכו מחיל אל חיל יראה
  אל אלהים בציון
  ‏84:9 יהוה אלהים צבאות
  שׁמעה תפלתי האזינה
  אלהי יעקב סלה
  ‏84:10 מגננו ראה אלהים
  והבט פני משׁיחך
  ‏84:11 כי טוב יום בחצריך
  מאלף בחרתי הסתופף
  בבית אלהי מדור
  באהלי רשׁע
  ‏84:12 כי שׁמשׁ ומגן יהוה
  אלהים חן וכבוד יתן
  יהוה לא ימנע טוב
  להלכים בתמים
  ‏84:13 יהוה צבאות אשׁרי
  אדם בטח בך
  лямнацэях аль хеГетит
  ливнэ Кора мезмор
  ма едидот мишкенотэха
  ЯхГве Циваот
  нэхсефа вегам калета нафши
  лехацрот ЯхГве либи
  увсари еранэну
  Эль эль хаи
  гам ципор мациа баит удрор
  кэн ля ашэр шата
  эфрохэха эт мизвохотэха
  ЯхГве Циваот Мальки веЭлохаи
  ашрэ ёшэве ветэха
  од ехалелюха сэля
  ашрэ адам оз лё вах
  месилёт бельвавам
  овэрэ баэмек хабаха мааян
  ешитухгу гам берахот
  яатэ морэ
  елеху мехаиль эль хаиль ераэ
  эль Элохим беЦиён
  ЯхГве Элохим Циваот
  шимъа тэфиляти хаазина
  Элохэ Яаков сэля
  магинэну рээ Элохим
  вехабэт пенэ мешахэха
  ки тов йом бахацэрэха
  меалеф барахарти хистофэф
  бевейт Элохай медур
  беахоле рэша
  ки шэмешь умаген ЯхГве
  Элохим хен вехавод итэн
  ЯхГве лё имна тов
  ляхольхим бетомим
  ЯхГве Циваот ашрэ
  адам ботэях бах
  1 Начальнику 05329 хора. На Гефском 01665 орудии.
  Кореевых 07141 сынов 01121. Псалом 04210.
  2 Как вожделенны 03039 жилища 04908 Твои,
  Господи 03068 сил 06635!
  3 Истомилась 03615 душа 05315 моя, желая 03700 во
  дворы 02691 Господни 03068; сердце 03820 мое и
  плоть 01320 моя восторгаются 07442 к Богу 0410
  живому 02416.
  4 И птичка 06833 находит 04672 себе жилье 01004, и
  ласточка 01866 гнездо 07064 себе, где положить 07896
  птенцов 0667 своих, у алтарей 04196 Твоих, Господи 03068
  сил 06635, Царь 04428 мой и Бог 0430 мой!
  5 Блаженны 0835 живущие 03427 в доме 01004 Твоем: они
  непрестанно будут 01984 0 восхвалять 01984 0 Тебя.
  6 Блажен 0835 человек 0120, которого сила 05797 в Тебе и
  у которого в сердце 03824 стези 04546 направлены к Тебе.
  7 Проходя 05674 долиною 06010 плача 01056 01057, они
  открывают 07896 в ней источники 04599, и дождь 04175
  покрывает 05844 ее благословением 01293;
  8 приходят 03212 от силы 02428 в силу 02428,
  являются 07200 пред Богом 0430 на Сионе 06726.
  9 Господи 03068, Боже 0430 сил 06635! Услышь 08085
  молитву 08605 мою, внемли 0238, Боже 0430
  Иаковлев 03290!
  10 Боже 0430, защитник 04043 наш! Приникни 07200 и
  призри 07200 на лице 06440 помазанника 04899 Твоего.
  11 Ибо один день 03117 во дворах 02691 Твоих лучше 02896
  тысячи 0505. Желаю 0977 0 лучше 0977 0 быть 05605 0
  у 05605 0 порога 05605 0 в доме 01004 Божием 0430,
  нежели жить 01752 в шатрах 0168 нечестия 07562.
  12 Ибо Господь 03068 Бог 0430 есть солнце 08121 и
  щит 04043, Господь 03068 дает 05414 благодать 02580 и
  славу 03519; ходящих 01980 в непорочности 08549 Он не
  лишает 04513 благ 02896.
  13 Господи 03068 сил 06635! Блажен 0835 человек 0120,
  уповающий 0982 на Тебя!

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 6. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  мизмор
  пэ хгэй
  Псалом 84
  85:1 למנצח לבני קרח
  מזמור
  ‏85:2 רצית יהוה ארצך
  שׁבת שׁבות יעקב
  ‏85:3 נשׂאת עון עמך כסית
  כל חטאתם סלה
  ‏85:4 אספת כל עברתך
  השׁיבות מחרון אפך
  ‏85:5 שׁובנו אלהי ישׁענו
  והפר כעסך עמנו
  ‏85:6 הלעולם תאנף בנו
  תמשׁך אפך
  לדר ודר
  ‏85:7 הלא אתה תשׁוב
  תחינו ועמך ישׂמחו בך
  ‏85:8 הראנו יהוה חסדך
  וישׁעך תתן לנו
  ‏85:9 אשׁמעה מה ידבר האל
  יהוה כי ידבר שׁלום
  אל עמו ואל חסידיו
  ואל ישׁובו לכסלה
  ‏85:10 אך קרוב ליראיו ישׁעו
  לשׁכן כבוד בארצנו
  ‏85:11 חסד ואמת נפגשׁו
  צדק ושׁלום נשׁקו
  ‏85:12 אמת מארץ תצמח
  וצדק משׁמים נשׁקף
  ‏85:13 גם יהוה יתן הטוב
  וארצנו תתן יבולה
  ‏85:14 צדק לפניו יהלך
  וישׂם לדרך פעמיו
  лямнацэях левнэ Корах
  мезмор
  рацита ЯхГве арцэха
  шавта шэвит Яаков
  насата авон амеха кесита
  холь хататам сэля
  асафта холь эвратэха
  хэшивота мехарон апеха
  шувэну Элохэ ешэну
  вехафэр каасха эманну
  халеолям тээнэф бану
  тимшох апеха
  ледор вадор
  халё ата ташув
  тэхаену веамеха исмеху вах
  харэну ЯхГве хасдэха
  веешаха титэн ляну
  эшмиа ма едабер хаЭль
  ЯхГве ки едабер шалём
  эль амо веэль хасидав
  веаль яшуву лехисля
  ах каров лерэав ешъо
  лишкон кавод беарцэну
  хэсед веэмед нифгашу
  цэдик вешалём нашаку
  эмет меэрец тицма
  вецэдик мешамаим нишкаф
  гам ЯхГве итэн хатов
  веирцэну титэн евуля
  цэдик лефанав ехалех
  веясэм ледэрих пеамав
  1 Начальнику 05329 хора. Кореевых 07141 сынов 01121.
  Псалом 04210.
  2 Господи 03068! Ты умилосердился 07521 к земле 0776
  Твоей, возвратил 07725 плен 07622 07622 Иакова 03290;
  3 простил 05375 беззаконие 05771 народа 05971 Твоего,
  покрыл 03680 все грехи 02403 его,
  4 отъял 0622 всю ярость 05678 Твою, отвратил 07725
  лютость 02740 гнева 0639 Твоего.
  5 Восстанови 07725 нас, Боже 0430 спасения 03468 нашего,
  и прекрати 06565 негодование 03708 Твое на нас.
  6 Неужели вечно 05769 будешь 0599 0 гневаться 0599 0 на
  нас, прострешь 04900 гнев 0639 Твой от рода 01755 в
  род 01755?
  7 Неужели снова 07725 не оживишь 02421 нас, чтобы
  народ 05971 Твой возрадовался 08055 о Тебе?
  8 Яви 07200 нам, Господи 03068, милость 02617 Твою, и
  спасение 03468 Твое даруй 05414 нам.
  9 Послушаю 08085, что скажет 01696 Господь 03068
  Бог 0410. Он скажет 01696 мир 07965 народу 05971 Своему
  и избранным 02623 Своим, но да не впадут 07725 0 они
  снова 07725 0 в безрассудство 03690.
  10 Так, близко 07138 к боящимся 03373 Его спасение 03468
  Его, чтобы обитала 07931 слава 03519 в земле 0776 нашей!
  11 Милость 02617 и истина 0571 сретятся 06298,
  правда 06664 и мир 07965 облобызаются 05401;
  12 истина 0571 возникнет 06779 из земли 0776, и
  правда 06664 приникнет 08259 с небес 08064;
  13 и Господь 03068 даст 05414 благо 02896, и земля 0776
  наша даст 05414 плод 02981 свой;
  14 правда 06664 пойдет 01980 пред 03942 Ним и
  поставит 07760 на путь 01870 стопы 06471 свои.
  мизмор
  пэ вав
  Псалом 85
  86:1 תפלה לדוד הטה יהוה
  אזנך ענני כי עני
  ואביון אני
  ‏86:2 שׁמרה נפשׁי כי חסיד
  אני הושׁע עבדך אתה
  אלהי הבוטח אליך
  ‏86:3 חנני אדני כי אליך
  אקרא כל היום
  ‏86:4 שׂמח נפשׁ עבדך כי
  אליך אדני נפשׁי אשׂא
  ‏86:5 כי אתה אדני טוב וסלח
  ורב חסד לכל
  קראיך
  ‏86:6 האזינה יהוה תפלתי
  והקשׁיבה בקול תחנונותי
  ‏86:7 ביום צרתי אקראך כי
  תענני
  ‏86:8 אין כמוך באלהים
  אדני ואין כמעשׂיך
  ‏86:9 כל גוים אשׁר עשׂית
  יבואו וישׁתחוו לפניך
  אדני ויכבדו לשׁמך
  ‏86:10 כי גדול אתה ועשׂה
  נפלאות אתה אלהים לבדך
  ‏86:11 הורני יהוה דרכך אהלך
  באמתך יחד לבבי
  ליראה שׁמך

  ‏86:12 אודך אדני אלהי
  בכל לבבי ואכבדה
  שׁמך לעולם
  ‏86:13 כי חסדך גדול עלי
  והצלת נפשׁי משׁאול
  תחתיה
  ‏86:14 אלהים זדים קמו עלי
  ועדת עריצים בקשׁו נפשׁי
  ולא שׂמוך לנגדם
  ‏86:15 ואתה אדני אל רחום
  וחנון ארך אפים ורב
  חסד ואמת
  ‏86:16 פנה אלי וחנני תנה
  עזך לעבדך והושׁיעה
  לבן אמתך
  ‏86:17 עשׂה עמי אות
  לטובה ויראו שׂנאי
  ויבשׁו כי אתה יהוה
  עזרתני ונחמתני
  тэфиля леДавид хотэ ЯхГве
  ознэха анэни ки ани
  веэвьён ани
  шамера нафши ки хасид
  ани хоша авдэха ата
  Элохай хаботэях элеха
  хонэни Адонай ки элеха
  экра коль хайом
  самеях нэфешь авдэха ки
  элеха Адонай нафши эса
  ки ата Аданай тов весалях
  верав хэсед лехоль
  корээха
  хаазина ЯхГве тэфиляти
  вехакшива беколь таханунатаи
  бейом царати экраэка ки
  таанэни
  эйн камоха ваэлохим
  Адонай веэйн кемаасэха
  коль гоим ашэр асита
  явоу веиштахаву лефанэха
  Адонай вехабеду лишмеха
  ки гадоль ота веосэ
  нефляот ата Элохим левадэха
  хорэни ЯхГве даркеха ахалех
  баамитэха яхэд левави
  лиръа шэмеха

  одэха Адонай Элохай
  бехоль левави ваахабеда
  шэмха леолям
  ки хасдэха гадоль аляи
  вехицальта нафши мешиоль
  тахтия
  Элохим зэдим каму аляи
  ваадат арицим бекешу нафши
  велё самуха ленигдам
  веата Адонай Эль рахум
  веханун эрех апаим верав
  хэсед веэмет
  пенэ эляи вехонэни тэна
  озэха леавдэха вехошия
  левен аматэха
  асэ ими от
  летова веэръу сэноаи
  веевошу ки ата ЯхГве
  азартани венихамтани
  1 Молитва 08605 Давида 01732. Приклони 05186,
  Господи 03068, ухо 0241 Твое и услышь 06030 меня, ибо я
  беден 06041 и нищ 034.
  2 Сохрани 08104 душу 05315 мою, ибо я благоговею 02623
  пред Тобою; спаси 03467, Боже 0430 мой, раба 05650
  Твоего, уповающего 0982 на Тебя.
  3 Помилуй 02603 меня, Господи 0136, ибо к Тебе
  взываю 07121 каждый день 03117.
  4 Возвесели 08055 душу 05315 раба 05650 Твоего, ибо к
  Тебе, Господи 0136, возношу 05375 душу 05315 мою,
  5 ибо Ты, Господи 0136, благ 02896 и милосерд 05546 и
  многомилостив 07227 02617 ко всем, призывающим 07121
  Тебя.
  6 Услышь 0238, Господи 03068, молитву 08605 мою и
  внемли 07181 гласу 06963 моления 08469 моего.
  7 В день 03117 скорби 06869 моей взываю 07121 к Тебе,
  потому что Ты услышишь 06030 меня.
  8 Нет между богами 0430, как Ты, Господи 0136, и нет
  дел 04639, как Твои.
  9 Все народы 01471, Тобою сотворенные 06213,
  приидут 0935 и поклонятся 07812 пред 03942 Тобою,
  Господи 0136, и прославят 03513 имя 08034 Твое,
  10 ибо Ты велик 01419 и творишь 06213 чудеса 06381, -
  Ты, Боже 0430, един Ты.
  11 Наставь 03384 меня, Господи 03068, на путь 01870 Твой,
  и буду 01980 0 ходить 01980 0 в истине 0571 Твоей;
  утверди 03161 сердце 03824 мое в страхе 03372
  имени 08034 Твоего.
  12 Буду 03034 0 восхвалять 03034 0 Тебя, Господи 0136,
  Боже 0430 мой, всем сердцем 03824 моим и славить 03513
  имя 08034 Твое вечно 05769,
  13 ибо велика 01419 милость 02617 Твоя ко мне: Ты
  избавил 05337 душу 05315 мою от ада 07585
  преисподнего 08482.
  14 Боже 0430! гордые 02086 восстали 06965 на меня, и
  скопище 05712 мятежников 06184 ищет 01245 души 05315
  моей: не представляют 07760 они Тебя пред собою.
  15 Но Ты, Господи 0136, Боже 0410 щедрый 07349 и
  благосердный 02587, долготерпеливый 0750 0639 и
  многомилостивый 07227 02617 и истинный 0571,
  16 призри 06437 на меня и помилуй 02603 меня;
  даруй 05414 крепость 05797 Твою рабу 05650 Твоему, и
  спаси 03467 сына 01121 рабы 0519 Твоей;
  17 покажи 06213 на мне знамение 0226 во благо 02896, да
  видят 07200 ненавидящие 08130 меня и устыдятся 0954,
  потому что Ты, Господи 03068, помог 05826 мне и
  утешил 05162 меня.
  мизмор
  пэ заин
  Псалом 86
  87:1 לבני קרח מזמור
  שׁיר
  יסודתו בהררי קדשׁ
  ‏87:2 אהב יהוה שׁערי ציון
  מכל משׁכנות יעקב
  ‏87:3 נכבדות מדבר בך עיר
  האלהים סלה
  ‏87:4 אזכיר רהב ובבל
  לידעי הנה פלשׁת וצור
  עם כושׁ זה ילד שׁם
  ‏87:5 ולציון יאמר אישׁ
  ואישׁ ילד בה והוא
  יכוננה עליון
  ‏87:6 יהוה יספר בכתוב
  עמים זה ילד שׁם סלה
  ‏87:7 ושׁרים כחללים
  כל מעיני בך
  левне Корах мизмор
  шир
  есудато бехарэрэ кодэшь
  охэв ЯхГве шэарэ Циён
  меколь мешкенот Яаков
  нихбадот медубар бах ир
  хаЭлохим сэля
  азкир Рахав уВавель
  леёдэаи хенэ Пелешэт веЦор
  им Куш зэ юляд шам
  ульциён еамар ишь
  веишь юляд ба вехгу
  ехонэнэйхга Эльён
  ЯхГве испор бехтов
  амим зэ юляд шам сэля
  вешарим кехолялим
  коль мааянай бах
  1 Сынов 01121 Кореевых 07141. Псалом 04210.
  Песнь 07892.
  2 Основание 03248 его на горах 02042 святых 06944.
  Господь 03068 любит 0157 врата 08179 Сиона 06726 более
  всех селений 04908 Иакова 03290.
  3 Славное 03513 возвещается 01696 о тебе, град 05892
  Божий 0430!
  4 Упомяну 02142 знающим 03045 меня о Рааве 07294 и
  Вавилоне 0894; вот Филистимляне 06429 и Тир 06865 с
  Ефиопиею 03568, - скажут: "такой-то родился 03205 там".
  5 О Сионе 06726 же будут 0559 0 говорить 0559 0:
  "такой-то и такой-то муж 0376 родился 03205 в нем, и Сам
  Всевышний 05945 укрепил 03559 его".
  6 Господь 03068 в переписи 05608 народов 05971
  напишет 03789: "такой-то родился 03205 там".
  7 И поющие 07891 и играющие 02490, - все
  источники 04599 мои в тебе.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 7. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  мизмор
  пэ хэт
  Псалом 87
  88:1 שׁיר מזמור לבני קרח
  למנצח על מחלת לענות
  משׂכיל להימן האזרחי
  ‏88:2 יהוה אלהי ישׁועתי
  יום צעקתי בלילה נגדך
  ‏88:3 תבוא לפניך תפלתי
  הטה אזנך לרנתי
  ‏88:4 כי שׂבעה ברעות
  נפשׁי וחיי לשׁאול
  הגיעו
  ‏88:5 נחשׁבתי עם יורדי בור
  הייתי כגבר אין איל
  ‏88:6 במתים חפשׁי כמו
  חללים שׁכבי קבר אשׁר
  לא זכרתם עוד והמה
  מידך נגזרו
  ‏88:7 שׁתני בבור תחתיות
  במחשׁכים במצלות
  ‏88:8 עלי סמכה חמתך וכל
  משׁבריך ענית סלה
  ‏88:9 הרחקת מידעי ממני
  שׁתני תועבות למו
  כלא ולא אצא
  ‏88:10 עיני דאבה מני עני
  קראתיך יהוה בכל יום
  שׁטחתי אליך כפי
  ‏88:11 הלמתים תעשׂה פלא אם
  רפאים יקומו
  יודוך סלה
  ‏88:12 היספר בקבר חסדך
  אמונתך באבדון

  ‏88:13 היודע בחשׁך פלאך
  וצדקתך בארץ נשׁיה
  ‏88:14 ואני אליך יהוה שׁועתי
  ובבקר תפלתי תקדמך
  ‏88:15 למה יהוה תזנח נפשׁי
  תסתיר פניך ממני
  ‏88:16 עני אני וגוע מנער
  נשׂאתי אמיך אפונה
  ‏88:17 עלי עברו חרוניך
  בעותיך צמתותני
  ‏88:18 סבוני כמים כל היום
  הקיפו עלי יחד
  ‏88:19 הרחקת ממני אהב
  ורע מידעי מחשׁך
  шир мизмор левне Корах
  лямнацэях аль Махалят леанот
  маскиль леХиман хаЭзрахи
  Адонай Элохэ ешуати
  йом цаакти валайла нигдэха
  таво лифанэха тэфиляти
  хатэ ознэха лерэнати
  ки савеа вераот
  нафши вехаяй лешэоль
  хэгихгу
  нэхшавти им ёрдэ вор
  хаити кегэвер эйн эйяль
  баметим хофши кемо
  халелим шохэве кевэр ашэр
  лё зэхартам од вехема
  миядэха нигзару
  шатани бевор тахтиёт
  бемахашаким бемцолёт
  аляи самэха хаматэха вехоль
  мишварэха энита сэля
  хирхакта меюдаи мемэни
  шатани тоэвот лямо
  калю велё эцэ
  эйни даава мени они
  кератиха ЯхГве бехоль йом
  шитахти элеха капаи
  халяметим таасэ пеле им
  рэфаим якуму
  ёдуха сэля
  хаисупар вакевер хасдэха
  эмунатэха баАвадон

  хаивада бахошэх пильэха
  вецидкатэха беэрец нишея
  ваани элеха ЯхГве шивати
  увабокер тэфиляти тэкадэмека
  ляма ЯхГве тизнах нафши
  тастир панэха мимэни
  ани ани веговэя миноар
  насати эмеха афуна
  аляи аверу харонэха
  беутэха цимметутуни
  сабуни камаим холь хайом
  хекифу аляи яхад
  хирхакта мимэни охэв
  варэя миюддаи махшах
  1 Песнь 07892. Псалом 04210, Сынов 01121
  Кореевых 07141. Начальнику 05329 хора на Махалаф 04257,
  для пения 06031. Учение 04905 Емана 01968 Езрахита 0250.
  2 Господи 03068, Боже 0430 спасения 03444 моего!
  днем 03117 вопию 06817 и ночью 03915 пред Тобою:
  3 да внидет 0935 пред лице 03942 Твое молитва 08605 моя;
  приклони 05186 ухо 0241 Твое к молению 07440 моему,
  4 ибо душа 05315 моя насытилась 07646 бедствиями 07451,
  и жизнь 02416 моя приблизилась 05060 к
  преисподней 07585.
  5 Я сравнялся 02803 с нисходящими 03381 в могилу 0953;
  я стал, как человек 01397 без силы 0353,
  6 между мертвыми 04191 брошенный 02670, - как
  убитые 02491, лежащие 07901 во гробе 06913, о которых Ты
  уже не вспоминаешь 02142 и которые от руки 03027 Твоей
  отринуты 01504.
  7 Ты положил 07896 меня в ров 0953 преисподний 08482,
  во 04285 мрак, в бездну 04688.
  8 Отяготела 05564 на мне ярость 02534 Твоя, и всеми
  волнами 04867 Твоими Ты поразил 06031 [меня].
  9 Ты удалил 07368 от меня знакомых 03045 моих,
  сделал 07896 меня отвратительным 08441 для них; я
  заключен 03607, и не могу выйти 03318.
  10 Око 05869 мое истомилось 01669 от горести 06040: весь
  день 03117 я взывал 07121 к Тебе, Господи 03068,
  простирал 07849 к Тебе руки 03709 мои.
  11 Разве над мертвыми 04191 Ты сотворишь 06213
  чудо 06382? Разве мертвые 07496 встанут 06965 и
  будут 03034 0 славить 03034 0 Тебя?
  12 или во гробе 06913 будет 05608 0 возвещаема 05608 0
  милость 02617 Твоя, и истина 0530 Твоя - в месте
  тления 011?
  13 разве во мраке 02822 познают 03045 чудеса 06382 Твои,
  и в земле 0776 забвения 05388 - правду 06666 Твою?
  14 Но я к Тебе, Господи 03068, взываю 07768, и рано
  утром 01242 молитва 08605 моя предваряет 06923 Тебя.
  15 Для чего, Господи 03068, отреваешь 02186 душу 05315
  мою, скрываешь 05641 лице 06440 Твое от меня?
  16 Я несчастен 06041 и истаеваю 01478 с юности 05290;
  несу 05375 ужасы 0367 Твои и изнемогаю 06323.
  17 Надо мною прошла 05674 ярость 02740 Твоя,
  устрашения 01161 Твои сокрушили 06789 меня,
  18 всякий день 03117 окружают 05437 меня, как вода 04325:
  облегают 05362 меня все вместе 03162.
  19 Ты удалил 07368 от меня друга 0157 и искреннего 07453;
  знакомых 03045 моих не 04285 0 видно 04285 0.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 8. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  мизмор
  пэ тэт
  Псалом 88
  89:1 משׂכיל לאיתן האזרחי
  ‏89:2 חסדי יהוה עולם
  אשׁירה לדר ודר אודיע
  אמונתך בפי
  ‏89:3 כי אמרתי עולם חסד
  יבנה שׁמים תכן
  אמונתך בהם
  ‏89:4 כרתי ברית לבחירי
  נשׁבעתי לדוד עבדי
  ‏89:5 עד עולם אכין זרעך ובניתי
  לדר ודור כסאך סלה
  ‏89:6 ויודו שׁמים פלאך
  יהוה אף אמונתך
  בקהל קדשׁים
  ‏89:7 כי מי בשׁחק יערך ליהוה
  ידמה ליהוה
  בבני אלים
  ‏89:8 אל נערץ בסוד קדשׁים
  רבה ונורא על
  כל סביביו
  ‏89:9 יהוה אלהי צבאות מי
  כמוך חסין יה
  ואמונתך סביבותיך
  ‏89:10 אתה מושׁל בגאות
  הים בשׂוא גליו
  אתה תשׁבחם
  ‏89:11 אתה דכאת כחלל
  רהב בזרוע עזך
  פזרת אויביך
  ‏89:12 לך שׁמים אף לך ארץ
  תבל ומלאה אתה יסדתם
  ‏89:13 צפון וימין אתה בראתם
  תבור וחרמון בשׁמך
  ירננו
  ‏89:14 לך זרוע עם גבורה
  תעז ידך תרום ימינך
  ‏89:15 צדק ומשׁפט מכון
  כסאך חסד ואמת
  יקדמו פניך
  ‏89:16 אשׁרי העם יודעי תרועה
  יהוה באור פניך
  יהלכון
  ‏89:17 בשׁמך יגילון כל היום
  ובצדקתך ירומו
  ‏89:18 כי תפארת עזמו אתה
  וברצנך תרים
  קרננו
  ‏89:19 כי ליהוה מגננו ולקדושׁ
  ישׂראל מלכנו
  ‏89:20 אז דברת בחזון
  לחסידיך ותאמר שׁויתי
  עזר על גבור הרימותי
  בחור מעם
  ‏89:21 מצאתי דוד עבדי
  בשׁמן קדשׁי משׁחתיו
  ‏89:22 אשׁר ידי תכון עמו
  אף זרועי תאמצנו
  ‏89:23 לא ישׁא אויב בו ובן
  עולה לא יעננו
  ‏89:24 וכתותי מפניו צריו
  ומשׂנאיו אגוף
  ‏89:25 ואמונתי וחסדי עמו
  ובשׁמי תרום קרנו
  ‏89:26 ושׂמתי בים ידו
  ובנהרות ימינו
  ‏89:27 הוא יקראני אבי אתה
  אלי וצור ישׁועתי
  ‏89:28 אף אני בכור אתנהו
  עליון למלכי ארץ
  ‏89:29 לעולם אשׁמור לו
  חסדי ובריתי נאמנת לו
  ‏89:30 ושׂמתי לעד זרעו
  וכסאו כימי שׁמים
  ‏89:31 אם יעזבו בניו תורתי
  ובמשׁפטי לא
  ילכון
  ‏89:32 אם חקתי יחללו
  ומצותי לא ישׁמרו
  ‏89:33 ופקדתי בשׁבט פשׁעם
  ובנגעים עונם
  ‏89:34 וחסדי לא אפיר מעמו
  ולא אשׁקר באמונתי
  ‏89:35 לא אחלל בריתי ומוצא
  שׂפתי לא אשׁנה
  ‏89:36 אחת נשׁבעתי בקדשׁי
  אם לדוד אכזב
  ‏89:37 זרעו לעולם יהיה
  וכסאו כשׁמשׁ נגדי
  ‏89:38 כירח יכון עולם ועד
  בשׁחק נאמן סלה
  ‏89:39 ואתה זנחת ותמאס
  התעברת עם משׁיחך
  ‏89:40 נארתה ברית עבדך
  חללת לארץ נזרו
  ‏89:41 פרצת כל גדרתיו
  שׂמת מבצריו מחתה
  ‏89:42 שׁסהו כל עברי דרך
  היה חרפה לשׁכניו
  ‏89:43 הרימות ימין צריו
  השׂמחת כל אויביו
  ‏89:44 אף תשׁיב צור חרבו
  ולא הקימתו במלחמה
  ‏89:45 השׁבת מטהרו
  וכסאו לארץ מגרתה
  ‏89:46 הקצרת ימי עלומיו
  העטית עליו בושׁה סלה
  ‏89:47 עד מה יהוה תסתר
  לנצח תבער כמו
  אשׁ חמתך
  ‏89:48 זכר אני מה חלד על
  מה שׁוא בראת
  כל בני אדם
  ‏89:49 מי גבר יחיה ולא
  יראה מות ימלט נפשׁו
  מיד שׁאול סלה
  ‏89:50 איה חסדיך הראשׁנים אדני
  נשׁבעת לדוד באמונתך
  ‏89:51 זכר אדני חרפת עבדיך
  שׂאתי בחיקי כל
  רבים עמים
  ‏89:52 אשׁר חרפו אויביך יהוה
  אשׁר חרפו עקבות משׁיחך
  ‏89:53 ברוך יהוה לעולם
  אמן ואמן
  маскиль леЭтан хаЭзрахи
  хасдэ ЯхГве олям
  ашира ледор вадор одия
  эмунатэха вефи
  ки амарти олям хэсед
  ебану шамаим тахин
  эмунатэха бахэм
  карати верит ливхери
  нишбати леДавид авди
  ад олям ахин заръэха уванити
  ледор вадор кисъаха сэля
  веёду шамаим пельаха
  ЯхГве аф эмунатэха
  бекхаль кедошим
  ки ми вашахак яарох леЯхГве
  едме леЯхГве
  бивне Элим
  Эль наарац бесод кедошим
  раба венора аль
  коль сэвивав
  ЯхГве Элохэ Циваот ми
  хамоха хасин Ях
  веэмунатэха сэвивотэха
  ата мошэль бегеут
  хаям бесо галяв
  ата тэшабехэм
  ата дэкита кехалял
  рахав безроа озэха
  пизарта оевеха
  леха шамаим аф леха арэц
  тэвель умлёа ата есадэтам
  цафон веямин ата вератам
  Тавор веХермон бешэмха
  еранэну
  леха зэроа им гевура
  таоз ядэха тарум яминэха
  цэдик умешпат мехон
  кесэха хэсед веэмет
  екадэму фанэха
  ашрэ хаам ёдээ тэруа
  ЯхГве веор панэха
  ехалехун
  бешэмха егилюн коль хайом
  увцидкатэха яруму
  ки тэфэрет озаму ата
  увирцонха тарум
  карнэну
  ки ляЯхГве магинэну великдошь
  Исраэль Малькену
  аз дебарта вехазон
  ляхасидэха ватомер шэвити
  эзер аль гибор харимоти
  вахур меам
  мацати Давид авди
  бешэмен кодши мешахтив
  ашэр яди тикон имо
  аф зэрои тэамицэну
  лё яси оев бо увэн
  авля лё яанэну
  вехатоти мепанав царав
  умесанъав эгоф
  веэмунати вехасди имо
  увешми тарум карно
  весамти ваям ядо
  уванэхарот ямино
  ху икраэни ави ата
  Эли вецур ешуати
  аф ани бехор эттэнэхгу
  эльён лемальхе арэц
  леолям эшмор лё
  хасди уврэти нээмэнет лё
  весамти леад заръо
  вехисъо кеме шамаим
  им яазву ванав торати
  увмешпатаи лё
  елехун
  им хукотаи ехалелю
  умецвотаи лё ешмору
  уфакадти вешэвет пишам
  увингаим авонам
  вехасди лё афир меэмо
  велё ашакер беэмунати
  лё ахалель берети умоца
  сэфатаи лё ашанэ
  ахат нишбати векодчи
  им леДавид ахазэв
  заръо леолям ихье
  вехесо кешэмешь негди
  кеярэях икон олям веэд
  башахак неэман сэля
  веата занахта ватимъас
  хитабарта им мешихэха
  неарта берит авдэха
  хилялта леарэц низро
  парацта холь гедоратав
  самта мивцарав мехита
  шасухгу коль аврэ дарэх
  хая хэрпа лешкинав
  харимот ямин царав
  хисмахта коль оевав
  аф ташив цур харбо
  велё хакимето бамельхама
  хишбата митохоро
  вехисъо ляарэц мигарта
  хикцарта яме алюмав
  хээтита аляв буша сэля
  ад ма ЯхГве тэсатэр
  лянэцах тивъар кемо
  эш хаматэха
  зэхор ани ме халед аль
  ма шав барата
  коль бенэ адам
  ми гевер ихье велё
  яръэ мавет емалет нафшо
  меяд шэоль сэля
  ае хасадэха харишоним Адонай
  нишбаат леДавид беэмунатэха
  зэхор Адонай херпат авадэха
  сэти вехеки коль
  рабим амим
  ашэр хэрефу оевеха ЯхГве
  ашэр хэрефу экевот мишэхеха
  барух ЯхГве леолям
  амен веамен
  1 Учение 04905 Ефама 0387 Езрахита 0250.
  2 Милости 02617 [Твои], Господи 03068, буду 07891 0
  петь 07891 0 вечно 05769, в род 01755 01755 и род
  возвещать 03045 истину 0530 Твою устами 06310 моими.
  3 Ибо говорю 0559: навек 05769 основана 01129
  милость 02617, на небесах 08064 утвердил 03559 Ты
  истину 0530 Твою, когда сказал:
  4 "Я поставил 03772 завет 01285 с избранным 0972 Моим,
  клялся 07650 Давиду 01732, рабу 05650 Моему:
  5 навек 05704 05769 утвержу 03559 семя 02233 твое, в
  род 01755 01755 и род устрою 01129 престол 03678 твой".
  6 И небеса 08064 прославят 03034 чудные 06382 0
  дела 06382 0 Твои, Господи 03068, и истину 0530 Твою в
  собрании 06951 святых 06918.
  7 Ибо кто на небесах 07834 сравнится 06186 с
  Господом 03068? кто между сынами 01121 Божиими 0410
  уподобится 01819 Господу 03068?
  8 Страшен 06206 Бог 0410 в великом 07227 сонме 05475
  святых 06918, страшен 03372 Он для всех
  окружающих 05439 Его.
  9 Господи 03068, Боже 0430 сил 06635! кто силен 02626,
  как Ты, Господи 03050? И истина 0530 Твоя окрест 05439
  Тебя.
  10 Ты владычествуешь 04910 над яростью 01348
  моря 03220: когда воздымаются 07721 волны 01530 его,
  Ты укрощаешь 07623 их.
  11 Ты низложил 01792 Раава 07294, как пораженного 02491;
  крепкою 05797 мышцею 02220 Твоею рассеял 06340
  врагов 0341 Твоих.
  12 Твои небеса 08064 и Твоя земля 0776; вселенную 08398
  и что наполняет 04393 ее, Ты основал 03245.
  13 Север 06828 и юг 03225 Ты сотворил 01254;
  Фавор 08396 и Ермон 02768 о имени 08034 Твоем
  радуются 07442.
  14 Крепка 01369 мышца 02220 Твоя, сильна 05810
  рука 03027 Твоя, высока 07311 десница 03225 Твоя!
  15 Правосудие 06664 и правота 04941 - основание 04349
  престола 03678 Твоего; милость 02617 и истина 0571
  предходят 06923 пред лицем 06440 Твоим.
  16 Блажен 0835 народ 05971, знающий 03045
  трубный 08643 0 зов 08643 0! Они ходят 01980 во
  свете 0216 лица 06440 Твоего, Господи 03068,
  17 о имени 08034 Твоем радуются 01523 весь день 03117 и
  правдою 06666 Твоею возносятся 07311,
  18 ибо Ты украшение 08597 силы 05797 их, и
  благоволением 07522 Твоим возвышается 07311 07311
  рог 07161 наш.
  19 От Господа 03068 - щит 04043 наш, и от Святого 06918
  Израилева 03478 - царь 04428 наш.
  20 Некогда говорил 01696 Ты в видении 02377
  святому 02623 Твоему, и сказал 0559: "Я оказал 07737
  помощь 05828 мужественному 01368, вознес 07311
  избранного 0977 из народа 05971.
  21 Я обрел 04672 Давида 01732, раба 05650 Моего,
  святым 06944 елеем 08081 Моим помазал 04886 его.
  22 Рука 03027 Моя пребудет 03559 с ним, и мышца 02220
  Моя укрепит 0553 его.
  23 Враг 0341 не превозможет 05378 его, и сын 01121
  беззакония 05766 не притеснит 06031 его.
  24 Сокрушу 03807 пред ним врагов 06862 его и
  поражу 05062 ненавидящих 08130 его.
  25 И истина 0530 Моя и милость 02617 Моя с ним, и Моим
  именем 08034 возвысится 07311 рог 07161 его.
  26 И положу 07760 на море 03220 руку 03027 его, и на
  реки 05104 - десницу 03225 его.
  27 Он будет 07121 0 звать 07121 0 Меня: Ты отец 01 мой,
  Бог 0410 мой и твердыня 06697 спасения 03444 моего.
  28 И Я сделаю 05414 его первенцем 01060, превыше 05945
  царей 04428 земли 0776,
  29 вовек 05769 сохраню 08104 ему милость 02617 Мою, и
  завет 01285 Мой с ним будет 0539 0 верен 0539 0.
  30 И продолжу 07760 вовек 05703 семя 02233 его, и
  престол 03678 его - как дни 03117 неба 08064.
  31 Если сыновья 01121 его оставят 05800 закон 08451 Мой
  и не будут 03212 0 ходить 03212 0 по заповедям 04941
  Моим;
  32 если нарушат 02490 уставы 02708 Мои и
  повелений 04687 Моих не сохранят 08104:
  33 посещу 06485 жезлом 07626 беззаконие 06588 их, и
  ударами 05061 - неправду 05771 их;
  34 милости 02617 же Моей не отниму 06331 от него, и не
  изменю 08266 истины 0530 Моей.
  35 Не нарушу 02490 завета 01285 Моего, и не
  переменю 08138 того, что вышло 04161 из уст 08193 Моих.
  36 Однажды 0259 Я поклялся 07650 святостью 06944
  Моею: солгу 03576 ли Давиду 01732?
  37 Семя 02233 его пребудет вечно 05769, и престол 03678
  его, как солнце 08121, предо Мною,
  38 вовек 05769 будет 03559 0 тверд 03559 0, как луна 03394,
  и верный 0539 свидетель 05707 на небесах 07834".
  39 Но ныне Ты отринул 02186 и презрел 03988,
  прогневался 05674 на помазанника 04899 Твоего;
  40 пренебрег 05010 завет 01285 с рабом 05650 Твоим,
  поверг 02490 на землю 0776 венец 05145 его;
  41 разрушил 06555 все ограды 01448 его, превратил 07760
  в развалины 04288 крепости 04013 его.
  42 Расхищают 08155 его все проходящие 05674 путем 01870;
  он сделался посмешищем 02781 у соседей 07934 своих.
  43 Ты возвысил 07311 десницу 03225 противников 06862
  его, обрадовал 08055 всех врагов 0341 его;
  44 Ты обратил 07725 назад острие 06697 меча 02719 его и
  не укрепил 06965 его на брани 04421;
  45 отнял 07673 у него блеск 02892 и престол 03678 его
  поверг 04048 на землю 0776;
  46 сократил 07114 дни 03117 юности 05934 его и
  покрыл 05844 его стыдом 0955.
  47 Доколе, Господи 03068, будешь 05641 0
  скрываться 05641 0 непрестанно 05331, будет 01197 0
  пылать 01197 0 ярость 02534 Твоя, как огонь 0784?
  48 Вспомни 02142, какой мой век 02465: на какую
  суету 07723 сотворил 01254 Ты всех сынов 01121
  человеческих 0120?
  49 Кто из людей 01397 жил 02421 - и не видел 07200
  смерти 04194, избавил 04422 душу 05315 свою от
  руки 03027 преисподней 07585?
  50 Где прежние 07223 милости 02617 Твои, Господи 0136?
  Ты клялся 07650 Давиду 01732 истиною 0530 Твоею.
  51 Вспомни 02142, Господи 0136, поругание 02781
  рабов 05650 Твоих, которое я ношу 05375 в недре 02436
  моем от всех сильных 07227 народов 05971;
  52 как поносят 02778 враги 0341 Твои, Господи 03068, как
  бесславят 02778 следы 06119 помазанника 04899 Твоего.
  53 Благословен 01288 Господь 03068 вовек 05769!
  Аминь 0543 0543, аминь.
  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 9. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  Тэхелим Сэфир Рэвери
  мизмор цадэ
  Псалом 89
  90:1 תפלה למשׁה אישׁ
  האלהים אדני מעון אתה
  היית לנו בדר ודר
  ‏90:2 בטרם הרים ילדו
  ותחולל ארץ ותבל
  ומעולם עד עולם אתה אל
  ‏90:3 תשׁב אנושׁ עד דכא
  ותאמר שׁובו בני
  אדם
  ‏90:4 כי אלף שׁנים בעיניך
  כיום אתמול כי יעבר
  ואשׁמורה בלילה
  ‏90:5 זרמתם שׁנה יהיו בבקר
  כחציר יחלף
  ‏90:6 בבקר יציץ וחלף
  לערב ימולל ויבשׁ
  ‏90:7 כי כלינו באפך
  ובחמתך
  נבהלנו
  ‏90:8 שׁת עונתינו לנגדך
  עלמנו למאור פניך
  ‏90:9 כי כל ימינו פנו
  בעברתך כלינו שׁנינו
  כמו הגה
  ‏90:10 ימי שׁנותינו בהם
  שׁבעים שׁנה ואם בגבורת
  שׁמונים שׁנה ורהבם
  עמל ואון כי גז
  חישׁ ונעפה
  ‏90:11 מי יודע עז אפך
  וכיראתך עברתך
  ‏90:12 למנות ימינו כן הודע
  ונבא לבב חכמה
  ‏90:13 שׁובה יהוה עד מתי
  והנחם על עבדיך
  ‏90:14 שׂבענו בבקר חסדך
  ונרננה ונשׂמחה
  בכל ימינו
  ‏90:15 שׂמחנו כימות
  עניתנו שׁנות
  ראינו רעה
  ‏90:16 יראה אל עבדיך
  פעלך והדרך על בניהם
  ‏90:17 ויהי נעם אדני
  אלהינו עלינו ומעשׂה
  ידינו כוננה עלינו
  ומעשׂה ידינו כוננהו
  тэфеля леМошэ ишь
  хаЭлохим Адонай маон ата
  хаита ляну бедор вадор
  бетэрим харим юляду
  ватэхолель эрец ветэвель
  умеолям ад олям ата Эль
  ташэв энош ад дака
  ватомер шуву бенэ
  адам
  ки элеф шаним беэйнэха
  кейом этмоль ки яавор
  веашмура валяйла
  зэрамтам шэна ихью бабокер
  кехацир ехалёф
  бабокер яциц вехаляф
  ляэрев емолель веявешь
  ки халину веапеха
  увахаматэха
  невхальну
  шата авонотэйну ленэгдэха
  алюмэну лимъор панэха
  ки холь ямену пану
  веэвратэха хэлину шанину
  хэмо хэгэ
  яме шэнотэйну бахэм
  шэвъим шана веим вегвурот
  шэмоним шана верохбам
  амаль ваавен ки газ
  хиш ванауфа
  ми ёдэя оз апеха
  ухъиръатэха эвротэха
  лимнот ямену кен хода
  венави левав хохма
  шува ЯхГве ад матаи
  вехинахэм аль авадэха
  сабеэну бабокер хасдэха
  унарэнина венисмеха
  бехоль ямену
  самихэну кимъот
  анитану шэнот
  раина раа
  ераэ аль авадэха
  паолеха вахадрха аль бенейхэм
  вехьи ноам Адонай
  Элохэйну алейну умаасэ
  ядэйну конэна алейну
  умаасэ ядэйну конэнэхгу
  1 Молитва 08605 Моисея 04872, человека 0376 Божия 0430.
  2 Господи 0136! Ты нам прибежище 04583 в
  род 01755 01755 и род.
  3 Прежде нежели родились 03205 горы 02022, и Ты
  образовал 02342 землю 0776 и вселенную 08398, и от
  века 05769 и до 05704 века 05769 Ты - Бог 0410.
  4 Ты возвращаешь 07725 человека 0582 в тление 01793 и
  говоришь 0559: "возвратитесь 07725, сыны 01121
  человеческие 0120!"
  5 Ибо пред очами 05869 Твоими тысяча 0505 лет 08141, как
  день 03117 вчерашний 0865, когда он прошел 05674, и как
  стража 0821 в ночи 03915.
  6 Ты как наводнением 02229 0 уносишь 02229 0 их; они -
  как сон 08142, как трава 02682, которая утром 01242
  вырастает 02498, утром 01242 цветет 06692 и
  зеленеет 02498, вечером 06153 подсекается 04135 и
  засыхает 03001;
  7 ибо мы исчезаем 03615 от гнева 0639 Твоего и от
  ярости 02534 Твоей мы в смятении 0926.
  8 Ты положил 07896 беззакония 05771 наши пред Тобою и
  тайное 05956 наше пред светом 03974 лица 06440 Твоего.
  9 Все дни 03117 наши прошли 06437 во гневе 05678 Твоем;
  мы теряем 03615 лета 08141 наши,
  как звук 01899.
  10 Дней 03117 лет 08141 наших - семьдесят 07657 лет 08141,
  а при большей крепости 01369 - восемьдесят 08084
  лет 08141; и самая лучшая 07296 пора их - труд 07296 и
  болезнь 05999, ибо проходят 01468 быстро 02440, и мы
  летим 05774.
  11 Кто знает 03045 силу 05797 гнева 0639 Твоего, и
  ярость 05678 Твою по мере страха 03374 Твоего?
  12 Научи 03045 нас так счислять 04487 дни 03117 наши,
  чтобы нам приобрести 0935 сердце 03824 мудрое 02451.
  13 Обратись 07725, Господи 03068! Доколе?
  Умилосердись 05162 над рабами 05650 Твоими.
  14 Рано 01242 насыти 07646 нас милостью 02617 Твоею, и
  мы будем 07442 0 радоваться 07442 0 и веселиться 08055 во
  все дни 03117 наши.
  15 Возвесели 08055 нас за дни 03117, в которые Ты
  поражал 06031 нас, за лета 08141, в которые мы
  видели 07200 бедствие 07451.
  16 Да явится 07200 на рабах 05650 Твоих дело 06467 Твое
  и на сынах 01121 их слава 01926 Твоя;
  17 и да будет благоволение 05278 Господа 03068 Бога 0430
  нашего на нас, и в деле 04639 рук 03027 наших
  споспешествуй 03559 нам, в деле 04639 рук 03027 наших
  споспешествуй 03559.
  мизмор
  цадэ алеф
  Псалом 90
  91:1 ישׁב בסתר עליון
  בצל שׁדי יתלונן
  ‏91:2 אמר ליהוה מחסי
  ומצודתי אלהי
  אבטח בו
  ‏91:3 כי הוא יצילך מפח
  יקושׁ מדבר הוות
  ‏91:4 באברתו יסך לך ותחת
  כנפיו תחסה צנה
  וסחרה אמתו
  ‏91:5 לא תירא מפחד לילה
  מחץ יעוף יומם
  ‏91:6 מדבר באפל יהלך
  מקטב ישׁוד צהרים
  ‏91:7 יפל מצדך אלף
  ורבבה מימינך אליך
  לא יגשׁ
  ‏91:8 רק בעיניך תביט ושׁלמת
  רשׁעים תראה
  ‏91:9 כי אתה יהוה מחסי
  עליון שׂמת
  מעונך
  ‏91:10 לא תאנה אליך רעה
  ונגע לא יקרב באהלך
  ‏91:11 כי מלאכיו יצוה לך
  לשׁמרך בכל דרכיך
  ‏91:12 על כפים ישׂאונך פן
  תגף באבן רגלך
  ‏91:13 על שׁחל ופתן תדרך
  תרמס כפיר
  ותנין
  ‏91:14 כי בי חשׁק ואפלטהו
  אשׂגבהו כי ידע
  שׁמי

  ‏91:15 יקראני ואענהו עמו אנכי
  בצרה אחלצהו ואכבדהו
  ‏91:16 ארך ימים אשׂביעהו
  ואראהו בישׁועתי
  ёшэв бесэтэр Эльён
  бицэль Шадаи итлёнан
  омар ляЯхГве махси
  умецудаки Элохай
  эвтах бо
  ки хгу яцилеха мипах
  якуш мидэвер хавот
  беэврато ясэх лях ветахат
  кенафав тэхсэ цина
  весохира амито
  лё тиръа мипахад ляйла
  мехец яуф йомам
  медэрев баофель яхалёх
  мекетэв яшуд цохораим
  еполь мицидэха элеф
  урвова мименэха элеха
  лё игашь
  рак беэйнэха табит вешилюмат
  рэшаим тиръэ
  ки ата ЯхГве махси
  Эльён самта
  меонэха
  лё тэунэ элеха раа
  венэга лё икрав беохолеха
  ки маляхав ецава лях
  лишьморха бехоль дэрахэха
  аль капаим есаунха пен
  тигоф баэвен раглеха
  аль шахаль вафетэн тидрох
  тирмос кефир
  ветанин
  ки ви хашак ваафалятэхгу
  ассагевеху ки яда
  шэми

  икраэни веээнэхгу эмо анохи
  вецара ахалецэху ваахабедэху
  орэх ямим асбеэхгу
  веаръэхгу бишуати
  1 Живущий 03427 под кровом 05643 Всевышнего 05945
  под сенью 06738 Всемогущего 07706 покоится 03885,
  2 говорит 0559 Господу 03068: "прибежище 04268 мое и
  защита 04686 моя, Бог 0430 мой, на Которого я
  уповаю 0982!"
  3 Он избавит 05337 тебя от сети 06341 ловца 03353, от
  гибельной 01942 язвы 01698,
  4 перьями 084 Своими осенит 05526 тебя, и под
  крыльями 03671 Его будешь 02620 0 безопасен 02620 0;
  щит 06793 и ограждение 05507 - истина 0571 Его.
  5 Не убоишься 03372 ужасов 06343 в ночи 03915,
  стрелы 02671, летящей 05774 днем 03119,
  6 язвы 01698, ходящей 01980 во мраке 0652, заразы 06986,
  опустошающей 07736 в полдень 06672.
  7 Падут 05307 подле 06654 тебя тысяча 0505 и
  десять 07233 0 тысяч 07233 0 одесную 03225 тебя; но к
  тебе не приблизится 05066:
  8 только смотреть 05027 0 будешь 05027 0 очами 05869
  твоими и видеть 07200 возмездие 08011 нечестивым 07563.
  9 Ибо ты сказал: "Господь 03068 - упование 04268 мое";
  Всевышнего 05945 избрал 07760 ты прибежищем 04583
  твоим;
  10 не приключится 0579 тебе зло 07451, и язва 05061 не
  приблизится 07126 к жилищу 0168 твоему;
  11 ибо Ангелам 04397 Своим заповедает 06680 о тебе -
  охранять 08104 тебя на всех путях 01870 твоих:
  12 на руках 03709 понесут 05375 тебя, да не
  преткнешься 05062 о камень 068 ногою 07272 твоею;
  13 на аспида 06620 и василиска 07826 наступишь 01869;
  попирать 07429 0 будешь 07429 0 льва 03715 и
  дракона 08577.
  14 "За то, что он возлюбил 02836 Меня, избавлю 06403 его;
  защищу 07682 его, потому что он познал 03045 имя 08034
  Мое.
  15 Воззовет 07121 ко Мне, и услышу 06030 его; с ним Я в
  скорби 06869; избавлю 02502 его и прославлю 03513 его,
  16 долготою 0753 дней 03117 насыщу 07646 его, и
  явлю 07200 ему спасение 03444 Мое".

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 10. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  мизмор
  цадэ бет
  Псалом 91
  92:1 מזמור שׁיר ליום
  השׁבת
  ‏92:2 טוב להדות ליהוה
  ולזמר לשׁמך עליון
  ‏92:3 להגיד בבקר חסדך
  ואמונתך בלילות
  ‏92:4 עלי עשׂור ועלי נבל
  עלי הגיון בכנור
  ‏92:5 כי שׂמחתני יהוה
  בפעלך במעשׂי
  ידיך ארנן
  ‏92:6 מה גדלו מעשׂיך יהוה
  מאד עמקו מחשׁבתיך
  ‏92:7 אישׁ בער לא ידע וכסיל
  לא יבין את זאת
  ‏92:8 בפרח רשׁעים כמו עשׂב
  ויציצו כל פעלי און
  להשׁמדם עדי עד
  ‏92:9 ואתה מרום לעלם יהוה
  ‏92:10 כי הנה איביך יהוה כי הנה
  איביך יאבדו יתפרדו
  כל פעלי און
  ‏92:11 ותרם כראים קרני
  בלתי בשׁמן
  רענן
  ‏92:12 ותבט עיני בשׁורי
  בקמים עלי מרעים
  תשׁמענה אזני
  ‏92:13 צדיק כתמר יפרח
  כארז בלבנון ישׂגה
  ‏92:14 שׁתולים בבית יהוה
  בחצרות אלהינו יפריחו
  ‏92:15 עוד ינובון בשׂיבה
  דשׁנים ורעננים יהיו
  ‏92:16 להגיד כי ישׁר יהוה
  צורי ולא
  עלתה בו
  мизмор шир лейом
  хашабат
  тот леходот ляЯхГве
  ульзамер лешимха Эльён
  лехагид бабокер хасдэха
  веэмунатэха балелёт
  але асор ваале навель
  але хигаён бехинор
  ки симахтани ЯхГве
  бифоолеха бемаасэ
  ядэха аранэн
  ма гадэлю маасэха ЯхГве
  меод амеку мехшавотэха
  ишь баар лё яда ухсиль
  лё явин эт зот
  бифроах рэшаим кемо эсев
  ваяцицу коь поале авен
  лехишамедам адэ ад
  веата маром леолям ЯхГве
  ки хенэ оевеха ЯхГве ки хенэ
  оевеха ёведу итпарэду
  коль поале авен
  ватарем киръэм карни
  балёти бешэмен
  раанан
  ватабет эйни бешураи
  бакамим аляи мерэим
  тишманна ознаи
  цадик катамар ефрах
  кеэрез балеванон исге
  шэтулим бевейт ЯхГве
  бехацрот Элохэйну яфриху
  од енувун бесэйва
  дэшаним вераананим ихью
  лехахид ки ашар ЯхГве
  цури велё
  альята бо
  1 Псалом 04210. Песнь 07892 на день 03117
  субботний 07676.
  2 Благо 02896 есть славить 03034 Господа 03068 и
  петь 02167 имени 08034 Твоему, Всевышний 05945,
  3 возвещать 05046 утром 01242 милость 02617 Твою и
  истину 0530 Твою в ночи 03915,
  4 на десятиструнном 06218 и псалтири 05035, с
  песнью 01902 на гуслях 03658.
  5 Ибо Ты возвеселил 08055 меня, Господи 03068,
  творением 06467 Твоим: я восхищаюсь 07442 делами 04639
  рук 03027 Твоих.
  6 Как велики 01431 дела 04639 Твои, Господи 03068!
  дивно 03966 глубоки 06009 помышления 04284 Твои!
  7 Человек 0376 несмысленный 01198 не знает 03045, и
  невежда 03684 не разумеет 0995 того.
  8 Тогда как нечестивые 07563 возникают 06524, как
  трава 06212, и делающие 06466 беззаконие 0205
  цветут 06692, чтобы исчезнуть 08045 на веки 05703, -
  9 Ты, Господи 03068, высок 04791 во веки 05769!
  10 Ибо вот, враги 0341 Твои, Господи 03068, - вот,
  враги 0341 Твои гибнут 06, и рассыпаются 06504 все
  делающие 06466 беззаконие 0205;
  11 а мой рог 07161 Ты возносишь 07311, как рог
  единорога 07214, и я умащен 01101 свежим 07488
  елеем 08081;
  12 и око 05869 мое смотрит 05027 на врагов 07790 моих, и
  уши 0241 мои слышат 08085 о восстающих 06965 на меня
  злодеях 07489.
  13 Праведник 06662 цветет 06524, как пальма 08558,
  возвышается 07685 подобно кедру 0730 на Ливане 03844.
  14 Насажденные 08362 в доме 01004 Господнем 03068, они
  цветут 06524 во дворах 02691 Бога 0430 нашего;
  15 они и в старости 07872 плодовиты 05107, сочны 01879 и
  свежи 07488,
  16 чтобы возвещать 05046, что праведен 03477
  Господь 03068, твердыня 06697 моя, и нет неправды 05766
  в Нем.
  мизмор
  цадэ гимель

  93:1 יהוה מלך גאות לבשׁ
  לבשׁ יהוה עז התאזר
  אף תכון תבל
  בל תמוט
  ‏93:2 נכון כסאך מאז
  מעולם אתה
  ‏93:3 נשׂאו נהרות יהוה
  נשׂאו נהרות קולם
  ישׂאו נהרות דכים
  ‏93:4 מקלות מים רבים
  אדירים משׁברי ים אדיר
  במרום יהוה
  ‏93:5 עדתיך נאמנו מאד
  לביתך נאוה קדשׁ יהוה
  לארך ימים
  ЯхГве малях геут лявэшь
  лявэшь ЯхГве оз хитазар
  аф тикон тэвель
  баль тимот
  нахон кисъаха меаз
  меолям ата
  насэу нехарот ЯхГве
  насэу нехарот колям
  йисъу нехарот дохъям
  миколёт маим рабим
  адерим мишве ям адир
  бамаром ЯхГве
  эдотэха нээмну меод
  леветэха наава кодэшь ЯхГве
  леорэх ямим
  1 Господь 03068 царствует 04427; Он облечен 03847
  величием 01348, облечен 03847 Господь 03068
  могуществом 05797 [и] препоясан 0247: потому
  вселенная 08398 тверда 03559, не подвигнется 04131.
  2 Престол 03678 Твой утвержден 03559 искони 0227: Ты -
  от века 05769.
  3 Возвышают 05375 реки 05104, Господи 03068,
  возвышают 05375 реки 05104 голос 06963 свой,
  возвышают 05375 реки 05104 волны 01796 свои.
  4 Но паче шума 06963 вод 04325 многих 07227,
  сильных 0117 волн 04867 морских 03220, силен 0117 в
  вышних 04791 Господь 03068.
  5 Откровения 05713 Твои несомненно 03966 верны 0539.
  Дому 01004 Твоему, Господи 03068, принадлежит 04998
  святость 06944 на долгие 0753 дни 03117.
  мизмор
  цадэ далед
  Псалом 93
  94:1 אל נקמות יהוה
  אל נקמות הופיע
  ‏94:2 הנשׂא שׁפט הארץ
  השׁב גמול על גאים
  ‏94:3 עד מתי רשׁעים
  יהוה עד מתי רשׁעים יעלזו
  ‏94:4 יביעו ידברו עתק
  יתאמרו כל פעלי און
  ‏94:5 עמך יהוה ידכאו
  ונחלתך יענו
  ‏94:6 אלמנה וגר יהרגו
  ויתומים ירצחו
  ‏94:7 ויאמרו לא יראה יה
  ולא יבין אלהי יעקב
  ‏94:8 בינו בערים בעם
  וכסילים מתי תשׂכילו
  ‏94:9 הנטע אזן הלא ישׁמע
  אם יצר עין הלא יביט
  ‏94:10 היסר גוים הלא
  יוכיח המלמד
  אדם דעת
  ‏94:11 יהוה ידע מחשׁבות
  אדם כי המה הבל
  ‏94:12 אשׁרי הגבר אשׁר תיסרנו יה
  ומתורתך תלמדנו
  ‏94:13 להשׁקיט לו מימי
  רע עד יכרה
  לרשׁע שׁחת
  ‏94:14 כי לא יטשׁ יהוה
  עמו ונחלתו לא יעזב
  ‏94:15 כי עד צדק ישׁוב משׁפט
  ואחריו כל ישׁרי לב
  ‏94:16 מי יקום לי עם מרעים
  מי יתיצב לי עם
  פעלי און
  ‏94:17 לולי יהוה
  עזרתה לי כמעט שׁכנה
  דומה נפשׁי
  ‏94:18 אם אמרתי מטה רגלי
  חסדך יהוה
  יסעדני
  ‏94:19 ברב שׂרעפי בקרבי
  תנחומיך ישׁעשׁעו
  נפשׁי
  ‏94:20 היחברך
  כסא הוות
  יצר עמל עלי חק
  ‏94:21 יגודו על
  נפשׁ צדיק
  ודם נקי ירשׁיעו
  ‏94:22 ויהי יהוה לי למשׂגב
  ואלהי לצור מחסי
  ‏94:23 וישׁב עליהם את אונם
  וברעתם יצמיתם יצמיתם
  יהוה אלהינו
  Эль нэкамот ЯхГве
  Эль нэкамот хофия
  хинасэ шофэт хаарэц
  хашэв гемуль аль геим
  ад матаи рэшаим ЯхГве
  ад матаи рэшаим яалёзу
  явихгу едаберу атак
  итъамеру коль поале авен
  амеха ЯхГве едакеу
  венахалетэха яану
  альманав вегер ехарохгу
  витомим ерацэхгу
  ваимеру лё иръэ Ях
  велё явин Элохэ Яаков
  бину боарим баам
  ухэселим матаи таскилю
  ханота озэн халё ишма
  им ёцэр аин халё ябит
  хаёсэр гоим халё
  ёхиях хамелямед
  адам даат
  ЯхГве ёдэя махшэвот
  адам ки хэма хавель
  ашрэ хагевер ашэр тэясэрэну Ях
  умиторатэха тэлямидэну
  лехашкит лё миме
  ра ад екарэ
  лераша шахат
  ки лё итош ЯхГве
  амо венахалято лё яазов
  ки ад цэдик яшув мишпат
  веахарав коль ешрэ лев
  ми якум ли им мереим
  ми ятцэв ли им
  поале авен
  люле ЯхГве
  эзрата ли кимъат шахена
  дума нафши
  им амарти мата рагли
  хасдэха ЯхГве
  исъадэни
  беров саръапаи бекерби
  танхумеха ешаашу
  нафши
  хайховрэха
  кисэ хавот
  яцэр амаль алей хок
  ягоду аль
  нэфешь цадик
  ведам наки яршихгу
  ваехи ЯхГве ли лимесгав
  веЭлохай лецур махси
  ваяшэв алейхэм эт онам
  увраатам яцмитэм яцмитэм
  ЯхГве Элохэйну
  1 Боже 0410 отмщений 05360, Господи 03068,
  Боже 0410 отмщений 05360, яви 03313 Себя!
  2 Восстань 05375, Судия 08199 земли 0776,
  воздай 07725 возмездие 01576 гордым 01343.
  3 Доколе, Господи 03068, нечестивые 07563 07563,
  доколе нечестивые торжествовать 05937 будут?
  4 Они изрыгают 05042 дерзкие 06277 речи 01696;
  величаются 0559 все делающие 06466 беззаконие 0205;
  5 попирают 01792 народ 05971 Твой, Господи 03068,
  угнетают 06031 наследие 05159 Твое;
  6 вдову 0490 и пришельца 01616 убивают 02026, и
  сирот 03490 умерщвляют
  7 и говорят 0559: "не увидит 07200 Господь 03050, и не
  узнает 0995 Бог 0430 Иаковлев 03290".
  8 Образумьтесь 0995, бессмысленные 01197 люди 05971!
  когда вы будете 07919 0 умны 07919 0, невежды 03684?
  9 Насадивший 05193 ухо 0241 не услышит 08085 ли? и
  образовавший 03335 глаз 05869 не увидит 05027 ли?
  10 Вразумляющий 03256 народы 01471 неужели не
  обличит 03198, - Тот, Кто учит 03925 человека 0120
  разумению 01847?
  11 Господь 03068 знает 03045 мысли 04284
  человеческие 0120, что они суетны 01892.
  12 Блажен 0835 человек 01397, которого вразумляешь 03256
  Ты, Господи 03050, и наставляешь 03925 законом 08451 Твоим,
  13 чтобы дать 08252 0 ему покой 08252 0 в
  бедственные 07451 дни 03117, доколе нечестивому 07563
  выроется 03738 яма 07845!
  14 Ибо не отринет 05203 Господь 03068 народа 05971
  Своего и не оставит 05800 наследия 05159 Своего.
  15 Ибо суд 04941 возвратится 07725 к правде 06664, и
  за 0310 ним последуют все правые 03477 сердцем 03820.
  16 Кто восстанет 06965 за меня против злодеев 07489? кто
  станет 03320 за меня против делающих 06466
  беззаконие 0205?
  17 Если 03884 0 бы не 03884 0 Господь 03068 был мне
  помощником 05833, вскоре 04592 вселилась 07931 бы
  душа 05315 моя в страну молчания 01745.
  18 Когда я говорил 0559: "колеблется 04131 нога 07272 моя",
  - милость 02617 Твоя, Господи 03068, поддерживала 05582
  меня.
  19 При умножении 07230 скорбей 08312 моих в
  сердце 07130 моем, утешения 08575 Твои услаждают 08173
  душу 05315 мою.
  20 Станет 02266 0 ли близ 02266 0 Тебя седалище 03678
  губителей 01942, умышляющих 03335 насилие 05999
  вопреки закону 02706?
  21 Толпою 01413 0 устремляются 01413 0
  они на душу 05315 праведника 06662 и осуждают 07561
  кровь 01818 неповинную 05355.
  22 Но Господь 03068 - защита 04869 моя, и Бог 0430
  мой - твердыня 06697 убежища 04268 моего,
  23 и обратит 07725 на них беззаконие 0205 их, и
  злодейством 07451 их истребит 06789 06789 их,
  истребит их Господь 03068 Бог 0430 наш.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 11. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  мизмор
  цадэ хэй
  Псалом 94
  95:1 לכו נרננה ליהוה
  נריעה לצור
  ישׁענו
  ‏95:2 נקדמה פניו בתודה
  בזמרות נריע לו
  ‏95:3 כי אל גדול יהוה ומלך
  גדול על כל אלהים
  ‏95:4 אשׁר בידו מחקרי ארץ
  ותועפות הרים לו
  ‏95:5 אשׁר לו הים והוא
  עשׂהו ויבשׁת ידיו יצרו
  ‏95:6 באו נשׁתחוה ונכרעה
  נברכה לפני
  יהוה עשׂנו
  ‏95:7 כי הוא אלהינו ואנחנו
  עם מרעיתו וצאן ידו היום
  אם בקלו תשׁמעו
  ‏95:8 אל תקשׁו לבבכם
  כמריבה כיום מסה
  במדבר
  ‏95:9 אשׁר נסוני אבותיכם
  בחנוני גם ראו פעלי
  ‏95:10 ארבעים שׁנה אקוט
  בדור ואמר עם תעי לבב
  הם והם לא ידעו
  דרכי
  ‏95:11 אשׁר נשׁבעתי באפי
  אם יבאון אל מנוחתי
  леху нэранэна ляЯхГве
  нария лецур
  ишэну
  нэкадэма панав бетода
  безмирот нария лё
  ки Эль гадоль ЯхГве уМелех
  гадоль аль коль элохим
  ашэр беядо мехкерэ арэц
  ветоафот харим лё
  ашэр лё хаям вехгу
  асахгу веябешэт ядав яцару
  боу ништахаве венихраа
  неврэха лефне
  ЯхГве осэну
  ки хгу Элохэйну ваанахну
  ам маръито вецон ядо хайом
  им беколё тишмахгу
  аль такшу ливавхэм
  киМрева кейом маса
  бамидбар
  ашэр нисуни авотэйхэм
  бехонуни гам рау фооли
  арбаим шана акут
  бедор вамар ам тоэ левав
  хэм вехэм лё ядэу
  дэрахаи
  ашэр нишбати веапи
  им евэун эль менухати
  1 Приидите 03212, воспоем 07442 Господу 03068,
  воскликнем 07321 [Богу], твердыне 06697 спасения 03468
  нашего;
  2 предстанем 06923 лицу 06440 Его со славословием 08426,
  в песнях 02158 воскликнем 07321 Ему,
  3 ибо Господь 03068 есть Бог 0410 великий 01419 и
  Царь 04428 великий 01419 над всеми богами 0430.
  4 В Его руке 03027 глубины 04278 земли 0776, и
  вершины 08443 гор 02022 - Его же;
  5 Его - море 03220, и Он создал 06213 его, и сушу 03006
  образовали 03335 руки 03027 Его.
  6 Приидите 0935, поклонимся 07812 и припадем 03766,
  преклоним 01288 0 колени 01288 0 пред 03942 0
  лицем 03942 0 Господа 03068, Творца 06213 нашего;
  7 ибо Он есть Бог 0430 наш, и мы - народ 05971
  паствы 04830 Его и овцы 06629 руки 03027 Его. О, если бы
  вы ныне послушали 08085 гласа 06963 Его:
  8 "не ожесточите 07185 сердца 03824 вашего, как в
  Мериве 04808, как в день 03117 искушения 04531 в
  пустыне 04057,
  9 где искушали 05254 Меня отцы 01 ваши,
  испытывали 0974 Меня, и видели 07200 дело 06467 Мое.
  10 Сорок 0705 лет 08141 Я был 06962 0 раздражаем 06962 0
  родом 01755 сим, и сказал 0559: это народ 05971,
  заблуждающийся 08582 сердцем 03824; они не
  познали 03045 путей 01870 Моих,
  11 и потому Я поклялся 07650 во гневе 0639 Моем, что
  они не войдут 0935 в покой 04496 Мой".
  мизмор
  цадэ вав
  Псалом 95
  96:1 שׁירו ליהוה שׁיר חדשׁ
  שׁירו ליהוה כל הארץ
  ‏96:2 שׁירו ליהוה ברכו שׁמו
  בשׂרו מיום ליום
  ישׁועתו
  ‏96:3 ספרו בגוים כבודו בכל
  העמים נפלאותיו
  ‏96:4 כי גדול יהוה ומהלל מאד
  נורא הוא על כל
  אלהים
  ‏96:5 כי כל אלהי העמים
  אלילים ויהוה שׁמים עשׂה
  ‏96:6 הוד והדר לפניו עז
  ותפארת במקדשׁו

  ‏96:7 הבו ליהוה משׁפחות עמים
  הבו ליהוה כבוד
  ועז
  ‏96:8 הבו ליהוה כבוד שׁמו
  שׂאו מנחה ובאו
  לחצרותיו
  ‏96:9 השׁתחוו ליהוה בהדרת
  קדשׁ חילו מפניו
  כל הארץ
  ‏96:10 אמרו בגוים יהוה מלך
  אף תכון תבל בל תמוט
  ידין עמים במישׁרים

  ‏96:11 ישׂמחו השׁמים ותגל
  הארץ ירעם הים
  ומלאו
  ‏96:12 יעלז שׂדי וכל אשׁר
  בו אז ירננו כל עצי יער
  ‏96:13 לפני יהוה כי בא כי
  בא לשׁפט הארץ ישׁפט
  תבל בצדק ועמים
  באמונתו
  ширу леЯхГве шир хадаш
  ширу ляЯхГве коль хаарэц
  ширу ляЯхГве барэху шэмо
  басэру мейом лейом
  ешуато
  саперу вагоим кевадо бехоль
  хаамим нифлеотав
  ки гадоль ЯхГве умехулял меод
  нора хгу аль коль
  Элохим
  ки коль элохэ хаамаим
  элелим веЯхГве шамаим аса
  ход вехадар лефанав оз
  ветифэрет бемикдашо

  хаву леЯхГве мешпихот амим
  хаву ляЯхГве кавод
  ваоз
  хаву леЯхГве кевод шэмо
  сэу минха увоу
  лехацротав
  хиштахаву леЯхГве беходрат
  кодэш хилю мипанав
  коль хаарэц
  имеру вагоим ЯхГве малях
  аф тикон тэвель баль тимот
  ядин амим вемешарим

  исмехгу хашамаим ветагель
  хаарэц иръам хаям
  умеляо
  яалёз садаи вехоль ашэр
  бо аз еранэну коль ацэ яар
  лефнэ ЯхГве ки ва ки
  ва лишпот хаарэц ишполь
  тэвель бецэдик веамим
  беэмунато
  1 Воспойте 07891 Господу 03068 песнь 07892 новую 02319;
  воспойте 07891 Господу 03068, вся земля 0776;
  2 пойте 07891 Господу 03068, благословляйте 01288
  имя 08034 Его, благовествуйте 01319 со дня 03117 на
  день 03117 спасение 03444 Его;
  3 возвещайте 05608 в народах 01471 славу 03519 Его, во
  всех племенах 05971 чудеса 06381 Его;
  4 ибо велик 01419 Господь 03068 и
  достохвален 03966 01984, страшен 03372 Он паче
  всех богов 0430.
  5 Ибо все боги 0430 народов 05971 - идолы 0457, а
  Господь 03068 небеса 08064 сотворил 06213.
  6 Слава 01935 и величие 01926 пред 03942 0 лицем 03942 0
  Его, сила 05797 и великолепие 08597 во святилище 04720
  Его.
  7 Воздайте 03051 Господу 03068, племена 04940
  народов 05971, воздайте 03051 Господу 03068 славу 03519
  и честь 05797;
  8 воздайте 03051 Господу 03068 славу 03519 имени 08034
  Его, несите 05375 дары 04503 и идите 0935 во дворы 02691
  Его;
  9 поклонитесь 07812 Господу 03068 во благолепии 01927
  святыни 06944. Трепещи 02342 пред лицем 06440 Его, вся
  земля 0776!
  10 Скажите 0559 народам 01471: Господь 03068
  царствует 04427! потому тверда 03559 вселенная 08398, не
  поколеблется 04131. Он будет 01777 0 судить 01777 0
  народы 05971 по правде 04339.
  11 Да веселятся 08055 небеса 08064 и да торжествует 01523
  земля 0776; да шумит 07481 море 03220 и что
  наполняет 04393 его;
  12 да радуется 05937 поле 07704 и все, что на нем, и да
  ликуют 07442 все дерева 06086 дубравные
  13 пред 03942 0 лицем 03942 0 Господа 03068; ибо
  идет 0935 0935, ибо идет судить 08199 землю 0776. Он
  будет 08199 0 судить 08199 0 вселенную 08398 по
  правде 06664, и народы 05971 - по истине 0530 Своей.
  мизмор
  цадэ заин
  Псалом 96
  97:1 יהוה מלך תגל
  הארץ ישׂמחו
  איים רבים
  ‏97:2 ענן וערפל סביביו
  צדק ומשׁפט
  מכון כסאו
  ‏97:3 אשׁ לפניו תלך ותלהט
  סביב צריו
  ‏97:4 האירו ברקיו תבל
  ראתה ותחל הארץ
  ‏97:5 הרים כדונג נמסו מלפני
  יהוה מלפני אדון
  כל הארץ
  ‏97:6 הגידו השׁמים צדקו
  וראו כל העמים כבודו
  ‏97:7 יבשׁו כל עבדי פסל
  המתהללים באלילים
  השׁתחוו לו כל אלהים
  ‏97:8 שׁמעה ותשׂמח ציון
  ותגלנה בנות יהודה
  למען משׁפטיך יהוה
  ‏97:9 כי אתה יהוה עליון על
  כל הארץ מאד נעלית
  על כל אלהים
  ‏97:10 אהבי יהוה שׂנאו רע
  שׁמר נפשׁות חסידיו מיד
  רשׁעים יצילם
  ‏97:11 אור זרע לצדיק ולישׁרי
  לב שׂמחה
  ‏97:12 שׂמחו צדיקים ביהוה
  והודו לזכר קדשׁו
  ЯхГве малях тагель
  хаарэц исмеху
  иим рабим
  анан ваарафель сэвивав
  цэдик умешпат
  мехон кисъо
  эш лефанав тэлех утэляхэт
  савив царав
  хэиру веракав тэвель
  раата ватахэль хаарэц
  харим кадонаг намасу милифне
  ЯхГве милифне Адон
  коль хаарэц
  хэгиду хашамаим цидко
  верау холь хаамим кеводо
  евошу коль овдэ фэсель
  хамитхалелеим баалелим
  хиштахаву лё коль элохим
  шамеа ватисма Циён
  ватагельна бенот Йогуда
  лемаан мишпатэха ЯхГве
  ки ата ЯхГве Эльён аль
  коль хаарэц меод наалета
  аль коль элохим
  охове ЯхГве синъу раа
  шомер нафшот хасидав мияд
  рэшаим яцилем
  ор заруа ляцадик ульешрэ
  лев симха
  симху цадиким баЯхГве
  веходу лезэхер кодчо
  1 Господь 03068 царствует 04427: да радуется 01523
  земля 0776; да веселятся 08055 многочисленные 07227
  острова 0339.
  2 Облако 06051 и мрак 06205 окрест 05439 Его;
  правда 06664 и суд 04941 - основание 04349
  престола 03678 Его.
  3 Пред 03942 Ним идет 03212 огонь 0784 и вокруг 05439
  попаляет 03857 врагов 06862 Его.
  4 Молнии 01300 Его освещают 0215 вселенную 08398;
  земля 0776 видит 07200 и трепещет 02342.
  5 Горы 02022, как воск 01749, тают 04549 от лица 06440
  Господа 03068, от лица 06440 Господа 0113 всей
  земли 0776.
  6 Небеса 08064 возвещают 05046 правду 06664 Его, и все
  народы 05971 видят 07200 славу 03519 Его.
  7 Да постыдятся 0954 все служащие 05647 истуканам 06459,
  хвалящиеся 01984 идолами 0457. Поклонитесь 07812 пред
  Ним, все боги 0430.
  8 Слышит 08085 Сион 06726 и радуется 08055, и
  веселятся 01523 дщери 01323 Иудины 03063 ради
  судов 04941 Твоих, Господи 03068,
  9 ибо Ты, Господи 03068, высок 05945 над всею
  землею 0776, превознесен 05927 над 03966 всеми
  богами 0430.
  10 Любящие 0157 Господа 03068, ненавидьте 08130
  зло 07451! Он хранит 08104 души 05315 святых 02623
  Своих; из руки 03027 нечестивых 07563 избавляет 05337 их.
  11 Свет 0216 сияет 02232 на праведника 06662, и на
  правых 03477 сердцем 03820 - веселие 08057.
  12 Радуйтесь 08055, праведные 06662, о Господе 03068 и
  славьте 03034 память 02143 святыни 06944 Его.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 12. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  мизмор
  цадэ хэт
  Псалом 97
  98:1 מזמור שׁירו ליהוה שׁיר
  חדשׁ כי נפלאות עשׂה
  הושׁיעה לו ימינו
  וזרוע קדשׁו
  ‏98:2 הודיע יהוה ישׁועתו
  לעיני הגוים גלה
  צדקתו
  ‏98:3 זכר חסדו ואמונתו
  לבית ישׂראל ראו כל
  אפסי ארץ את
  ישׁועת אלהינו
  ‏98:4 הריעו ליהוה כל הארץ
  פצחו ורננו וזמרו
  ‏98:5 זמרו ליהוה בכנור
  בכנור וקול זמרה
  ‏98:6 בחצצרות וקול שׁופר
  הריעו לפני
  המלך יהוה
  ‏98:7 ירעם הים ומלאו
  תבל וישׁבי בה
  ‏98:8 נהרות ימחאו כף יחד
  הרים ירננו
  ‏98:9 לפני יהוה כי בא
  לשׁפט הארץ ישׁפט תבל
  בצדק ועמים
  במישׁרים
  мизмор ширу ляЯхГве шир
  хадаш ки нифляот аса
  хошия лё ямино
  узроа кодчо
  ходия ЯхГве ешуато
  леэйнэ хагоим геля
  цидкато
  захар хасдо веэмунато
  левейт Исраэль рау коль холь
  афсэ арэц эт
  ешуат Элохэйну
  хариу ляЯхГве коль хаарэц
  пицху веранэну везамеру
  замеру ляЯхгве бехинор
  бехинор веколь зимра
  бахацоцрот веколь шофар
  харихгу лефне
  хаМелех ЯхГве
  иръам хаям умелео
  тэвель веёшве ва
  нихарот имхау каф яхад
  харим еранэну
  лифнэ ЯхГве ки ва
  лишпот хаарэц ишпот тэвель
  бецэдик веамим
  бемешарим
  1 Псалом 04210 [Давида]. Воспойте 07891 Господу 03068
  новую 02319 песнь 07892, ибо Он сотворил 06213
  чудеса 06381. Его десница 03225 и святая 06944
  мышца 02220 Его доставили 03467 0 Ему победу 03467 0.
  2 Явил 03045 Господь 03068 спасение 03444 Свое,
  открыл 01540 пред очами 05869 народов 01471
  правду 06666 Свою.
  3 Вспомнил 02142 Он милость 02617 Свою [к Иакову] и
  верность 0530 Свою к дому 01004 Израилеву 03478. Все
  концы 0657 земли 0776 увидели 07200 спасение 03444
  Бога 0430 нашего.
  4 Восклицайте 07321 Господу 03068, вся земля 0776;
  торжествуйте 06476, веселитесь 07442 и пойте 02167;
  5 пойте 02167 Господу 03068 с гуслями 03658 03658, с
  гуслями и с гласом 06963 псалмопения 02172;
  6 при звуке 06963 труб 02689 и рога 07782
  торжествуйте 07321 пред 03942 Царем 04428
  Господом 03068.
  7 Да шумит 07481 море 03220 и что наполняет 04393 его,
  вселенная 08398 и живущие 03427 в ней;
  8 да рукоплещут 03709 04222 реки 05104, да ликуют 07442
  вместе 03162 горы
  9 пред 03942 0 лицем 03942 0 Господа 03068, ибо Он
  идет 0935 судить 08199 землю 0776. Он будет 08199 0
  судить 08199 0 вселенную 08398 праведно 06664 и
  народы 05971 - верно 04339.
  мизмор
  цадэ тэт
  Псалом 98
  99:1 יהוה מלך ירגזו
  עמים ישׁב כרובים
  תנוט הארץ
  ‏99:2 יהוה בציון גדול ורם
  הוא על כל העמים
  ‏99:3 יודו שׁמך גדול ונורא
  קדושׁ הוא
  ‏99:4 ועז מלך משׁפט אהב
  אתה כוננת מישׁרים
  משׁפט וצדקה ביעקב
  אתה עשׂית
  ‏99:5 רוממו יהוה אלהינו
  והשׁתחוו להדם רגליו
  קדושׁ הוא
  ‏99:6 משׁה ואהרן בכהניו
  ושׁמואל בקראי שׁמו
  קראים אל יהוה
  והוא יענם
  ‏99:7 בעמוד ענן ידבר אליהם
  שׁמרו עדתיו וחק
  נתן למו
  ‏99:8 יהוה אלהינו אתה
  עניתם אל נשׂא היית
  להם ונקם על עלילותם
  ‏99:9 רוממו יהוה אלהינו
  והשׁתחוו להר קדשׁו כי
  קדושׁ יהוה אלהינו
  ЯхГве малях иргезу
  амим ёшэв керумим
  танута хаарэц
  ЯхГве беЦиён гадоль верам
  хгу аль коль хаамим
  ёду шэмха гадоль венора
  кадошь хгу
  веоз мелех мишпат ахэв
  ата конанта мешарим
  мишпат уцэдака веЯаков
  ата асита
  ромему ЯхГве Элохэйну
  вехиштахаву лехидом рагляв
  кадош хгу
  мошэ веАхарон бехоанав
  уШэмоэль бекоръэ шэмо
  коръим эль ЯхГве
  вехгу яанэм
  беамуд анан едабер алейхэм
  шамеру эдотав вехок
  натан лямо
  ЯхГве Элохэйну ата
  анитам эль носэ хаита
  ляхэм венокем аль элилётам
  ромему ЯхГве Элохэйну
  вехиштахаву ляхар кодчо ки
  кадош ЯхГве Элохэйну
  1 Господь 03068 царствует 04427: да трепещут 07264
  народы 05971! Он восседает 03427 на Херувимах 03742: да
  трясется 05120 земля 0776!
  2 Господь 03068 на Сионе 06726 велик 01419, и
  высок 07311 Он над всеми народами 05971.
  3 Да славят 03034 великое 01419 и страшное 03372
  имя 08034 Твое: свято 06918 оно!
  4 И могущество 05797 царя 04428 любит 0157 суд 04941.
  Ты утвердил 03559 справедливость 04339; суд 04941 и
  правду 06666 Ты совершил 06213 в
  Иакове 03290.
  5 Превозносите 07311 Господа 03068, Бога 0430 нашего, и
  поклоняйтесь 07812 подножию 07272 01916 Его:
  свято 06918 оно!
  6 Моисей 04872 и Аарон 0175 между священниками 03548
  и Самуил 08050 между призывающими 07121 имя 08034
  Его взывали 07121 к Господу 03068, и
  Он внимал 06030 им.
  7 В столпе 05982 облачном 06051 говорил 01696 Он к ним;
  они хранили 08104 Его заповеди 05713 и устав 02706,
  который Он дал 05414 им.
  8 Господи 03068, Боже 0430 наш! Ты внимал 06030 им; Ты
  был для них Богом 0410 прощающим 05375 и
  наказывающим 05358 за дела 05949 их.
  9 Превозносите 07311 Господа 03068, Бога 0430 нашего, и
  поклоняйтесь 07812 на святой 06944 горе 02022 Его, ибо
  свят 06918 Господь 03068, Бог 0430 наш.
  мизмор
  куф
  Псалом 99
  100:1 מזמור לתודה הריעו
  ליהוה כל הארץ
  ‏100:2 עבדו את יהוה בשׂמחה
  באו לפניו ברננה
  ‏100:3 דעו כי יהוה הוא
  אלהים הוא עשׂנו ולא
  אנחנו עמו וצאן מרעיתו
  ‏100:4 באו שׁעריו בתודה
  חצרתיו בתהלה הודו
  לו ברכו שׁמו
  ‏100:5 כי טוב יהוה לעולם
  חסדו ועד דר ודר אמונתו
  мизмор литода хариу
  лиЯхГве коль хаарэц
  эвду эт ЯхГве бесимха
  боу лефанв бирнана
  дэу ки ЯхГве хгу
  Элохим хгу асану велё
  анахну амо вецон маръито
  боу шеорав бетода
  хациротав битхиля ходу
  лё барэху шэмо
  ки тов ЯхГве леолям
  хасдо веад дор вадор эмунато
  1 Псалом 04210 хвалебный 08426. Воскликните 07321
  Господу 03068, вся земля 0776!
  2 Служите 05647 Господу 03068 с веселием 08057;
  идите 0935 пред лице 03942 Его с восклицанием 07445!
  3 Познайте 03045, что Господь 03068 есть Бог 0430, что Он
  сотворил 06213 нас, и мы - Его, Его народ 05971 и
  овцы 06629 паствы 04830 Его.
  4 Входите 0935 во врата 08179 Его со славословием 08426,
  во дворы 02691 Его - с хвалою 08416. Славьте 03034 Его,
  благословляйте 01288 имя 08034 Его,
  5 ибо благ 02896 Господь 03068: милость 02617 Его
  вовек 05769, и истина 0530 Его в род 01755 01755 и род.
  мизмор
  куф алеф
  Псалом 100
  101:1 לדוד מזמור חסד
  ומשׁפט אשׁירה לך
  יהוה אזמרה
  ‏101:2 אשׂכילה בדרך תמים
  מתי תבוא אלי אתהלך
  בתם לבבי בקרב
  ביתי
  ‏101:3 לא אשׁית לנגד עיני
  דבר בליעל עשׂה סטים
  שׂנאתי לא ידבק בי
  ‏101:4 לבב עקשׁ יסור ממני
  רע לא אדע
  ‏101:5 מלושׁני בסתר רעהו
  אותו אצמית גבה עינים
  ורחב לבב אתו לא אוכל
  ‏101:6 עיני בנאמני ארץ
  לשׁבת עמדי הלך בדרך
  תמים הוא
  ישׁרתני
  ‏101:7 לא ישׁב בקרב ביתי עשׂה
  רמיה דבר שׁקרים לא
  יכון לנגד עיני
  ‏101:8 לבקרים אצמית כל
  רשׁעי ארץ להכרית
  מעיר יהוה כל
  פעלי און
  леДавид мизмор хэсед
  умишпат ашира леха
  ЯхГве азамера
  аскиля бидэрих тамим
  матаи таво эляи этхалех
  бетом левави бекэрев
  бети
  лё ашит ленэгед эйнаи
  дэвар белияэль асо сэтим
  санэти лё идбак би
  левав экешь ясур мимэни
  ра лё эда
  мелёшани бесэтэр рээхгу
  ото ацмит гева эйнаим
  верхав левав ото лё ухаль
  эйнаи бенээмнэ эрец
  ляшэвет имади холех бедэрих
  тамим хгу
  ешарэтэни
  лё ёшэв бекэрев бейти осэ
  рэмия довэр шэкарим лё
  икон ленэгед эйнаи
  лябекарим ацмит коль
  ришъэ арэц лехахрит
  меир ЯхГве коль
  поале авен
  1 Псалом 04210 Давида 01732. Милость 02617 и суд 04941
  буду 07891 0 петь 07891 0; Тебе, Господи 03068,
  буду 02167 0 петь 02167 0.
  2 Буду 07919 0 размышлять 07919 0 о пути 08549
  непорочном 01870: "когда ты придешь 0935 ко мне?"
  Буду 01980 0 ходить 01980 0 в непорочности 08537 моего
  сердца 03824 посреди 07130 дома 01004 моего.
  3 Не положу 07896 пред очами 05869 моими вещи 01697
  непотребной 01100; дело преступное 06213 07750 я
  ненавижу 08130: не прилепится 01692 оно ко мне.
  4 Сердце 03824 развращенное 06141 будет 05493 0
  удалено 05493 0 от меня; злого 07451 я не буду знать 03045.
  5 Тайно 05643 клевещущего 03960 03960 на ближнего 07453
  своего изгоню 06789; гордого 01362 очами 05869 и
  надменного 07342 сердцем 03824 не потерплю 03201.
  6 Глаза 05869 мои на верных 0539 земли 0776, чтобы они
  пребывали 03427 при мне; кто ходит 01980 путем 01870
  непорочности 08549, тот будет 08334 0 служить 08334 0
  мне.
  7 Не будет 03427 0 жить 03427 0 в доме 01004 моем
  поступающий 06213 коварно 07423; говорящий 01696
  ложь 08267 не останется 03559 пред глазами 05869 моими.
  8 С раннего 01242 0 утра 01242 0 буду 06789 0
  истреблять 06789 0 всех нечестивцев 07563 земли 0776,
  дабы искоренить 03772 из града 05892 Господня 03068
  всех делающих 06466 беззаконие 0205.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 13. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  мизмор
  куф бет
  Псалом 101
  102:1 תפלה לעני כי יעטף
  ולפני יהוה
  ישׁפך שׂיחו
  ‏102:2 יהוה שׁמעה תפלתי
  ושׁועתי אליך תבוא
  ‏102:3 אל תסתר פניך ממני
  ביום צר לי הטה אלי
  אזנך ביום אקרא
  מהר ענני
  ‏102:4 כי כלו בעשׁן ימי
  ועצמותי כמו קד נחרו
  ‏102:5 הוכה כעשׂב ויבשׁ
  לבי כי
  שׁכחתי מאכל לחמי
  ‏102:6 מקול אנחתי דבקה עצמי
  לבשׂרי
  ‏102:7 דמיתי לקאת מדבר הייתי
  ככוס חרבות
  ‏102:8 שׁקדתי ואהיה כצפור
  בודד על גג
  ‏102:9 כל היום חרפוני
  אויבי מהוללי בי
  נשׁבעו
  102:10 כי אפר כלחם אכלתי
  ושׁקוי בבכי מסכתי
  ‏102:11 מפני זעמך וקצפך כי
  נשׂאתני ותשׁליכני
  ‏102:12 ימי כצל נטוי ואני
  כעשׂב איבשׁ
  ‏102:13 ואתה יהוה לעולם
  תשׁב וזכרך לדר
  ודר
  ‏102:14 אתה תקום תרחם
  ציון כי עת לחננה
  כי בא מועד
  ‏102:15 כי רצו עבדיך את
  אבניה ואת עפרה יחננו
  ‏102:16 וייראו גוים את שׁם יהוה
  וכל מלכי הארץ את
  כבודך
  ‏102:17 כי בנה יהוה ציון
  נראה בכבודו
  ‏102:18 פנה אל תפלת הערער
  ולא בזה את תפלתם
  ‏102:19 תכתב זאת לדור
  אחרון ועם נברא
  יהלל יה
  ‏102:20 כי השׁקיף ממרום
  קדשׁו יהוה משׁמים
  אל ארץ הביט
  ‏102:21 לשׁמע אנקת אסיר
  לפתח בני תמותה
  ‏102:22 לספר בציון שׁם יהוה
  ותהלתו בירושׁלם
  ‏102:23 בהקבץ עמים יחדו
  וממלכות לעבד את יהוה
  ‏102:24 ענה בדרך
  כחו קצר ימי
  ‏102:25 אמר אלי אל תעלני
  בחצי ימי בדור דורים
  שׁנותיך
  ‏102:26 לפנים הארץ יסדת
  ומעשׂה ידיך שׁמים
  ‏102:27 המה יאבדו ואתה
  תעמד וכלם כבגד
  יבלו כלבושׁ תחליפם
  ויחלפו
  ‏102:28 ואתה הוא ושׁנותיך
  לא יתמו
  ‏102:29 בני עבדיך ישׁכונו
  וזרעם לפניך
  יכון
  тэфиля леани хи еятоф
  велифней ЯхГве
  ишпох сихо
  ЯхГве шимъа тэфеляти
  вешавати элеха таво
  аль тастэр пенеха мимэни
  бейом цар ли хатэ эляи
  ознэха бейом экра
  махэр анэни
  ки халю виашан ямаи
  веацмотаи кемо кед нехару
  хука каэсев ваишав
  леби ки
  шахахти меахоль ляхми
  меколь анхати давека ацми
  левсари
  дамити лекат медбар хаити
  кехос хоравот
  шакадите ваэхие кеципор
  бодэд аль гаг
  коль хайом хэрэфуни
  оевай мехоляляй би
  нишбаху
  ки эфер калехэм ахальти
  вешикуваи бевхи масахти
  мипене заамха векецпеха ки
  наэсатани ваташлихэни
  ямай кецэль натуи ваани
  каэсеф иваш
  веата ЯхГве леолям
  тэшев везихрэха лядор
  вадор
  ата такум тэрахэм
  Циён ки эт лехинэна
  ки ва моэд
  ки рацу авадэха эт
  аванэха веэт афара яхонэну
  веэръу гоим эт шэм ЯхГве
  вехоль мальхэ хаарэц эт
  кеводэха
  ки вана ЯхГве Циён
  ниръа бихводо
  пана эль тэфилят хаарар
  велё ваза эт тэфелятам
  тикатэв зот ледор
  ахарон веам невра
  ехалель Я-х
  ки хешкиф мемором
  кодчо ЯхГве мешамаим
  эль эрец хебит
  лешмоа энкат асир
  лефатэя бенэ тэмута
  лесапер беЦиён шэм ЯхГве
  утэхилято биИерушалаим
  вехикавец ямим яхдав
  умамляхот леавод эт ЯхГве
  ина вадэрих
  кохи кецар ямаи
  омар Эли аль тааэлени
  бахаци ямаи бедор дорим
  шенотэха
  лефаним хаарэц ясэдэта
  умаасэ ядэха шамаим
  хэма ёведу веата
  таомод вехулям кабегед
  евлю калевушь тахалифем
  веяхалёфу
  веата ху ушнотэх
  лё итаму
  бенэ аводэха ешкону
  везарам лефанэха
  екон
  1 Молитва 08605 страждущего 06041, когда он
  унывает 05848 и изливает 08210 пред 03942
  Господом 03068 печаль 07879 свою.
  2 Господи 03068! услышь 08085 молитву 08605 мою,
  и вопль 07775 мой да придет 0935 к Тебе.
  3 Не скрывай 05641 лица 06440 Твоего от меня; в
  день 03117 скорби 06862 моей приклони 05186 ко мне
  ухо 0241 Твое; в день 03117, [когда] воззову 07121
  [к Тебе], скоро 04118 услышь 06030 меня;
  4 ибо исчезли 03615, как дым 06227, дни 03117 мои, и
  кости 06106 мои обожжены 02787, как головня 04168;
  5 сердце 03820 мое поражено 05221, и иссохло 03001,
  как трава 06212, так что я забываю 07911 есть 0398
  хлеб 03899 мой;
  6 от голоса 06963 стенания 0585 моего кости 06106 мои
  прильпнули 01692 к плоти 01320 моей.
  7 Я уподобился 01819 пеликану 06893 в пустыне 04057;
  я стал как филин 03563 на развалинах 02723;
  8 не 08245 0 сплю 08245 0 и сижу, как одинокая 0909
  птица 06833 на кровле 01406.
  9 Всякий день 03117 поносят 02778 меня враги 0341 мои,
  и злобствующие 01984 на меня
  клянут 07650 мною.
  10 Я ем 0398 пепел 0665, как хлеб 03899, и питье 08249
  мое растворяю 04537 слезами 01065,
  11 от гнева 02195 Твоего и негодования 07110 Твоего,
  ибо Ты вознес 05375 меня и низверг 07993 меня.
  12 Дни 03117 мои - как уклоняющаяся 05186 тень 06738,
  и я иссох 03001, как трава 06212.
  13 Ты же, Господи 03068, вовек 05769 пребываешь 03427,
  и память 02143 о Тебе в род 01755 01755
  и род.
  14 Ты восстанешь 06965, умилосердишься 07355 над
  Сионом 06726, ибо время 06256 помиловать 02603 его, -
  ибо пришло 0935 время 04150;
  15 ибо рабы 05650 Твои возлюбили 07521 и камни 068 его,
  и о прахе 06083 его жалеют 02603.
  16 И убоятся 03372 народы 01471 имени 08034
  Господня 03068, и все цари 04428 земные 0776 -
  славы 03519 Твоей.
  17 Ибо созиждет 01129 Господь 03068 Сион 06726 и
  явится 07200 во славе 03519 Своей;
  18 призрит 06437 на молитву 08605 беспомощных 06199
  и не презрит 0959 моления 08605 их.
  19 Напишется 03789 о сем для рода 01755
  последующего 0314, и поколение 05971 грядущее 01254
  восхвалит 01984 Господа 03050,
  20 ибо Он приникнул 08259 со святой 06944 высоты 04791
  Своей, с небес 08064 призрел 05027 Господь 03068
  на землю 0776,
  21 чтобы услышать 08085 стон 0603 узников 0615,
  разрешить 06605 сынов 01121 смерти 08546,
  22 дабы возвещали 05608 на Сионе 06726 имя 08034
  Господне 03068 и хвалу 08416 Его - в Иерусалиме 03389,
  23 когда соберутся 06908 народы 05971 вместе 03162 и
  царства 04467 для служения 05647 Господу 03068.
  24 Изнурил 06031 Он на пути 01870 силы 03581 мои,
  сократил 07114 дни 03117 мои.
  25 Я сказал 0559: Боже 0410 мой! не восхити 05927 меня
  в половине 02677 дней 03117 моих. Твои лета 08141 в
  роды 01755 родов 01755.
  26 В начале 03942 Ты, [Господи,] основал 03245
  землю 0776, и небеса 08064 - дело 04639 Твоих рук 03027;
  27 они погибнут 06, а Ты пребудешь 05975; и все они, как
  риза 0899, обветшают 01086, и, как одежду 03830,
  Ты переменишь 02498 их, и
  изменятся 02498;
  28 но Ты - тот же, и лета 08141 Твои не
  кончатся 08552.
  29 Сыны 01121 рабов 05650 Твоих будут 07931 0
  жить 07931 0, и семя 02233 их утвердится 03559
  пред 03942 0 лицем 03942 0 Твоим.
  мизмор
  куф гимель
  Псалом 102
  103:1 לדוד ברכי נפשׁי את
  יהוה וכל קרבי את
  שׁם קדשׁו
  ‏103:2 ברכי נפשׁי את יהוה
  ואל תשׁכחי כל גמוליו
  ‏103:3 הסלח לכל עונכי
  הרפא לכל תחלאיכי
  ‏103:4 הגואל משׁחת חייכי
  המעטרכי חסד ורחמים
  ‏103:5 המשׂביע בטוב עדיך
  תתחדשׁ כנשׁר נעוריכי
  ‏103:6 עשׂה צדקות יהוה
  ומשׁפטים לכל עשׁוקים
  ‏103:7 יודיע דרכיו למשׁה
  לבני ישׂראל עלילותיו
  ‏103:8 רחום וחנון יהוה ארך
  אפים ורב חסד
  ‏103:9 לא לנצח יריב ולא
  לעולם יטור
  ‏103:10 לא כחטאינו עשׂה לנו
  ולא כעונתינו גמל עלינו
  ‏103:11 כי כגבה שׁמים על
  הארץ גבר חסדו
  על יראיו
  ‏103:12 כרחק מזרח ממערב
  הרחיק ממנו את פשׁעינו
  ‏103:13 כרחם אב על בנים
  רחם יהוה על יראיו
  ‏103:14 כי הוא ידע יצרנו
  זכור כי עפר אנחנו
  ‏103:15 אנושׁ כחציר ימיו
  כציץ השׂדה כן יציץ
  ‏103:16 כי רוח עברה בו ואיננו
  ולא יכירנו עוד מקומו
  ‏103:17 וחסד יהוה מעולם
  ועד עולם על יראיו
  וצדקתו לבני בנים
  ‏103:18 לשׁמרי בריתו
  ולזכרי פקדיו
  לעשׂותם
  ‏103:19 יהוה בשׁמים הכין
  כסאו ומלכותו
  בכל משׁלה
  ‏103:20 ברכו יהוה מלאכיו
  גברי כח עשׂי דברו
  לשׁמע בקול
  דברו
  ‏103:21 ברכו יהוה כל צבאיו
  משׁרתיו עשׂי
  רצונו
  ‏103:22 ברכו יהוה כל מעשׂיו
  בכל מקמות ממשׁלתו
  ברכי נפשׁי את יהוה
  леДавид барэхи нафши эт
  ЯхГве вехоль кераваи эт
  шэм кодчо
  барэхи нафши эт ЯхГве
  веаль тэшкихи коь гемуляв
  хасолеях лехоль авонэхи
  харофэ лехоль тахалюайхи
  хагоель мишахат хаяйхи
  хамитарэйхи хэсед вераханим
  хамасбия батов эдъех
  титхадэш канэшэр неурайхи
  осэ цэдакот ЯхГве
  умешпатим лехоль ашуким
  ёдэя дэрохав леМошэ
  ливнэ Исрэаль алилётав
  рахум веханун ЯхГве эрех
  апаим верав хасэд
  лё лянэцах ярив велё
  леолям йитор
  лё хахатаэйну аса ляну
  велё хаавотэйну гамаль алену
  ки хигвоах шамаим аль
  хаарэц гавар хасдо
  аль ерэав
  кирхок мезрах мемаарав
  хирхэк мимэну эт пэшаэйну
  керахэм ав аль баним
  рихам ЯхГве аль ерэав
  ки хгу яда ицрэну
  захур ки афар анахну
  энош кехацир емав
  кециц хасадэ кен яциц
  ки руах авера во веэйнэну
  велё якерэну од мекомо
  вехэсед ЯхГве меолям
  веад олям аль ерэав
  вецидкато левне ваним
  лешомре верито
  ульзохрэ пикудав
  ляасотам
  ЯхГве бешамаим хэкин
  кесъо умальхуто
  баколь машаля
  барэху ЯхГве мальахав
  гиборэ хоах осэ дэваро
  лишмоа беколь
  дэваро
  барэху ЯхГве коль цэвоав
  мешэратав осэ
  рицоно
  барэху ЯхГве коль маасав
  бехоль мекамот мэмшальто
  барэхи нафши эт ЯхГве
  1 Псалом 04210 Давида 01732. Благослови 01288,
  душа 05315 моя, Господа 03068, и вся внутренность 07130
  моя - святое 06944 имя 08034 Его.
  2 Благослови 01288, душа 05315 моя, Господа 03068 и не
  забывай 07911 всех благодеяний 01576 Его.
  3 Он прощает 05545 все беззакония 05771 твои,
  исцеляет 07495 все недуги 08463 твои;
  4 избавляет 01350 от могилы 07845 жизнь 02416 твою,
  венчает 05849 тебя милостью 02617 и щедротами 07356;
  5 насыщает 07646 благами 02896 желание 05716 твое:
  обновляется 02318, подобно орлу 05404, юность 05271 твоя.
  6 Господь 03068 творит 06213 правду 06666 и суд 04941
  всем обиженным 06231.
  7 Он показал 03045 пути 01870 Свои Моисею 04872,
  сынам 01121 Израилевым 03478 - дела 05949 Свои.
  8 Щедр 02587 и милостив 07349 Господь 03068,
  долготерпелив 0750 0639 и многомилостив 07227 02617:
  9 не до конца 05331 гневается 07378, и не вовек 05769
  негодует 05201.
  10 Не по беззакониям 02399 нашим сотворил 06213 нам, и
  не по грехам 05771 нашим воздал 01580 нам:
  11 ибо как высоко 01361 небо 08064 над землею 0776, так
  велика 01396 милость 02617 [Господа] к боящимся 03373
  Его;
  12 как далеко 07368 восток 04217 от запада 04628, так
  удалил 07368 Он от нас беззакония 06588 наши;
  13 как отец 01 милует 07355 сынов 01121, так милует 07355
  Господь 03068 боящихся 03373 Его.
  14 Ибо Он знает 03045 состав 03336 наш, помнит 02142,
  что мы - персть 06083.
  15 Дни 03117 человека 0582 - как трава 02682; как
  цвет 06731 полевой 07704, так он цветет 06692.
  16 Пройдет 05674 над ним ветер 07307, и нет его, и
  место 04725 его уже не узнает 05234 его.
  17 Милость 02617 же Господня 03068
  от века 05769 и до 05704 века 05769 к
  боящимся 03373 Его,
  18 и правда 06666 Его на сынах 01121 сынов 01121,
  хранящих 08104 завет 01285 Его и помнящих 02142
  заповеди 06490 Его, чтобы исполнять 06213 их.
  19 Господь 03068 на небесах 08064 поставил 03559
  престол 03678 Свой, и царство 04438 Его всем
  обладает 04910.
  20 Благословите 01288 Господа 03068, [все] Ангелы 04397
  Его, крепкие 01368 силою 03581, исполняющие 06213
  слово 01697 Его, повинуясь 08085 гласу 06963 слова 01697
  Его;
  21 благословите 01288 Господа 03068, все воинства 06635
  Его, служители 08334 Его, исполняющие 06213 волю 07522
  Его;
  22 благословите 01288 Господа 03068, все дела 04639 Его,
  во всех местах 04725 владычества 04475 Его.
  Благослови 01288, душа 05315 моя, Господа 03068!

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 14. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  мизмор
  куф далед
  Псалом 103
  104:1 ברכי נפשׁי את יהוה
  יהוה אלהי גדלת
  מאד הוד והדר
  לבשׁת
  ‏104:2 עטה אור כשׂלמה
  נוטה שׁמים כיריעה
  ‏104:3 המקרה במים עליותיו
  השׂם עבים רכובו
  המהלך על כנפי
  רוח
  ‏104:4 עשׂה מלאכיו רוחות
  משׁרתיו אשׁ להט
  ‏104:5 יסד ארץ על מכוניה
  בל תמוט עולם
  ועד
  ‏104:6 תהום כלבושׁ כסיתו
  על הרים יעמדו מים
  ‏104:7 מן גערתך ינוסון מן
  קול רעמך
  יחפזון
  ‏104:8 יעלו הרים ירדו
  בקעות אל מקום
  זה יסדת להם
  ‏104:9 גבול שׂמת בל יעברון
  בל ישׁובון לכסות
  הארץ
  ‏104:10 המשׁלח מעינים
  בנחלים בין הרים יהלכון
  ‏104:11 ישׁקו כל חיתו
  שׂדי ישׁברו פראים
  צמאם
  ‏104:12 עליהם עוף השׁמים ישׁכון
  מבין עפאים יתנו קול
  ‏104:13 משׁקה הרים מעליותיו
  מפרי מעשׂיך תשׂבע
  הארץ
  ‏104:14 מצמיח חציר לבהמה
  ועשׂב לעבדת האדם
  להוציא לחם מן הארץ
  ‏104:15 ויין ישׂמח לבב אנושׁ
  להצהיל פנים משׁמן
  ולחם לבב אנושׁ
  יסעד
  ‏104:16 ישׂבעו עצי יהוה
  ארזי לבנון אשׁר נטע
  ‏104:17 אשׁר שׁם צפרים יקננו
  חסידה ברושׁים ביתה
  ‏104:18 הרים הגבהים ליעלים
  סלעים מחסה
  לשׁפנים
  ‏104:19 עשׂה ירח למועדים
  שׁמשׁ ידע מבואו
  ‏104:20 תשׁת חשׁך ויהי לילה
  בו תרמשׂ כל חיתו יער
  ‏104:21 הכפירים שׁאגים לטרף
  ולבקשׁ מאל אכלם
  ‏104:22 תזרח השׁמשׁ יאספון
  ואל מעונתם ירבצון
  ‏104:23 יצא אדם לפעלו
  ולעבדתו עדי ערב
  ‏104:24 מה רבו מעשׂיך יהוה
  כלם בחכמה עשׂית
  מלאה הארץ קנינך
  ‏104:25 זה הים גדול ורחב
  ידים שׁם רמשׂ ואין
  מספר חיות קטנות
  עם גדלות
  ‏104:26 שׁם אניות יהלכון
  לויתן זה יצרת
  לשׂחק בו
  ‏104:27 כלם אליך ישׂברון
  לתת אכלם בעתו
  ‏104:28 תתן להם ילקטון תפתח
  ידך ישׂבעון טוב
  ‏104:29 תסתיר פניך יבהלון
  תסף רוחם יגועון ואל
  עפרם ישׁובון
  ‏104:30 תשׁלח רוחך יבראון
  ותחדשׁ פני אדמה
  ‏104:31 יהי כבוד יהוה לעולם
  ישׂמח יהוה במעשׂיו
  ‏104:32 המביט לארץ ותרעד
  יגע בהרים ויעשׁנו
  ‏104:33 אשׁירה ליהוה בחיי
  אזמרה לאלהי
  בעודי
  ‏104:34 יערב עליו שׂיחי אנכי
  אשׂמח ביהוה
  ‏104:35 יתמו חטאים מן הארץ
  ורשׁעים עוד אינם ברכי
  נפשׁי את יהוה הללו יה
  барэхи нафши эт ЯхГве
  ЯхГве Элохай гадальта
  меод ход вехадар
  лявашта
  отэ ор касальма
  нотэ шамаим каериа
  хамкарэ вемаим алиётав
  хасам авим рэхуво
  хамехалех аль канфе
  руах
  осэ маляхав рухот
  мешаретав эш лёхэт
  ясад эрец аль мехонэха
  баль тимод олям
  ваэт
  тэхом калевуш кисито
  аль харим яамеду маим
  мин гаарэтэха янусун мин
  коль раэмэха
  ехафезун
  яалю харим ереду
  векаот эль меком
  зэ ясадта лахэм
  гевуль самта баль яаворун
  баль ешувун лехасод
  хаарэц
  хамшалеах майяаним
  банехалим бейн харим ехалехун
  яшку коль хаито
  садаи ешверу фераим
  цэмаам
  алейхэм оф хашамаим ешкон
  мибейн офаим итэну коль
  машке харим меальётав
  мепери маасэха тэсба
  хаарэц
  мацмиях хацир лябехема
  веэсев ляаводат хаадам
  лехоция лехэм мин хаарэц
  веяин есамах левав энош
  лехациль паним мешамен
  велехэм левав энош
  исад
  исбеу ацэ ЯхГве
  арзэ леванон ашэр ната
  ашэр шам ципорим еканэну
  хасида берошим бейта
  харим хагевохим лаеэлим
  сэляим махсэ
  ляшэфаним
  аса ярэях лямоадим
  шэмешь яда мевоо
  ташэт хошэх вехи ляйла
  бо тирмос коль хаято яар
  хакеферим шоагим лятарэф
  улявакешь меЭль охлям
  тизрах хашэмешь еасэфун
  веэль меонатам ервацун
  ецэ адам лефоолё
  веляаводато адэ арэв
  ма рабу маасэха ЯхГве
  кулям бехохма асита
  малеа хаарэц кинъянэха
  зэ хаям гадоль урхав
  ядаим шам рэмес веэйн
  меспар хаёт кетанот
  им гедолёт
  шам ониёт ехалихун
  ливъятан зэ яцарта
  лесахек бо
  кулям элеха есаберун
  лятэт охлям беито
  титэн лахэм илькотун тифтах
  едэха исбеун тов
  тастир панэха ибахелюн
  тосэф рухам игваун веэль
  афарам ешовун
  тэшалях рухоха ибарэун
  утэхадэш пенэ адама
  ехи кевод ЯхГве леолям
  исмах ЯхГве бемаасав
  хамабит ляарэц ватиръад
  ига бехарим веяэшану
  ашира леЯхГве бехаяй
  азамера леЭлохай
  беоди
  еэрэв эляв сэхи анохи
  эсмах баЯхГве
  итаму хатаим мин хаарэц
  уршаим од эйнам барэхи
  нафши эт ЯхГве халелю Ях
  1 Благослови 01288, душа 05315 моя, Господа 03068!
  Господи 03068, Боже 0430 мой! Ты дивно 03966
  велик 01431, Ты облечен 03847 славою 01935 и
  величием 01926;
  2 Ты одеваешься 05844 светом 0216, как ризою 08008,
  простираешь 05186 небеса 08064, как шатер 03407;
  3 устрояешь 07136 над водами 04325 горние 05944 0
  чертоги 05944 0 Твои, делаешь 07760 облака 05645
  Твоею колесницею 07398, шествуешь 01980 на
  крыльях 03671 ветра 07307.
  4 Ты творишь 06213 ангелами 04397 Твоими духов 07307,
  служителями 08334 Твоими - огонь 0784 пылающий 03857.
  5 Ты поставил 03245 землю 04349 на твердых 04349 0
  основах 04349 0: не поколеблется 04131 она во
  веки 05769 05703 и веки.
  6 Бездною 08415, как одеянием 03830, покрыл 03680
  Ты ее, на горах 02022 стоят 05975 воды 04325.
  7 От прещения 01606 Твоего бегут 05127 они, от
  гласа 06963 грома 07482 Твоего быстро 02648 0
  уходят 02648 0;
  8 восходят 05927 на горы 02022, нисходят 03381 в
  долины 01237, на место 04725, которое Ты назначил 03245
  для них.
  9 Ты положил 07760 предел 01366, которого не
  перейдут 05674, и не возвратятся 07725 покрыть 03680
  землю 0776.
  10 Ты послал 07971 источники 04599 в долины 05158:
  между горами 02022 текут 01980 [воды],
  11 поят 08248 всех полевых 07704 зверей 02416;
  дикие 06501 0 ослы 06501 0 утоляют 07665 жажду 06772
  свою.
  12 При них обитают 07931 птицы 05775 небесные 08064,
  из среды 0996 ветвей 06073 издают 05414 голос 06963.
  13 Ты напояешь 08248 горы 02022 с высот 05944 Твоих,
  плодами 06529 дел 04639 Твоих насыщается 07646
  земля 0776.
  14 Ты произращаешь 06779 траву 02682 для скота 0929, и
  зелень 06212 на пользу 05656 человека 0120, чтобы
  произвести 03318 из земли 0776 пищу 03899,
  15 и вино 03196, которое веселит 08055 сердце 03824
  человека 0582, и елей 08081, от которого блистает 06670
  лице 06440 его, и хлеб 03899, который укрепляет 05582
  сердце 03824 человека 0582.
  16 Насыщаются 07646 древа 06086 Господа 03068,
  кедры 0730 Ливанские 03844, которые Он насадил 05193;
  17 на них гнездятся 07077 птицы 06833: ели 01265 -
  жилище 01004 аисту 02624,
  18 высокие 01364 горы 02022 - сернам 03277;
  каменные 05553 0 утесы 05553 0 - убежище 04268
  зайцам 08227.
  19 Он сотворил 06213 луну 03394 для указания
  времен 04150, солнце 08121 знает 03045 свой запад 03996.
  20 Ты простираешь 07896 тьму 02822 и бывает ночь 03915:
  во время нее бродят 07430 все лесные 03293 звери 02416;
  21 львы 03715 рыкают 07580 о добыче 02964 и просят 01245
  у Бога 0410 пищу 0400 себе.
  22 Восходит 02224 солнце 08121, [и] они собираются 0622
  и ложатся 07257 в свои логовища 04585;
  23 выходит 03318 человек 0120 на дело 06467 свое и на
  работу 05656 свою до вечера 06153.
  24 Как многочисленны 07231 дела 04639 Твои,
  Господи 03068! Все соделал 06213 Ты премудро 02451;
  земля 0776 полна 04390 произведений 07075 Твоих.
  25 Это - море 03220 великое 01419 и
  пространное 07342 03027: там пресмыкающиеся 07431,
  которым нет числа 04557, животные 02416 малые 06996 с
  большими 01419;
  26 там плавают 01980 корабли 0591, там этот
  левиафан 03882, которого Ты сотворил 03335 играть 07832
  в нем.
  27 Все они от Тебя ожидают 07663, чтобы Ты дал 05414 им
  пищу 0400 их в свое время 06256.
  28 Даешь 05414 им - принимают 03950, отверзаешь 06605
  руку 03027 Твою - насыщаются 07646 благом 02896;
  29 скроешь 05641 лице 06440 Твое - мятутся 0926,
  отнимешь 0622 дух 07307 их - умирают 01478 и в
  персть 06083 свою возвращаются 07725;
  30 пошлешь 07971 дух 07307 Твой - созидаются 01254, и
  Ты обновляешь 02318 лице 06440 земли 0127.
  31 Да будет Господу 03068 слава 03519 во веки 05769; да
  веселится 08055 Господь 03068 о делах 04639 Своих!
  32 Призирает 05027 на землю 0776, и она трясется 07460;
  прикасается 05060 к горам 02022, и дымятся 06225.
  33 Буду 07891 0 петь 07891 0 Господу 03068 во всю
  жизнь 02416 мою, буду 02167 0 петь 02167 0 Богу 0430
  моему, доколе 05750 0 есмь 05750 0.
  34 Да будет 06149 0 благоприятна 06149 0 Ему песнь 07879
  моя; буду 08055 0 веселиться 08055 0 о Господе 03068.
  35 Да исчезнут 08552 грешники 02400 с земли 0776, и
  беззаконных 07563 да не будет более. Благослови 01288,
  душа 05315 моя, Господа 03068! Аллилуия 01984 03050!
  мизмор
  куф хгэ
  Псалом 104
  105:1 הודו ליהוה קראו בשׁמו
  הודיעו בעמים
  עלילותיו
  ‏105:2 שׁירו לו זמרו לו
  שׂיחו בכל נפלאותיו
  ‏105:3 התהללו בשׁם קדשׁו
  ישׂמח לב מבקשׁי
  יהוה
  ‏105:4 דרשׁו יהוה ועזו בקשׁו
  פניו תמיד
  ‏105:5 זכרו נפלאותיו אשׁר
  עשׂה מפתיו
  ומשׁפטי פיו
  ‏105:6 זרע אברהם עבדו בני
  יעקב בחיריו
  ‏105:7 הוא יהוה אלהינו בכל
  הארץ משׁפטיו
  ‏105:8 זכר לעולם בריתו דבר
  צוה לאלף דור
  ‏105:9 אשׁר כרת את אברהם
  ושׁבועתו לישׂחק
  ‏105:10 ויעמידה ליעקב לחק
  לישׂראל ברית עולם
  ‏105:11 לאמר לך אתן את ארץ
  כנען חבל נחלתכם
  ‏105:12 בהיותם מתי מספר
  כמעט וגרים בה
  ‏105:13 ויתהלכו מגוי אל גוי
  מממלכה אל עם אחר
  ‏105:14 לא הניח אדם לעשׁקם
  ויוכח עליהם מלכים
  ‏105:15 אל תגעו במשׁיחי
  ולנביאי אל תרעו
  ‏105:16 ויקרא רעב על הארץ
  כל מטה לחם שׁבר
  ‏105:17 שׁלח לפניהם אישׁ
  לעבד נמכר יוסף
  ‏105:18 ענו בכבל רגליו
  ברזל באה נפשׁו
  ‏105:19 עד עת בא דברו
  אמרת יהוה צרפתהו
  ‏105:20 שׁלח מלך ויתירהו
  משׁל עמים ויפתחהו
  ‏105:21 שׂמו אדון לביתו
  ומשׁל בכל קנינו
  ‏105:22 לאסר שׂריו
  בנפשׁו וזקניו
  יחכם
  ‏105:23 ויבא ישׂראל מצרים
  ויעקב גר בארץ חם
  ‏105:24 ויפר את עמו מאד
  ויעצמהו מצריו
  ‏105:25 הפך לבם לשׂנא
  עמו להתנכל
  בעבדיו
  ходу леЯхГве керъу вишьмо
  ходэу ваамим
  алилётав
  ширу лё замеру лё
  сиху бехоль нифлеотав
  хитхалелю бешэм кодчо
  исмах лев мевакешэ
  ЯхГве
  диршу ЯхГве веозо бакешу
  фанав тамид
  зихру нифлёотав ашэр
  аса мофитав
  умешпетэ фив
  зэра Аврахам авдо бенэ
  Яаков бехерав
  хгу ЯхГве Элохэйну бехоль
  хаарэц мишпатав
  захар леолям берито давар
  цива леэлеф дор
  ашэр карат эт Аврахам
  ушвоато леИсъхак
  ваяамидэха леЯаков лехок
  леИсраэль берит олям
  лемор леха этэн эт эрец
  Кенаан хэвель нахалятхэм
  бехиётам митэ миспар
  кимъат вегарим ба
  ваитхалеху мегой эль гой
  мимамлеха эль ам ахэр
  лё хиниях адам леошкам
  ваёхах алейхэм меляхим
  аль тигеу бемшихаи
  велиневьи-аи аль тарэхгу
  ваикра раав аль хаарэц
  коль матэ лехэм шавар
  шалях лефнейхэм ишь
  веэвед нимкар Йосэф
  ину вакевель раглё
  барзэль баа нафшо
  ад эт бо дэваро
  имрат ЯхГве цирафатхгу
  шалях мелех виятирэхгу
  мошэль амим ваифатэхэхгу
  само адон левейто
  умошэль бехоль киньяно
  леэсор сарав
  бенафшо узэкенав
  ехакем
  ваяво Исраэль Мицраим
  веЯаков гар беэрец Хам
  ваефер эт амо меод
  ваяцэмихгу мицарав
  хафах либам лесно
  амо лехитнакель
  баавадав
  104:1 Славьте 03034 Господа 03068; призывайте 07121
  имя 08034 Его; возвещайте 03045 в народах 05971
  дела 05949 Его;
  2 воспойте 07891 Ему и пойте 02167 Ему; поведайте 07878
  о всех чудесах 06381 Его.
  3 Хвалитесь 01984 именем 08034 Его святым 06944; да
  веселится 08055 сердце 03820 ищущих 01245
  Господа 03068.
  4 Ищите 01875 Господа 03068 и силы 05797 Его,
  ищите 01245 лица 06440 Его всегда 08548.
  5 Воспоминайте 02142 чудеса 06381 Его, которые
  сотворил 06213, знамения 04159 Его и суды 04941
  уст 06310 Его,
  6 вы, семя 02233 Авраамово 085, рабы 05650 Его,
  сыны 01121 Иакова 03290, избранные 0972 Его.
  7 Он Господь 03068 Бог 0430 наш: по всей земле 0776
  суды 04941 Его.
  8 Вечно 05769 помнит 02142 завет 01285 Свой, слово 01697,
  [которое] заповедал 06680 в тысячу 0505 родов 01755,
  9 которое завещал 03772 Аврааму 085, и клятву 07621
  Свою Исааку 03446,
  10 и поставил 05975 то Иакову 03290 в закон 02706 и
  Израилю 03478 в завет 01285 вечный 05769,
  11 говоря 0559: "тебе дам 05414 землю 0776
  Ханаанскую 03667 в удел 02256 наследия 05159 вашего".
  12 Когда их было еще мало 04962 числом 04557, очень
  мало 04592, и они были пришельцами 01481 в ней
  13 и переходили 01980 от народа 01471 к народу 01471, из
  царства 04467 к иному 0312 племени 05971,
  14 никому не позволял 03240 обижать 06231 их и
  возбранял 03198 о них царям 04428:
  15 "не прикасайтесь 05060 к помазанным 04899 Моим, и
  пророкам 05030 Моим не делайте 07489 0 зла 07489 0".
  16 И призвал 07121 голод 07458 на землю 0776; всякий
  стебель 04294 хлебный 03899 истребил 07665.
  17 Послал 07971 пред 03942 ними человека 0376:
  в рабы 05650 продан 04376 0 был 04376 0 Иосиф 03130.
  18 Стеснили 06031 оковами 03525 ноги 07272 его;
  в железо 01270 вошла 0935 душа 05315 его,
  19 доколе 06256 исполнилось 0935 слово 01697 0565 Его:
  слово Господне 03068 испытало 06884 его.
  20 Послал 07971 царь 04428, и разрешил 05425 его
  владетель 04910 народов 05971 и освободил 06605 его;
  21 поставил 07760 его господином 0113 над домом 01004
  своим и правителем 04910 над всем владением 07075 своим,
  22 чтобы он наставлял 0631 вельмож 08269 его по своей
  душе 05315 и старейшин 02205 его учил 02449 0
  мудрости 02449 0.
  23 Тогда пришел 0935 Израиль 03478 в Египет 04714, и
  переселился 01481 Иаков 03290 в землю 0776 Хамову 02526.
  24 И весьма 03966 размножил 06509 Бог народ 05971 Свой и
  сделал 06105 0 его сильнее 06105 0 врагов 06862 его.
  25 Возбудил 02015 в сердце 03820 их ненависть 08130
  против народа 05971 Его и ухищрение 05230 против
  рабов 05650 Его.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 15. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,565
  Записей в дневнике
  1
  мизмор
  хгэ
  Псалом 104
  105:26 שׁלח משׁה עבדו
  אהרן אשׁר בחר בו
  ‏105:27 שׂמו בם דברי
  אתותיו ומפתים
  בארץ חם
  ‏105:28 שׁלח חשׁך ויחשׁך
  ולא מרו את דברוו
  ‏105:29 הפך את מימיהם
  לדם וימת את דגתם
  ‏105:30 שׁרץ ארצם צפרדעים
  בחדרי מלכיהם
  ‏105:31 אמר ויבא ערב כנים
  בכל גבולם
  ‏105:32 נתן גשׁמיהם ברד אשׁ
  להבות בארצם
  ‏105:33 ויך גפנם ותאנתם
  וישׁבר עץ גבולם
  ‏105:34 אמר ויבא ארבה
  וילק ואין מספר
  ‏105:35 ויאכל כל עשׂב בארצם
  ויאכל פרי אדמתם
  ‏105:36 ויך כל בכור בארצם
  ראשׁית לכל אונם
  ‏105:37 ויוציאם בכסף וזהב
  ואין בשׁבטיו
  כושׁל
  ‏105:38 שׂמח מצרים בצאתם
  כי נפל פחדם עליהם
  ‏105:39 פרשׂ ענן למסך ואשׁ
  להאיר לילה
  ‏105:40 שׁאל ויבא שׂלו ולחם
  שׁמים ישׂביעם
  ‏105:41 פתח צור ויזובו
  מים הלכו בציות
  נהר
  ‏105:42 כי זכר את דבר
  קדשׁו את אברהם עבדו
  ‏105:43 ויוצא עמו בשׂשׂון
  ברנה את בחיריו
  ‏105:44 ויתן להם ארצות
  גוים ועמל לאמים יירשׁו
  ‏105:45 בעבור ישׁמרו חקיו
  ותורתיו ינצרו
  הללו יה
  шалях Мошэ авдо
  Ахарон ашэр бахар бо
  саму вам диврэ
  ототав умофетам
  беэрец Хам
  шалях хошэх ваяхшэх
  велё мару эт дэваро
  хафах эт мимехем
  ледам ваямет эт дэгатам
  шарац арцам цэфардаим
  бехадрэ мальхэхэм
  амар ваяво аров кеним
  бехоль гевулям
  натан гишмихэм барад эш
  лихавот беарцам
  ваях гафнам утэанатам
  ваишабер эц гевулям
  амар ваяво арбэ
  веелек вейн миспар
  ваёхаль коль эсев беарцам
  ваёхаль пэри адматам
  ваях коль бехор беарцам
  решит лехоль онам
  ваёцээм бехэсеф везахав
  веэйн бишватав
  кошэль
  самах Мицраим бецитам
  ки нафаль пахдам алейхэм
  парас анан лемасах веэшь
  лехаир ляйла
  шааль ваявэ сэляв велехэм
  шамаим ясвеэм
  патах цур ваяазуву
  маим халеху бациёт
  нахар
  ки захар эт дэвар
  кодчо эт Аврахам авдо
  ваёци амо весасон
  берина эт бехирав
  ваитэн лахэм арцот
  гоим ваамаль леумим ейрашу
  баавур ешмеру хукав
  веторотав енцору
  халелю Ях
  26 Послал 07971 Моисея 04872, раба 05650 Своего,
  Аарона 0175, которого избрал 0977.
  27 Они показали 07760 между ними слова 01697
  знамений 0226 Его и чудеса 04159 [Его] в земле 0776
  Хамовой 02526.
  28 Послал 07971 тьму 02822 и сделал 02821 0 мрак 02821 0,
  и не воспротивились 04784 слову 01697 Его.
  29 Преложил 02015 воду 04325 их в кровь 01818, и
  уморил 04191 рыбу 01710 их.
  30 Земля 0776 их произвела 08317 0 множество 08317 0
  жаб 06854 даже в спальне 02315 царей 04428 их.
  31 Он сказал 0559, и пришли 0935 разные насекомые 06157,
  скнипы 03654 во все пределы 01366 их.
  32 Вместо дождя 01653 послал 05414 на них град 01259,
  палящий 03852 огонь 0784 на землю 0776 их,
  33 и побил 05221 виноград 01612 их и смоковницы 08384
  их, и сокрушил 07665 дерева 06086 в пределах 01366 их.
  34 Сказал 0559, и пришла 0935 саранча 0697 и
  гусеницы 03218 без числа 04557;
  35 и съели 0398 всю траву 06212 на земле 0776 их, и
  съели 0398 плоды 06529 на полях 0127 их.
  36 И поразил 05221 всякого первенца 01060 в земле 0776 их,
  начатки 07225 всей силы 0202 их.
  37 И вывел 03318 Израильтян с серебром 03701 и
  золотом 02091, и не было в коленах 07626 их
  болящего 03782.
  38 Обрадовался 08055 Египет 04714 исшествию 03318 их;
  ибо страх 06343 от них напал 05307 на него.
  39 Простер 06566 облако 06051 в покров 04539 [им] и
  огонь 0784, чтобы светить 0215 [им] ночью 03915.
  40 Просили 07592, и Он послал 0935 перепелов 07958, и
  хлебом 03899 небесным 08064 насыщал 07646 их.
  41 Разверз 06605 камень 06697, и потекли 02100
  воды 04325, потекли 01980 рекою 05104 по местам
  сухим 06723,
  42 ибо вспомнил 02142 Он святое 06944 слово 01697
  Свое к Аврааму 085, рабу 05650 Своему,
  43 и вывел 03318 народ 03318 Свой в радости 08342,
  избранных 0972 Своих в веселии 07440,
  44 и дал 05414 им земли 0776 народов 01471, и они
  наследовали 03423 труд 05999 иноплеменных 03816,
  45 чтобы соблюдали 08104 уставы 02706 Его и
  хранили 05341 законы 08451 Его.
  Аллилуия 01984 03050 01984 03050!
  мизмор
  куф вав
  Псалом 105
  106:1 הללויה הודו ליהוה כי
  טוב כי לעולם חסדו
  ‏106:2 מי ימלל גבורות יהוה
  ישׁמיע כל תהלתו
  ‏106:3 אשׁרי שׁמרי משׁפט
  עשׂה צדקה בכל עת
  ‏106:4 זכרני יהוה ברצון
  עמך פקדני
  בישׁועתך
  ‏106:5 לראות בטובת בחיריך
  לשׂמח בשׂמחת גויך
  להתהלל עם
  נחלתך
  ‏106:6 חטאנו עם
  אבותינו העוינו
  הרשׁענו
  ‏106:7 אבותינו במצרים לא
  השׂכילו נפלאותיך לא
  זכרו את רב חסדיך וימרו
  על ים בים סוף
  ‏106:8 ויושׁיעם למען שׁמו
  להודיע את גבורתו
  ‏106:9 ויגער בים סוף ויחרב
  ויוליכם בתהמות
  כמדבר
  ‏106:10 ויושׁיעם מיד שׂונא
  ויגאלם מיד אויב
  ‏106:11 ויכסו מים צריהם
  אחד מהם לא נותר
  ‏106:12 ויאמינו בדבריו
  ישׁירו תהלתו
  ‏106:13 מהרו שׁכחו מעשׂיו
  לא חכו לעצתו
  ‏106:14 ויתאוו תאוה במדבר
  וינסו אל בישׁימון
  ‏106:15 ויתן להם שׁאלתם
  וישׁלח רזון בנפשׁם
  ‏106:16 ויקנאו למשׁה במחנה
  לאהרן קדושׁ יהוה
  ‏106:17 תפתח ארץ ותבלע
  דתן ותכס על עדת
  אבירם
  ‏106:18 ותבער אשׁ בעדתם
  להבה תלהט רשׁעים
  ‏106:19 יעשׂו עגל בחרב
  וישׁתחוו למסכה
  ‏106:20 וימירו את כבודם
  בתבנית שׁור אכל עשׂב
  ‏106:21 שׁכחו אל מושׁיעם
  עשׂה גדלות במצרים
  ‏106:22 נפלאות בארץ חם
  נוראות על ים סוף
  ‏106:23 ויאמר להשׁמידם לולי
  משׁה בחירו עמד בפרץ
  לפניו להשׁיב חמתו
  מהשׁחית
  ‏106:24 וימאסו בארץ חמדה
  לא האמינו לדברו
  ‏106:25 וירגנו באהליהם לא
  שׁמעו בקול יהוה
  ‏106:26 וישׂא ידו להם להפיל
  אותם במדבר
  ‏106:27 ולהפיל זרעם בגוים
  ולזרותם בארצות
  ‏106:28 ויצמדו לבעל פעור
  ויאכלו זבחי מתים
  ‏106:29 ויכעיסו במעלליהם
  ותפרץ בם מגפה
  ‏106:30 ויעמד פינחס ויפלל
  ותעצר המגפה
  ‏106:31 ותחשׁב לו לצדקה
  לדר ודר עד עולם
  ‏106:32 ויקציפו על מי מריבה
  וירע למשׁה
  בעבורם
  ‏106:33 כי המרו את רוחו
  ויבטא בשׂפתיו
  ‏106:34 לא השׁמידו את העמים
  אשׁר אמר יהוה להם
  ‏106:35 ויתערבו בגוים
  וילמדו מעשׂיהם
  ‏106:36 ויעבדו את עצביהם
  ויהיו להם למוקשׁ
  ‏106:37 ויזבחו את בניהם
  ואת בנותיהם לשׁדים
  ‏106:38 וישׁפכו דם נקי דם
  בניהם ובנותיהם אשׁר
  זבחו לעצבי כנען
  ותחנף הארץ
  בדמים
  ‏106:39 ויטמאו במעשׂיהם ויזנו
  במעלליהם
  ‏106:40 ויחר אף יהוה
  בעמו ויתעב
  את נחלתו
  ‏106:41 ויתנם ביד גוים
  וימשׁלו בהם שׂנאיהם
  ‏106:42 וילחצום אויביהם
  ויכנעו תחת ידם
  ‏106:43 פעמים רבות יצילם
  והמה ימרו בעצתם
  וימכו בעונם

  ‏106:44 וירא בצר להם בשׁמעו
  את רנתם
  ‏106:45 ויזכר להם בריתו
  וינחם כרב
  חסדו
  ‏106:46 ויתן אותם לרחמים
  לפני כל שׁוביהם
  ‏106:47 הושׁיענו יהוה אלהינו
  וקבצנו מן הגוים להדות
  לשׁם קדשׁך להשׁתבח
  בתהלתך
  ‏106:48 ברוך יהוה אלהי
  ישׂראל מן העולם ועד
  העולם ואמר כל העם
  אמן הללו יה
  халелю-Ях ходу леЯхгве ки
  тов ки леолям хасдо
  ми емалель геворот ЯхГве
  яшмия коль тэхилято
  ашрэ шомерэ мишпат
  осэ цэдака вехоль эт
  зохрэни ЯхГве берцон
  амеха покедэни
  бешуатэха
  лиръот бетоват бехирэха
  лисмоах бесимхат гоеха
  лехитхалель им
  нахалятэха
  хатану им
  авотэйну хээвину
  хэршану
  авотэйну веМицраим лё
  хескилю нефлёатэха лё
  захеру эт ров хасадэха ваямру
  аль ям беям Суф
  ваёшээм лемаан шэмо
  лехудия эт гевурато
  ваигар беям Суф ваехерав
  ваёлихэм батэхомот
  камедбар
  ваёшиэм мияд сонэ
  ваигалем мияд оев
  ваихасу маим царэхэм
  эхад мехэм лё нотар
  ваяамину бедварав
  яширу тэхилято
  мехеру шахеху маасав
  лё хеку ляацато
  ваитаву таава вамидбар
  ваинасу Эль бишемон
  ваитэн лахэм шеэлятам
  ваишалях разон бенафшам
  ваиканэу леМошэ бамаханэ
  леАхарон кедош ЯхГве
  тифтах эрец вативля
  Датан ватэхас аль адат
  Авирам
  вативар эш баадатам
  лехава тэляхэт рэшаим
  яасу эгель бехорэв
  ваиштахаву лемасэха
  ваямиру эт кеводам
  бетавнит шор охэль эсев
  шахеху Эль Мошэам
  осэ гедолёт беМицраим
  нифляот беэрец Хам
  нораот аль ям Суф
  ваймер лехашмидам люле
  Мошэ вехиро амад бапэрец
  лефанав лехашив хамато
  мехашхит
  ваимасу беэрец химда
  лё хээмину лидваро
  ваерагену бехолехэм лё
  шамеу беколь ЯхГве
  ваиса ядо ляхэм лехапиль
  отам бамидбар
  улехапиль заръам багоим
  ульзаротам баарацот
  ваицамеду левааль пеор
  ваёхэлю зевхе метим
  ваяхису бемалельхэм
  ватифроц бам магефа
  ваяамод пинхац ваепалель
  ватэацар хамагефа
  ватэхашэв лё лицдака
  ледор вадор ад олям
  ваякцифу аль ме Мерева
  ваера леМошэ
  баавурам
  ки химру эт рухо
  ваиватэ бисфатав
  лё хишмиду эт хаамим
  ашэр амар ЯхГве лахэм
  ваитарэву багоим
  ваильмеду маасэйхэм
  ваяавду эт ацабехэм
  ваихью лахэм лемокешь
  ваизбеху эт бенэхэм
  веэт бенотэхэм ляшидим
  ваишпеху дам наки дам
  бенэхэм увнотэхэм ашэр
  зибеху ляацабе Хенаан
  ватэхэнаф хаарэц
  бадамим
  ваитмеу вемасэйхэм ваеизну
  бемалелейхэм
  ваихар аф ЯхГве
  беамо ваитаэв
  эт нахалято
  ваитэнэм бияд гоим
  ваимшэлю бахэм сонэйхэм
  ваильхацум оевехэм
  ваиканэу тахат ядам
  пеамим работ яцилем
  вехема ямру ваацатам
  ваямоку баованам

  ваяр бацар лахэм бешомъо
  эт ринатам
  ваизкор лахэм берито
  ваинахэм керов
  хасадав
  ваитэн отам лерахамим
  лефнэ коль шовейхэм
  хошээйну ЯхГве Элохэйну
  векабецэну мин хагоим леходот
  ляшэм кодчеха лехиштабеях
  битхилятэха
  барух ЯхГве Элохэй
  Исраэль мин хаолям веад
  хаолям веамар коль хаам
  амен халелю-Ях.
  1 Славьте 03034 Господа 03068, ибо Он благ 02896, ибо
  вовек 05769 милость 02617 Его.
  2 Кто изречет 04448 могущество 01369 Господа 03068,
  возвестит 08085 все хвалы 08416 Его?
  3 Блаженны 0835 хранящие 08104 суд 04941 и
  творящие 06213 правду 06666 во всякое время 06256!
  4 Вспомни 02142 о мне, Господи 03068, в
  благоволении 07522 к народу 05971 Твоему; посети 06485
  меня спасением 03444 Твоим,
  5 дабы мне видеть 07200 благоденствие 02896
  избранных 0972 Твоих, веселиться 08055 веселием 08057
  народа 01471 Твоего, хвалиться 01984 с наследием 05159
  Твоим.
  6 Согрешили 02398 мы с отцами 01 нашими,
  совершили 05753 0 беззаконие 05753 0, соделали 07561 0
  неправду 07561 0.
  7 Отцы 01 наши в Египте 04714 не уразумели 07919
  чудес 06381 Твоих, не помнили 02142 множества 07230
  милостей 02617 Твоих, и возмутились 04784 у моря 03220,
  у Чермного 05488 моря 03220.
  8 Но Он спас 03467 их ради имени 08034 Своего, дабы
  показать 03045 могущество 01369 Свое.
  9 Грозно 01605 0 рек 01605 0 морю 03220 Чермному 05488,
  и оно иссохло 02717; и провел 03212 их по безднам 08415,
  как по суше 04057;
  10 и спас 03467 их от руки 03027 ненавидящего 08130 и
  избавил 01350 их от руки 03027 врага 0341.
  11 Воды 04325 покрыли 03680 врагов 06862 их, ни
  одного 0259 из них не осталось 03498.
  12 И поверили 0539 они словам 01697 Его, [и]
  воспели 07891 хвалу 08416 Ему.
  13 Но скоро 04116 забыли 07911 дела 04639 Его, не
  дождались 02442 Его изволения 06098;
  14 увлеклись 0183 похотением 08378 в пустыне 04057, и
  искусили 05254 Бога 0410 в необитаемой 03452.
  15 И Он исполнил 05414 прошение 07596 их, но
  послал 07971 язву 07332 на души 05315 их.
  16 И позавидовали 07065 в стане 04264 Моисею 04872 и
  Аарону 0175, святому 06918 Господню 03068.
  17 Разверзлась 06605 земля 0776, и поглотила 01104
  Дафана 01885 и покрыла 03680 скопище 05712
  Авирона 048.
  18 И возгорелся 01197 огонь 0784 в скопище 05712 их,
  пламень 03852 попалил 03857 нечестивых 07563.
  19 Сделали 06213 тельца 05695 у Хорива 02722 и
  поклонились 07812 истукану 04541;
  20 и променяли 04171 славу 03519 свою на
  изображение 08403 вола 07794, ядущего 0398 траву 06212.
  21 Забыли 07911 Бога 0410, Спасителя 03467 своего,
  совершившего 06213 великое 01419 в Египте 04714,
  22 дивное 06381 в земле 0776 Хамовой 02526,
  страшное 03372 у Чермного 05488 моря 03220.
  23 И хотел 0559 истребить 08045 их, если 03884 бы
  Моисей 04872, избранный 0972 Его, не стал 05975
  пред 03942 Ним в расселине 06556, чтобы отвратить 02534
  ярость 02534 Его, да не погубит 07843 [их].
  24 И презрели 03988 они землю 0776 желанную 02532, не
  верили 0539 слову 01697 Его;
  25 и роптали 07279 в шатрах 0168 своих, не
  слушались 08085 гласа 06963 Господня 03068.
  26 И поднял 05375 Он руку 03027 Свою на них, чтобы
  низложить 05307 их в пустыне 04057,
  27 низложить 05307 племя 02233 их в народах 01471 и
  рассеять 02219 их по землям 0776.
  28 Они прилепились 06775 к Ваалфегору 01187 и ели 0398
  жертвы 02077 бездушным 04191,
  29 и раздражали 03707 Бога делами 04611 своими, и
  вторглась 06555 к ним язва 04046.
  30 И восстал 05975 Финеес 06372 и произвел 06419 0
  суд 06419 0, - и остановилась 06113 язва 04046.
  31 И это вменено 02803 ему в праведность 06666 в
  роды 01755 01755 и роды во 05704 веки 05769.
  32 И прогневали 07107 Бога у вод 04325
  Меривы 04808 04809, и Моисей 04872 потерпел 03415
  за них,
  33 ибо они огорчили 04784 дух 07307 его, и он
  погрешил 0981 устами 08193 своими.
  34 Не истребили 08045 народов 05971, о которых
  сказал 0559 им Господь 03068,
  35 но смешались 06148 с язычниками 01471 и
  научились 03925 делам 04639 их;
  36 служили 05647 истуканам 06091 их, которые были для
  них сетью 04170,
  37 и приносили 02076 0 сыновей 01121 своих и
  дочерей 01323 своих в 02076 0 жертву 02076 0 бесам 07700;
  38 проливали 08210 кровь 01818 невинную 05355,
  кровь 01818 сыновей 01121 своих и дочерей 01323 своих,
  которых приносили 02076 0 в 02076 0 жертву 02076 0
  идолам 06091 Ханаанским 03667, - и осквернилась 02610
  земля 0776 кровью 01818;
  39 оскверняли 02930 себя делами 04639 своими,
  блудодействовали 02181 поступками 04611 своими.
  40 И воспылал 02734 гнев 0639 Господа 03068 на
  народ 05971 Его, и возгнушался 08581 Он наследием 05159
  Своим
  41 и предал 05414 их в руки 03027 язычников 01471, и
  ненавидящие 08130 их стали 04910 0 обладать 04910 0 ими.
  42 Враги 0341 их утесняли 03905 их, и они смирялись 03665
  под рукою 03027 их.
  43 Много 07227 раз 06471 Он избавлял 05337 их; они же
  раздражали 04784 [Его] упорством 06098 своим, и
  были 04355 0 уничижаемы 04355 0 за беззаконие 05771
  свое.
  44 Но Он призирал 07200 на скорбь 06862 их, когда
  слышал 08085 вопль 07440 их,
  45 и вспоминал 02142 завет 01285 Свой с ними и
  раскаивался 05162 по множеству 07230 милости 02617
  Своей;
  46 и возбуждал 05414 к ним сострадание 07356 во всех,
  пленявших 07617 их.
  47 Спаси 03467 нас, Господи 03068, Боже 0430 наш, и
  собери 06908 нас от народов 01471, дабы славить 03034
  святое 06944 имя 08034 Твое, хвалиться 07623 Твоею
  славою 08416.
  48 Благословен 01288 Господь 03068, Бог 0430
  Израилев 03478, от века 05769 05769 и до века!
  И да скажет 0559 весь народ 05971: аминь 0543!
  Аллилуия 01984 03050!

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •